amusing là gì

 • /ə´mju:ziη/

  Thông dụng

  Tính từ
  Vui, thực hiện mang lại buồn cười
  a highly amusing comedy
  vở hài kịch khiến cho người theo dõi cười cợt vỡ bụng

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  agreeable , boffo , camp , campy , charming , cheerful , cheering , comical , cut up * , delightful , diverting , droll , enchanting , engaging , enjoyable , entertaining , for grins , fun , gladdening , gratifying , gut-busting , humorous , interesting , jocular , jokey , joshing , laughable , lively , merry , pleasant , pleasing , priceless , screaming , sidesplitting * , too funny for words , witty , comic , funny , risible , zany , divertive , farcical , ludicrous , ridiculous

  Từ ngược nghĩa

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Bạn đang xem: amusing là gì

  Xem thêm: Giày Nike chính hãng giá bao nhiêu? Những mẫu giày Nike hot nhất

  NHÀ TÀI TRỢ