bear là gì

/beə/

Thông dụng

nước ngoài động từ

Mang, vậy, vác, team, treo, ôm
to bear a message
mang một bức thư
to bear traces of a bombardment
mang vết tích một cuộc ném bom
the document bears no date
tài liệu ko đề ngày
to bear in mind
ghi nhớ; lưu giữ ko quên
Chịu, Chịu đựng đựng
to bear a part of the expenses
chịu 1 phần những khoản chi
I can't bear that fellow
tôi ko Chịu đựng được cái thằng thân phụ ấy
Sinh, sinh đẻ, sinh lợi
to bear fruits
ra trái khoáy, sinh quả
to bear interest
sinh lãi, với lãi
to bear a child
sinh con
to be born in 1940
sinh năm 1940
to bear oneself
cư xử, xử sự

Nội động từ

Chịu, Chịu đựng đựng
to grin and bear
cười tuy nhiên Chịu đựng đựng
ngậm ý trung nhân hòn thực hiện ngọt
Chống nâng, đỡ
this beam can't bear
cái xà này sẽ không kháng nâng nổi
Có hiệu lực thực thi, ăn thua
this argument did not bear
lý lẽ cơ chẳng nhằm nhè gì; lý lẽ cơ không tồn tại hiệu lực
Rẽ, xoay, phía về
to bear to lớn the right
rẽ quý phái phải
Ở nhập (vị trí này...)
this island bears N.E. of the harbour
đảo cơ ở về phía hướng đông bắc hải cảng
Sinh, sinh đẻ, sinh lợi
all these pear-trees bear very well
những cây lê này sinh thật nhiều trái khoáy, những cây lê này cực kỳ sai quả

Danh từ

Con gấu
gấu bắc cực
ấu trúc Mỹ
Người tục tằn, người thô tục
(thiên văn học) chòm sao gấu
the Great Bear
chòm sao Gấu rộng lớn, chòm sao Đại hùng

Cấu trúc từ

to bear away
mang chuồn, cuốn chuồn, lôi đi
to bear away the prize
giật giải, đoạt giải, cướp giải
to be borne away by one's enthusiasm
để mang lại hăng hái lôi kéo đi
Đi xa cách, chuồn quý phái phía khác
to bear down
đánh quỵ, hạ gục
to bear down an enemy
đánh quỵ kẻ thù
to bear down upon
sà xuống, xông nhập, chồm tới
to bear down upon the enemy
xông nhập quân địch, đối thủ
to bear in
đi về phía
they were bearing in with the harbour
họ đang di chuyển về phía cảng
to bear off
tách rời khỏi xa cách ko cho đến gần
Mang chuồn, cuốn chuồn, lôi chuồn, đoạt
to bear off the prize
đoạt giải, lắc giải, cướp giải
(hàng hải) tách bến xa cách thuyền (thuyền, tàu)
to bear on (upon)
có tương quan cho tới, quy vào
all the evidence bears on the same point
tất cả triệu chứng cớ đều quy vào một trong những điểm
Tì mạnh nhập, kháng mạnh vào; ấn mạnh xuống=====
if you bear too hard on the point of your pencil, it may break
nếu anh ấn đầu cây viết chì, nó hoàn toàn có thể gãy
to bear out
xác nhận, xác minh
statements are borne out by these documents
lời tuyên tía và được những tư liệu này xác minh
to bear up
chống nâng (vật gì)
Ủng hộ (ai)
Có nghị lực, ko khiến cho quỵ; ko thất vọng
to be the man to lớn bear up against misfortunes
là người dân có đầy đủ nghị lực Chịu đựng đựng được những nỗi bất hạnh
(hàng hải) tách (gió ngược)
to bear up for
đổi phía nhằm tách gió
to bear hard upon somebody
đè nặng nề lên ai; ức hiếp ai
to bear a part
chịu một phần
to bear with somebody
khoan loại ai, Chịu đựng đựng ai
it is now borne in upon má that...
bây giờ tôi trọn vẹn tin cẩn tưởng rằng...
to bear no reference to lớn sth
không tương quan cho tới cái gì
to bring pressure to lớn bear on sb
gây mức độ xay so với ai, người sử dụng áp lực nặng nề so với ai ột thuyền; rộng lớn một ngựa; rộng lớn một xe pháo... (trong những cuộc đua thuyền, ngựa, xe đạp điện...)
to be a bear for punishment
chịu đựng được sự trừng trị hành hạ và quấy rầy, Chịu đựng đựng ngoan ngoãn cường sự trừng trị hành hạ
to sell the bear's skin before one has caught the bear
bán domain authority gấu trước lúc bắt được gấu; ko đẻ đang được đặt điều tên
as surly (sulky, cross) as a bear
cau với, nhăn nhó, gắt như mắm tôm
to take a bear by the tooth
liều vô ích; tự động lao vào nhập khu vực nguy khốn một cơ hội ko cần thiết thiết
a bear garden
nơi chén bát nháo, điểm tạp nhạp
like a bear with a sore head
cáu kỉnh, gắt gỏng

