be about to là gì

Khi học giờ đồng hồ Anh, không chỉ có kể từ vựng nhưng mà những cấu tạo ngữ pháp cũng vô nằm trong phong phú và đa dạng và phong phú, vô cơ đem những cấu tạo nhưng mà bạn phải quan trọng đặc biệt cảnh báo Lúc dùng. Trong nội dung bài viết này, Jaxtina tiếp tục ra mắt cho tới chúng ta cách sử dụng 3 cấu tạo kha khá quan trọng đặc biệt vô giờ đồng hồ Anh, cơ đó là “be to”, “be about to”thì sau này vô vượt lên trên khứ (Future in the past).

Bạn đang xem: be about to là gì

Trước không còn, hãy nằm trong mò mẫm hiểu 2 cấu tạo “be to”, “be about to” nhé!

I.  Cấu trúc “Be to”

Cấu trúc Cách dùng Ví dụ

be đồ sộ + V-inf

1. Diễn mô tả sự sắp xếp, dự định

Lưu ý: Khi dùng cấu tạo này cho tới tựa đề những bài xích báo, tớ thông thường lược quăng quật “be”.

The next train is đồ sộ leave in 5 minutes.

Chuyến tàu tiếp theo sau sẽ tách đi vô 5 phút.

Prime Minister is to visit Paris next month.

Thủ tướng tá sẽ đem chuyến thăm Paris vô mon cho tới.

2. Diễn đạt mệnh lệnh: phải, được quy tắc, để

No one is đồ sộ leave this building.

Không ai được quy tắc tách khỏi tòa căn nhà này.

You are đồ sộ go đồ sộ the meeting, whether you lượt thích it or not.

Bạn phải cho tới dự buổi họp, mặc dù có mến hoặc không.

The top priority of companies is đồ sộ generate benefits.

Ưu tiên số 1 của những doanh nghiệp là tạo nên lợi nhuận.

3. Dùng vô câu điều kiện: Nếu ham muốn … thì cần …

Cấu trúc này thông thường được sử dụng vô mệnh đề “if” khi mệnh đề chủ yếu diễn tả một điều kiện: một điều cần xẩy ra trước nếu còn muốn một điều không giống xẩy ra.

If we are đồ sộ get there by lunchtime, we had better hurry.

Nếu tất cả chúng ta muốn cho tới cơ trước bữa trưa thì cần nhanh lên.

He knew he would have đồ sộ work hard if he was đồ sộ pass the exam.

Anh tớ biết bản thân cần cần học tập siêng chỉ nếu ham muốn vượt lên được kì thi đua.

4. Dùng với cấu tạo be + dạng thụ động của động kể từ nguyên vẹn thể đem “to”

Cấu trúc:
am/is/are (not) + đồ sộ + be + V past participle (quá khứ phân từ)

-> Cấu trúc này thông thường được sử dụng trong số thông tin hoặc bảng chỉ dẫn.

– Thông thường chỉ việc dùng dạng thụ động của động kể từ nguyên vẹn thể có “to”

This cover is not đồ sộ be removed.

Không được quăng quật lớp vỏ đi.

To be taken three times a day after meals.

Uống 3 đợt một ngày sau Lúc ăn. (Thường in bên trên vỏ vỏ hộp thuốc)

Lưu ý:

Xem thêm: manipulative là gì

Cấu trúc “be to” chỉ được sử dụng ở các thì thời điểm hiện tại và vượt lên trên khứ.

Ví dụ:

Không dùng someone will be đồ sộ go somewhere.

Cũng không người sử dụng dạng phân kể từ như  being đồ sộ go.

II. Cấu trúc “Be about to”

Cấu trúc Cách dùng Ví dụ
be about đồ sộ + V-inf Diễn mô tả những hành vi chuẩn bị xẩy ra, ai cơ đang được sẵn sàng thực hiện gì

They are about đồ sộ finish building this park.

Họ sắp xây xong xuôi cái khu vui chơi công viên này.

Lưu ý: Cấu trúc “be about to” ko chuồn với thời hạn ví dụ.

We are about đồ sộ leave in 5 minutes.

Chúng tôi sẵn sàng tách khỏi trong 5 phút nữa.

III. Thì sau này vô vượt lên trên khứ (Future in the past)

1. Khái niệm

Thì sau này vô vượt lên trên khứ thể hiện nay những phát minh, hoặc tư duy những vụ việc, hiện tượng lạ hoàn toàn có thể tiếp tục xẩy ra vô sau này của vượt lên trên khứ.

2. Cấu trúc và cơ hội dùng

STT Cách dùng Cấu trúc Ví dụ
1 Diễn mô tả thói thân quen, sự hứa hứa hoặc tư duy. S + would + V-inf

We used đồ sộ stop at a toy store after school, then we would go trang chính together.

