bộ máy nhà nước bao gồm các cơ quan nào

Mời các em theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Kinh tế và Pháp luật 10 Bài 12 (Diều): Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

Bài tập kinh tế pháp luật lớp 10 Bài 12: Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam Cuốn sách hay, ngắn gọn Cánh diều sẽ giúp các em học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi Kinh tế và Luật 10 Bài 10 Kể từ đó, cô đã học tốt 10 môn Kinh tế và Luật.

Bạn đang xem: bộ máy nhà nước bao gồm các cơ quan nào

Giải bài tập Luật và Kinh tế lớp 10, bài 12: Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đầu trang 71 Kinh tế và Luật 10 : Xin chia sẻ những hiểu biết của bạn về Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Câu trả lời:

Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm các cơ quan: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; chính quyền địa phương; Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Kiểm toán Nhà nước…

1. Giới thiệu Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam

Câu hỏi trang 71 Kinh tế và Luật 10 : Dựa vào thông tin, hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Câu trả lời:

(*) Biểu đồ tham khảo

Dựa vào thông tin, em hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước

Sơ đồ bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

Câu hỏi trang 72 Kinh tế và Luật 10 :

a) Đặc điểm nào của bộ máy nhà nước được thể hiện ở thông tin 1 và 2?

b) Từ thông tin 3, hãy chỉ ra nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Câu trả lời:

Yêu cầu a) Đặc điểm của bộ máy nhà nước thể hiện ở thông tin 1 và 2 là:

Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua dân chủ trực tiếp.

- Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến ​​và chịu sự giám sát của nhân dân.

- Quyền lực nhà nước là thống nhất.

Yêu cầu b)

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước thông qua thông tin 3 là:

+ Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

+ Nguyên tắc tập trung dân chủ, hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật.

+ Nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và xã hội.

2. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Câu hỏi trang 73 Kinh tế và Luật 10 :

1. Anh (chị) hãy cho biết Quốc hội được thành lập như thế nào và giữ chức vụ gì trong bộ máy nhà nước?

2. Từ thông tin trên, hãy nêu chức năng của Quốc hội.

Câu trả lời:

Yêu cầu 1. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Yêu cầu 2. Chức năng của Quốc hội:

- Thực hiện quyền lập hiến, lập pháp.

Quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

- Quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Câu hỏi trang 74 Kinh tế và Luật 10 :

a) Hãy nêu và vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức của Quốc hội.

b) Quốc hội hoạt động như thế nào?

Câu trả lời:

Yêu cầu a) Sơ đồ tổ chức của Quốc hội:

Em hãy nêu và vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức của Quốc hội. Hoạt động của Quốc hội

Yêu cầu b)

– Quốc hội thành lập các cơ quan chuyên môn để thực hiện chức năng của mình.

– Họp thường kỳ mỗi năm hai lần để làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước.

3. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu hỏi trang 75 Kinh tế và Luật 10:

a) Chức vụ của Chủ tịch nước trong bộ máy nhà nước?

b) Kể tên một số nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước.

Câu trả lời:

Yêu cầu a) Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân.

Yêu cầu b) Một số nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước:

- Công bố Hiến pháp, pháp lệnh.

- Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Quyết định tặng thưởng huân chương, giải thưởng nhà nước.

– Quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân, v.v.

4. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Câu hỏi trang 76 Kinh tế và Luật 10 :

a) Anh (chị) hãy cho biết vị trí, chức năng của Chính phủ trong bộ máy Nhà nước.

b) Theo em, cơ quan nào có quyền giám sát hoạt động của Chính phủ?

Câu trả lời:

Yêu cầu a)

Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Chính phủ có chức năng thực hiện quyền hành pháp.

Yêu cầu b) Các cơ quan có quyền giám sát hoạt động của Chính phủ là Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước.

Câu hỏi trang 76 Kinh tế và Luật 10 :

a) Vẽ sơ đồ tổ chức của Chính phủ.

b) Cho ví dụ cụ thể về hoạt động của chính phủ.

