biên bản tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở

Biên bản tự kiểm tra phòng cháy chữa cháy là mẫu văn bản báo cáo ghi nhận kết quả tự kiểm tra an toàn PCCC do người đứng đầu cơ sở chịu trách nhiệm. Biên bản được sử dụng khi các cơ sở, doanh nghiệp, nhà nước tiến hành công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy. Vậy mẫu biên bản tự kiểm tra PCCC được triển khai như thế nào? Cách trình bày ra sao? Bài viết dưới đây, Ngày Đêm sẽ cung cấp cho bạn các thông tin liên quan.

1. Kiểm tra PCCC gồm những gì?

Căn cứ theo Quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, nội dung kiểm tra phòng cháy chữa cháy bao gồm những nội dung sau:

Bạn đang xem: biên bản tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở

 • Điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình, phương tiện giao thông cơ giới, rừng.
 • Việc thực hiện trách nhiệm PCCC của từng đối tượng.
 • Việc chấp hành các quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy.

2. Quy định tự kiểm tra PCCC

Cơ sở quy định: Nghị định 136/2020/NĐ-CP » Điều 16 » Khoản 3 » Điểm b

Quy định tự kiểm tra PCCC

Quy định tự kiểm tra PCCC

3. Cách trình bày biên bản tự kiểm tra phòng cháy chữa cháy

Một biên bản kiểm tra PCCC đúng quy định cần được trình bày như sau:

 • Đầu tiên bên phải ở phía trên cùng trình bày quốc hiệu và tiêu ngữ.
 • Trên cùng góc trái trình bày tên công ty, tổ chức được kiểm tra.
 • Chính giữa viết in hoa tên biên bản.
 • Thông tin địa điểm, thời gian cụ thể kiểm tra PCCC.
 • Thông tin của người tham gia kiểm tra PCCC (ghi họ tên, chức vụ).
 • Tiếp đến là nội dung của biên bản tự kiểm tra định kỳ. Trong mỗi mục cần, các công đoạn kiểm tra được ghi riêng thành từng mục chi tiết.
 • Thông tin về thời gian lập biên bản và số trang của biên bản.
 • Cuối cùng là ý kiến, chữ ký xác nhận của người, ban lãnh đạo thực hiện kiểm tra.

4. Biên bản tự kiểm tra phòng cháy chữa cháy


CÔNG TY                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………                                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA

(An toàn về phòng cháy và chữa cháy)

Vào lúc … giờ … ngày … tháng … năm … tại Công ty ………………….          Chúng tôi gồm :

 1. Ông (Bà): NGUYỄN VĂN A chức vụ: FM, phụ trách PCCC
 2. Ông (Bà): TRẦN VĂN B chức vụ: FM, phụ trách PCCC Đã tiến hành tự kiểm tra: công tác an toàn PCCC tại văn phòng và nhà xưởng Công ty

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

1. Hồ sơ theo dõi quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy:

(kiểm tra theo Mục I, Điều 3 của Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014).

  • Nội quy
  • Biên Bản Kiểm Tra Về PCCC …/…/…..
  • Bảo hiểm cháy nổ.
  • Giấy Chứng Nhận Thẩm Duyệt Thiết Kế Về Phòng Cháy và Chữa Cháy, số …/TD-PCCC ngày …/…/…..
  • Biên Bản Kiểm Tra Nghiệm Thu Về Phòng Cháy và Chữa Cháy, số …./PCCC-P2 ngày …/…/…..
  • Quyết Định Thành Lập Đội Phòng Cháy và Chữa Cháy Cơ Sở.
  • Hồ Sơ Phương Án Chữa Cháy Của Cơ Sở.
  • Biên Bản Tự Kiểm Tra An Toàn Phòng Cháy và Chữa Cháy.

2.  Kiểm tra hệ thống điện và việc sử dụng điện: 

Xem thêm: stripe là gì

 • Hệ thống điện …………………………………………………………………
 • Việc sử dụng điện ……………………………………………………………

3.  Kiểm tra lối và đường thoát nạn:

 • Lối và đường thoát nạn ………………………………………………………
 • Biển báo lối thoát nạn, hướng thoát nạn …………………………………….

4.  Việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt: 

 • Việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt ……………………………………….

5.  Việc sắp xếp bố trí vật tư hàng hóa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan:

 • Việc sắp xếp bố trí vật tư hàng hóa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan ………………………………………………………………………………

6.  Việc chấp hành các nội quy, quy định về PCCC của CB CNV:

 • Việc chấp hành các nội quy, quy định về PCCC của CB CNV ……………………………………………………………………………….

7.  Tình trạng hoạt động của hệ thống PCCC:

 • Hệ thống báo cháy tự động…………………………………………………..
 • Hệ thống chữa cháy bằng nước, khí…………………………………………
 • Các bình chữa cháy tại chỗ .……………………………………………………….
 • Các phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khác ………….……..

8.  Các nội dung khác:

 • ………………………………………………………………………………

Đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo về khắc phục, sữa chữa các thiếu sót, tồn tại và dự kiến thời gian thực hiện: Chưa có đề xuất, kiến nghị.

Biên bản lập xong hồi … giờ … phút cùng ngày, gồm …. trang.

Ý KIẾN LÃNH ĐẠO CƠ SỞ                      NGƯỜI KIỂM TRA


Tải nội quy phòng cháy chữa cháy file word: TẠI ĐÂY

5. Lưu ý khi viết theo mẫu biên bản tự kiểm tra PCCC

Mẫu biên bản tự kiểm tra công tác PCCC của bạn hợp lệ khi:

Xem thêm: slavery là gì

 • Tuân theo bố cục đã được quy định.
 • Các thông tin phải được ghi chép chính xác.
 • Biên bản phải được trình bày nghiêm túc, trang trọng, viết đúng chính tả, không gạch xóa hay viết đè lên các nội dung.
 • Phải có chữ ký và ý kiến của những người liên quan.
 • Xem quy định “bảo trì pccc” định kỳ theo quy định của nhà nước
 • Xem thêm bài viết “nhà thầu thi công pccc” uy tín toàn quốc

Trên đây thì iranembassy.org.vn đã giới thiệu cho các bạn về mẫu biên bản tự kiểm tra phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn hiện nay.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NGÀY ĐÊM

 • Hệ thống chi nhánh: Toàn Quốc
 • Hotline: MB – 091.929.7766 || MN – 0981.547.680 || MT – 0906.276.387
 • Website: https://iranembassy.org.vn/
 • Fanpage: https://www.facebook.com/ngaydem.com.vn

Click nhận báo giá thấp nhất tại đây