Chúng tôi thông thường rẽ 1 cửa hàng trang bị nghịch tặc sau thời điểm tan học tập, sau này sẽ thuộc sở hữu nhà. (thói thân quen vô vượt lên trên khứ thời điểm hiện tại không hề nữa)

He promised he would buy coffee for mạ.

Anh tớ vẫn hứa sẽ mua sắm cà phê cho tới tôi. (sự hứa hẹn)

I knew she would help her mother with the cooking.

Tôi biết là cô ấy sẽ chung u nấu nướng nướng. (sự suy đoán)

2 Diễn mô tả plan, dự tính sẽ tiến hành triển khai vô tương lai S + was/were + going đồ sộ + V-inf

He said Mary was going đồ sộ bring lunch with her.

Cậu ấy trình bày Mary sẽ đem bữa trưa theo đuổi.

3 Diễn mô tả sự tư duy, hứa hứa tuy nhiên sẽ sở hữu được một khoảng tầm thời hạn chắc chắn nhằm vụ việc xảy ra S + would + be + V-ing

At 7 p.m. yesterday, she said she would be doing her homework.

Lúc 7 giờ tối qua loa, cô ấy trình bày sẽ thực hiện bài xích luyện.

(Giải thích: việc thực hiện bài xích luyện được ra mắt sau thời điểm cô ấy trình bày, song cho tới thời khắc thời điểm hiện tại ko biết cô ấy đem thiệt sự thực hiện hay là không, tình huống này sẽ không kiên cố xẩy ra vô sau này, hoàn toàn có thể hoặc ko thể xẩy ra.)

4 Diễn mô tả hành vi, vụ việc không tồn tại thiệt ở vượt lên trên khứ, thể hiện nay sự nuối tiếc hoặc bào chữa S + would + have + Vp.p (quá khứ phân từ)

He would have bought the xế hộp but he didn’t have enough money.

Anh tớ chắc tiếp tục mua sắm chiếc xe cộ này tuy nhiên lại ko đầy đủ chi phí.

5 Thể hiện nay sự tiếc nuối, bào trị tuy nhiên nhấn mạnh vấn đề tính liên tiếp (tức là sẽ sở hữu được một khoảng tầm thời hạn chắc chắn cho tới hành vi đó) S + would + have + been + V-ing

She would have been working in Thành Phố New York but she had a job in London.

Cô ấy chắc tiếp tục thực hiện việc ở Thành Phố New York tuy nhiên lại sở hữu việc làm ở London rồi.

(Có thể hiểu là: cô ấy kiên cố tiếp tục thao tác làm việc (một thời hạn, nhấn mạnh vấn đề tính liên tục) ở Thành Phố New York, song cô ấy vẫn đem việc làm ở London nên ko thể.)

thì sau này vô vượt lên trên khứ

Hãy nằm trong ôn lại kỹ năng và kiến thức vẫn học tập qua loa những bài xích luyện sau đây nhé!

Practice 1. Complete the sentences using be to/be about to. (Hoàn trở nên câu dùng cấu tạo be to/be about to.)

 1. He _____________ (visit) his grandma next month.
 2. She knew she would have đồ sộ put more effort if she ___________ (win) the competition.
 3. “You _____________ (do) your homework before you watch TV”, said his mother.
 4. I ____________ (go) đồ sộ bed when the phone rang.
 5. The expedition _____________ (start) in a week.

Xem đáp án

 1. He is đồ sộ visit his grandma next month. (Cậu ấy tiếp tục chuồn thăm hỏi bà vô mon cho tới.)
  Giải thích:
  Đây là câu trình diễn mô tả dự tính, plan và vô câu đem thời hạn ví dụ là “next month” (tháng tới). Vậy tớ tiếp tục dùng cấu tạo “be to”.
 2. She knew she would have đồ sộ put more effort if she was đồ sộ win the competition. (Cô ấy biết là bản thân cần nỗ lực không chỉ có thế nếu còn muốn thành công cuộc thi đua này.)
  Giải thích:
  Ta người sử dụng cấu tạo “be to” vô câu ĐK Lúc diễn tả một điều cần xẩy ra trước nếu còn muốn một điều không giống xẩy ra. Và đấy là câu ĐK loại 2, vì thế mệnh đề “if” tiếp tục phân chia ở thì vượt lên trên khứ đơn, và tớ đem đáp án là: was đồ sộ win.
 3. “You are đồ sộ do your homework before you watch TV”, said his mother. (Mẹ cậu ấy nói: “Con cần thực hiện bài xích luyện trước lúc coi TV.”)
  Giải thích:
  Đây là một trong những câu khẩu lệnh, vì thế tớ tiếp tục vận dụng cấu tạo “be to”. Vế 2 của câu phân chia ở thì thời điểm hiện tại đơn, vậy vế 1 cũng cần phân chia ở thì thời điểm hiện tại đơn, và tớ đem đáp án là: are đồ sộ do.
 4. I was about đồ sộ go đồ sộ bed when the phone rang. (Tôi đang được sẵn sàng chuồn ngủ thì điện thoại cảm ứng reo.)
  Giải thích:
  Ta vận dụng cấu tạo “be about to” Lúc ham muốn trình diễn mô tả hành vi chuẩn bị xẩy ra, ai cơ đang được sẵn sàng làm cái gi, và vô câu tiếp tục không tồn tại thời hạn ví dụ. Vế 2 của câu được phân chia ở thì vượt lên trên khứ đơn. Do cơ vế 1 cũng tiếp tục phân chia ở thì vượt lên trên khứ đơn. Vậy đáp án ở phía trên là: was about đồ sộ go.
 5. The expedition is đồ sộ start in a week. (Chuyến thám hiểm tiếp tục chính thức trong một tuần.)
  Giải thích:
  Trong câu đem mốc thời hạn là “a week” (1 tuần). Do cơ tớ tiếp tục dùng cấu tạo “be to”.