Câu trả lời:

Yêu cầu a) Sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền:

Vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức của Chính phủ

Yêu cầu b) Ví dụ cụ thể về hoạt động của chính phủ

– Ngày 15/02/2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký quyết định thành lập Tổ công tắc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường. doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông làm trưởng đoàn.

– Sáng 15/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp bàn phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện an toàn, thích ứng linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. -19, gắn với từng bước khôi phục kinh tế - xã hội.

5. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân

Câu hỏi trang 77 Kinh tế và Luật 10 :

a) Hãy nêu vị trí, chức năng của Tòa án nhân dân trong bộ máy nhà nước.

b) Theo em, tổ chức Tòa án nhân dân có mấy cấp?

Câu trả lời:

Yêu cầu a)

– Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Toà án nhân dân thực hiện quyền tư pháp.

Xem thêm: slavery là gì

Yêu cầu b) Tòa án nhân dân bao gồm Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác do luật định.

6. Phê phán, đấu tranh với các hành vi chống phá Nhà nước

Câu hỏi trang 78 Kinh tế và Luật 10 :

a) Hãy nêu vị trí, chức năng của Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước.

b) Phân biệt chức năng của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân.

Câu trả lời:

Yêu cầu a) Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Yêu cầu b)

Toà án nhân thân là cơ quan xét xử thực hiện quyền tư pháp.

- Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Câu hỏi trang 78 Kinh tế và Luật 10 :

a) Em có suy nghĩ gì về hành vi của các đối tượng trên?

b) Nếu là bạn, người thân của những trường hợp trong thông tin trên, bạn sẽ hành động như thế nào?

Câu trả lời:

Yêu cầu a) Các đối tượng trên đã có hành vi sai trái, tuyên truyền thông tin chống phá nhà nước, thông tin sai sự thật về chính quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Yêu cầu b) Nếu là người thân, bạn bè của những trường hợp như vậy, tôi khuyên họ nên biết chọn lọc thông tin, phân biệt đúng sai, tìm hiểu rõ ràng trước khi đăng mọi thứ lên mạng xã hội, nhất là những thông tin thời sự liên quan đến nhà nước.

Luyện tập

Tập 1 trang 79 Kinh tế và Luật 10 : Bạn đồng ý hay không đồng ý với nhận định nào sau đây? Tại sao?

A. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam mang tính nhân dân sâu sắc.

B. Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam, không phải của Nhà nước.

C. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

D. Chủ tịch nước là người đứng đầu Quốc hội, thay mặt Quốc hội ban hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh.

E. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Câu trả lời:

– Bình luận A. Đồng ý.

– Ý kiến ​​B. Không đồng ý vì tập trung dân chủ là nguyên tắc của bộ máy Nhà nước.

– Ý kiến ​​C. Đồng ý

– Ý kiến ​​D. Không đồng ý vì Chủ tịch nước thay mặt nước CHXHCN Việt Nam công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh.

– Ý kiến ​​E. Đồng ý.

Luyện tập 2 trang 79 Kinh tế và Luật 10 : Theo bạn, câu nào sau đây đúng? Tại sao?

A. Bạn M cho rằng ngoài Tòa án nhân dân tối cao còn có các Tòa án khác.

B. Bạn K nói với mọi người Tòa án chỉ xét xử những vụ án hình sự nghiêm trọng.

C. N khẳng định bảo vệ pháp luật là nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân.

Luật sư G chia sẻ, kiểm sát hoạt động tư pháp là nhiệm vụ của Tòa án.

Câu trả lời:

– Ý kiến ​​đúng là C vì nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân là bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân,… (ghi nhớ trang 78 SGK GDCD 10 – Cánh diều).

Luyện tập 3 trang 79 Kinh tế và Luật 10 : Anh (chị) hãy giúp T trả lời câu hỏi về mối quan hệ giữa Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động tư pháp.