Danh từ

Sự đầu tư mạnh giá bán hạ (chứng khoán); sự thực hiện mang lại sụt giá bán (chứng khoán)
Người đầu tư mạnh giá bán hạ (chứng khoán)

Động từ

Đầu cơ giá bán hạ (chứng khoán)
Làm mang lại sụt giá bán (chứng khoán)

Hình Thái từ

  • V_ing: bearing
  • past: bore
  • PP: borne

Chuyên ngành

Xây dựng

đỡ

Cơ - Điện tử

Dụng cụ đột, máy đột

Cơ khí & công trình

chịu (đựng)
dụng cụ đột
máy đột (bằng tay)

Kỹ thuật công cộng

đỡ
mang
mang tải
sinh lợi

Kinh tế

bán khống (chứng khoán)
chịu
bear a loss [[]] (to...)
chịu lỗ
bear a loss [[]] (to...)
chịu tổn thất
bear joint responsibility [[]] (to...)
chịu trách móc nhiệm liên đới
bear the legal liability [[]] (to...)
chịu trách móc nhiệm luật pháp
chịu đựng
đầu cơ giá bán xuống
bear campaign
chiến dịch đầu tư mạnh giá bán xuống
bear market
thị ngôi trường đầu tư mạnh giá bán xuống
bear position
vị thế đầu tư mạnh giá bán xuống
bear raid
cuộc đầu tư mạnh giá bán xuống
bear spread
chiến lược tản khai (để) đầu tư mạnh giá bán xuống
bear squeeze
thúc xay người đầu tư mạnh giá bán xuống
bear tack
chiến dịch đầu tư mạnh giá bán xuống
bear trap
bẫy đầu tư mạnh giá bán xuống
covered bear
người đầu tư mạnh giá bán xuống với bảo chứng
đầu gấu
giữ
người phân phối khống (ở Sở thanh toán giao dịch triệu chứng khoán)
người đầu tư mạnh giá bán hạ
người đầu tư mạnh giá bán xuống
bear squeeze
thúc xay người đầu tư mạnh giá bán xuống
covered bear
người đầu tư mạnh giá bán xuống với bảo chứng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
buck , carry , convey , deliver , ferry , fetch , lug , move , pack , take , tote , transfer , transport , cherish , entertain , exhibit , harbor , have , hold , hold up , maintain , possess , shoulder , sustain , uphold , weigh upon , abide , admit , allow , brook , encounter , experience , permit , put up with , stomach , suffer , tolerate , undergo , be delivered of , beget , breed , bring forth , create , develop , engender , size , fructify , generate , invent , make , parturitate , produce , propagate , provide , reproduce , yield , tư vấn , nourish , nurse , display , acquit , behave , comport , demean , deport , bởi , quit , accept , go , stand , swallow , withstand , give , press , push , head , phối out , strike out
phrasal verb
appertain , concern , pertain , refer , relate , attest , authenticate , back , corroborate , evidence , justify , substantiate , testify , validate , verify , warrant , confirm , demonstrate , endorse , establish , show

Từ trái khoáy nghĩa