Practice 2. Complete the sentences using the Future in the past tense. (Hoàn trở nên câu dùng thì sau này vô vượt lên trên khứ.)

 1. He promised he ____________ (buy) mạ a souvenir from Venice.
 2. Julia said Jim ____________ (bring) his brother with him, but he came alone.
 3. David ____________ (go) đồ sộ the buổi tiệc ngọt but he was very busy.
 4. She said she ______________ (wash) the dishes at 7:00 last night.
 5. I thought you ____________ (go) fishing with your friends.

Xem đáp án

 1. He promised he would buy mạ a souvenir from Venice. (Cậu ấy hứa tiếp tục mua sắm cho tới tôi một khoản quà lưu niệm kể từ Venice.)
  Giải thích:
  Đây là câu trình diễn mô tả sự hứa hứa. Do cơ tớ tiếp tục vận dụng cấu tạo “would + V-inf”.
 2. Julia said Jim was going đồ sộ bring his brother with him, but he came alone. (Julia trình bày Jim tiếp tục trả em trai cậu ấy chuồn nằm trong, tuy nhiên cậu ấy lại cho tới 1 mình.)
  Giải thích:
  Ta vận dụng cấu tạo “be + going đồ sộ + V-inf” Lúc trình diễn mô tả một plan sẽ tiến hành triển khai vô sau này. 
 3. David would have gone to the buổi tiệc ngọt but he was really busy. (David kiên cố sẽ tới buổi tiệc tuy nhiên anh ấy vẫn vượt lên trên bận.)
  Giải thích:
  Khi trình diễn mô tả sự tiếc nuối hoặc bào trị, tớ dùng cấu tạo “would + have + Vp.p”
 4. She said she would be washing the dishes at 7:00 last night. (Cô ấy trình bày tiếp tục cọ chén khi 7 giờ tối trong ngày hôm qua.)
  Giải thích:
  Tương tự động cấu tạo “be + going đồ sộ + V-inf”, tớ cũng vận dụng cấu tạo “would + be + V-ing” Lúc trình diễn mô tả một plan sẽ tiến hành thực hiên vô sau này, tuy nhiên tiếp tục cần thiết một khoảng tầm thời hạn chắc chắn nhằm hành vi xẩy ra, nhưng mà ở đấy là 7 giờ tối qua loa. Do cơ, đáp án tiếp tục là: would be washing.
 5. I thought you would go fishing with your friends. (Tớ vẫn nghĩ về là cậu tiếp tục chuồn câu cá với chúng ta chứ.)
  Giải thích:
  Khi trình diễn mô tả sự tư duy, tớ dùng cấu tạo “would + V-inf”. Vậy tớ đem đáp án là would go.

Vậy là tất cả chúng ta vẫn bên nhau mò mẫm hiểu về cấu tạo “be đồ sộ, be about to” cũng như thì sau này vô vượt lên trên khứ (Future in the past). Qua nội dung bài viết này, kỳ vọng những các bạn sẽ nắm rõ và hoàn toàn có thể áp dụng chúng nó vào tiếp xúc từng ngày nhằm thực hiện phong phú và đa dạng rộng lớn vốn liếng kể từ của tôi.

Nếu chúng ta đem dự tính học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc thạo hơn vậy thì lúc này Jaxtina đang được cung ứng khóa đào tạo và huấn luyện 4SKILLS – khóa đào tạo và huấn luyện chung học tập viên cải tiến và phát triển toàn vẹn 4 kĩ năng nghe, trình bày, hiểu, viết lách nhằm hoàn toàn có thể giao tiếp trở nên thạo na ná dùng giờ đồng hồ Anh như 1 khí cụ cho tới việc tiếp thu kiến thức và phân tích, nếu khách hàng quan hoài thì nên coi cụ thể hơn: Tại phía trên Hoặc gọi qua loa đường dây nóng bên trên những hạ tầng của Jaxtina sẽ được tư vấn nhé.

Jaxtina chúc bàn sinh hoạt tốt!

Xem thêm: crops là gì