Câu trả lời:

Với vị trí, chức năng hết sức quan trọng trong bộ máy Nhà nước ta, Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân có trách nhiệm phối hợp với nhau để giải quyết các vụ án hình sự đúng pháp luật, khách quan, nhằm bảo vệ chế độ Nhà nước, bảo vệ nhân dân và cộng đồng. tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

– Mối quan hệ phối hợp đó về cơ bản là mối quan hệ giữa chức năng xét xử và chức năng buộc tội. Bản thân hai chức năng này có mối quan hệ biện chứng, hữu cơ với nhau. Không thể có phiên tòa nếu không có lời buộc tội, nói cách khác, có buộc tội thì có xét xử và bào chữa. Nếu Viện kiểm sát làm tốt công tác buộc tội sẽ hỗ trợ đắc lực cho chức năng xét xử của Tòa án và ngược lại. Ngay từ khi thu thập chứng cứ, đánh giá chứng cứ để định tội danh và định khung hình phạt để truy tố, cũng như quá trình tố tụng được tiến hành chặt chẽ, tạo cơ sở cho Tòa án tiến hành các hoạt động tố tụng có hiệu quả. Tại phiên tòa, nếu Kiểm sát viên thực hiện tốt vai trò công tố nhà nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xét xử. Ngược lại, Tòa án thực hiện đúng chức năng xét xử, tạo điều kiện thuận lợi cho Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Luyện tập 4 trang 79 Kinh tế và Luật 10 : Hãy xử lý tình huống sau:

a) Bạn A chứng kiến ​​người hàng xóm cạnh nhà vì ganh ghét, đố kỵ mà thường xuyên đặt điều, nói xấu cán bộ địa phương. Theo em, bạn A nên ứng xử như thế nào để thể hiện trách nhiệm của mình trong việc góp phần xây dựng và bảo vệ bộ máy nhà nước.

b) Nếu ở nơi em đang sống phát hiện có kẻ xấu rải truyền đơn, xuyên tạc Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, em sẽ xử lý như thế nào để thực hiện trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ ngôi nhà của mình? nước mà vẫn an toàn cho bản thân?

Câu trả lời:

- Xử lý tình huống a) Bạn A nên nói sự việc với bố mẹ hoặc người lớn để họ trình báo chính quyền địa phương, xác minh thông tin mà người hàng xóm nói để có hình thức xử phạt hợp lý nhất.

- Xử lý tình huống b) Em sẽ chụp ảnh hành động của người đó rồi đưa cho bố mẹ hoặc người lớn xem để họ giúp em trình báo, giải trình lại với chính quyền địa phương.

Vận dụng

Vận dụng 1 trang 79 Kinh tế và Luật 10 : Hãy xây dựng một tài liệu (video hoặc hình ảnh) giới thiệu về Quốc hội hoặc Chính phủ Việt Nam (lịch sử hình thành và phát triển).

Câu trả lời:

– Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam:

Với lịch sử mấy nghìn năm, với tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, anh dũng trong chiến đấu dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất của dân tộc và xây dựng nền văn hiến Việt Nam.

– Trong cao trào đấu tranh giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, ngày 16/8/1945, “Đại hội Quốc dân” được triệu tập tại Tân Trào. (Tuyên Quang). Đại hội thay mặt toàn dân nhất trí thông qua chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng Cộng sản Đông Dương, thông qua 10 chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh (cụ thể hóa đường lối đối nội, đối ngoại của Đảng ngay sau khi có Đảng Cộng sản Việt Nam). giành chính quyền), chỉ định Ủy ban dân tộc giải phóng (tức Chính phủ lâm thời) lãnh đạo toàn dân giành chính quyền, xây dựng chế độ mới. Quốc dân Đại hội Tân Trào không chỉ góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mà Nghị quyết của Đại hội Quốc dân Tân Trào còn tạo cơ sở cho sự hình thành và ra đời của một thể chế mới. Nhà nước mới, đặt nền móng cho Tổng tuyển cử bầu Quốc hội và xây dựng bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam (1946), hình thành nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

– Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Em hãy xây dựng bộ tư liệu (video hoặc hình ảnh) giới thiệu về Quốc hội hoặc Chính phủ

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập

tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội

– Ngày 8-9-1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Sắc lệnh số 14/SL về Tổng tuyển cử bầu Quốc hội và các sắc lệnh nhằm xúc tiến việc chuẩn bị Tổng tuyển cử. bầu cử và soạn thảo Hiến pháp.

