attached là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˈtætʃ/

Ngoại động từ[sửa]

attach ngoại động từ /ə.ˈtætʃ/

Bạn đang xem: attached là gì

 1. Gắn, dán, trói buộc.
  to attach a label vĩ đại a bag — dán nhãn nhập dòng sản phẩm túi
  to attach a stamp — dán tem
 2. Tham, gia, thâm nhập.
  to attach oneself vĩ đại a political party — nhập cuộc một chủ yếu đảng
 3. Gắn bó.
  to be deeply attached vĩ đại somebody — rất là khăng khít với ai; vô cùng bịn rịn với ai
 4. Coi, cho rằng, gán mang đến.
  to attach importance vĩ đại something — coi việc gì là quan tiền trọng
  to attach little value vĩ đại someone's statement — coi lời nói tuyên tía của người nào là không tồn tại độ quý hiếm mấy
  to attach the blame vĩ đại somebody — gán (đổ) lỗi mang đến ai
 5. (Pháp lý) Bắt lưu giữ (ai); tịch biên (gia sản... ).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

attach nội động từ /ə.ˈtætʃ/

Xem thêm: presented là gì

 1. Gắn ngay tắp lự với.
  the responsibility that attaches vĩ đại that position — trách cứ nhiệm nối sát với cương vị công tác làm việc đó

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "attach". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)