aware là gì

Từ điển cởi Wiktionary

Bạn đang xem: aware là gì

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới dò la kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

  • IPA: /ə.ˈwɛr/
Hoa Kỳ[ə.ˈwɛr]

Tính từ[sửa]

aware /ə.ˈwɛr/

  1. Biết, nhận biết, trí tuệ thấy.
    to be aware of danger; lớn be aware that there is danger — biết là đem sự nguy hại, nhận biết sự nguy cấp hiểm

Tham khảo[sửa]

  • "aware". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)

Xem thêm: slavery là gì

Lấy kể từ “https://iranembassy.org.vn/w/index.php?title=aware&oldid=1798917”