Ngày 6-1-1946, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong cả nước được tổ chức. Mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo, chính kiến... đều tham gia Tổng tuyển cử, tự do lựa chọn đại biểu Quốc hội.

Em hãy xây dựng bộ tư liệu (video hoặc hình ảnh) giới thiệu về Quốc hội hoặc Chính phủ

Ngày 2 tháng 3 năm 1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đã diễn ra kỳ họp khai mạc Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ nhất, đánh dấu sự ra đời của Quốc hội Việt Nam.

– Ngày 9-11-1946, Quốc hội biểu quyết thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

– Kể từ khi ra đời, với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Quốc hội Việt Nam đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Do hoàn cảnh cụ thể của đất nước, trong nhiều thập kỷ, nhất là 30 năm đầu (1946 - 1975) cùng với quá trình xây dựng chính thể dân chủ cộng hòa của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quốc hội cùng với Chính phủ đề ra các chủ trương, chính sách , tổ chức và vận động toàn dân “kháng chiến, kiến ​​quốc” thực hiện thắng lợi hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Nền dân chủ mới được củng cố và hoàn thiện.

– Dựa trên tư tưởng cốt lõi của Hiến pháp 1946: “Tất cả quyền lực ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đều thuộc về nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền lực của mình thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân”, Quốc hội đã thông qua các Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1980. Luật năm 1992 đã kế thừa và hoàn thiện Hiến pháp năm 1980 Nhà nước do dân, vì dân phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước, nhiều đạo luật quan trọng đã được Quốc hội ban hành nhằm thể chế hóa quyền làm chủ và quản lý xã hội của nhân dân theo Hiến pháp và pháp luật. Quốc hội đã đề ra những chủ trương, chính sách lớn liên quan đến quốc kế dân sinh, quyết định ngân sách quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, chính sách dân tộc,..., an ninh quốc phòng, đối ngoại... Quốc hội cũng thực hiện quyền giám sát tối cao quyền lực trong việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, kiểm tra sự chỉ đạo, điều hành của bộ máy Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Em hãy xây dựng bộ tư liệu (video hoặc hình ảnh) giới thiệu về Quốc hội hoặc Chính phủ

Một phiên họp của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026)

Vận dụng 2 trang 79 Kinh tế và Luật 10 : Viết bài thuyết trình tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội.

Câu trả lời:

* Ghi chú: Học sinh trình bày quan điểm của bản thân. Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

– Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ diễn ra vào Chủ Nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV của cả nước và từng địa phương, được tổ chức tại kết thúc thắng lợi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang phấn đấu, đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ngày càng bền vững. Công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội, “chưa bao giờ đất nước có được cơ hội, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm cả nước đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp lãnh thổ gay gắt. , yếu tố mất ổn định mới. Các thế lực thù địch tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải ra sức phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Tiếp nối thành công của Đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử được tổ chức tốt lần này là dịp để Nhân dân phát huy quyền dân chủ, trực tiếp lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng. quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

- Về nguyên tắc bầu cử, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Về tuổi bầu cử và tuổi ứng cử:

+ Đến ngày công bố bầu cử, công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử, đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào đại biểu Quốc hội. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

- Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải bảo đảm các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, cụ thể: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công việc. đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ học vấn, chuyên môn, năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

- Người ứng cử đại biểu Quốc hội đang công tác tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước của nước ngoài phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung sau đây. là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu, xuất sắc; có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; có năng lực phân tích, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự tuyển; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Không giới thiệu, đưa vào danh sách ứng cử những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng phiến diện, bảo thủ, trì trệ; bị thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; người vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết không để những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội.

Em hãy viết bài thuyết trình tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội

Xem thêm: incentive là gì

Sau đây là toàn bộ nội dung của bài học
Kinh tế và Pháp luật 10 Bài 12 (Diều): Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam
. Hi vọng nó sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: http://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập