c4h6 + br2

Mời những em nằm trong theo dõi dõi bài học kinh nghiệm ngày hôm nay với tiêu xài đề
CH≡C-CH2-CH3 đi ra CHBr=CBr-CH2-CH3 | C4H6 + Br2 | CH≡C-CH2-CH3 + Br2 → CHBr=CBr-CH2-CH3

Thầy cô http://iranembassy.org.vn/ van lơn trình làng phương trình CH≡C-CH2-CH3 + Br2 CHBr=CBr-CH2-CH3 gồm ĐK phản xạ, cơ hội tiến hành, hiện tượng lạ phản xạ và một số trong những bài xích tập luyện tương quan hùn những em gia tăng toàn cỗ kỹ năng và kiến thức và tập luyện kĩ năng thực hiện bài xích tập luyện về phương trình phản xạ chất hóa học. Mời những em theo dõi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Bạn đang xem: c4h6 + br2

Phương trình CH≡C-CH2-CH3 + Br2 CHBr=CBr-CH2-CH3

1. Phản ứng hóa học:

    CH≡C-CH2-CH3 + Br2 C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> + 3O<sub>2</sub> → 2CO<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O | CH≡C-CH2-CH3 đi ra CHBr=CBr-CH2-CH3″><span> </span>CHBr=CBr-CH<sub style=2-CH3

2. Điều khiếu nại phản ứng

– Nhiệt độ

3. Cách tiến hành phản ứng

– Dẫn kể từ từ khí but-1-in qua quýt hỗn hợp nước brom (theo tỉ lệ thành phần 1:1).

4. Hiện tượng phân biệt phản ứng

– Ankin phản xạ làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom (phản ứng vừa phải đủ).

5. Tính hóa học hóa học

5.1. Tính hóa chất của C4H6

a. Phản ứng cộng

– Cộng brom

– Dẫn butin qua quýt hỗn hợp brom màu sắc domain authority cam.

    + Hiện tượng: Dung dịch brom bị thất lạc màu sắc. butin đem phản xạ cùng theo với brom nhập hỗn hợp.

 Tính hóa chất của Butin C4H6 | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha chế, phần mềm

    + Sản phẩm mới nhất sinh đi ra đem links song nhập phân tử nên rất có thể nằm trong tiếp với 1 phân tử brom nữa:

 Tính hóa chất của Butin C4H6 | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha chế, phần mềm

    + Trong ĐK phù hợp, butin cũng có thể có phản xạ cùng theo với hiđro và một số trong những hóa học không giống.

– Cộng hiđro

 Tính hóa chất của Butin C4H6 | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha chế, phần mềm

– Cộng hiđro clorua

 Tính hóa chất của Butin C4H6 | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha chế, phần mềm

    + Phản ứng nằm trong HX, H2O nhập những ankin nhập mặt hàng đồng đẳng của axetilen cũng tuân theo dõi quy tắc Mac-côp-nhi-côp như anken.

b. Phản ứng oxi hóa

– Butin là hiđrocacbon, bởi vậy khi thắp, propin tiếp tục cháy đưa đến cacbon đioxit và nước, tương tự động metan và etilen.

– Propin cháy nhập không gian với ngọn lửa sáng sủa, lan nhiều nhiệt độ.

 Tính hóa chất của Butin C4H6 | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha chế, phần mềm

c. Phản ứng thế bươi kim loại

– Tính hóa học riêng biệt của những ankin đem nối phụ thân đầu mạch

 Tính hóa chất của Butin C4H6 | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha chế, phần mềm

5.2. Tính hóa chất của Br2

a. Tác dụng với kim loại

    Sản phẩm tạo nên muối hạt tương ứng

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 10 đem đáp án

    b. Tác dụng với hidro

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 10 đem đáp án

    Độ hoạt động và sinh hoạt hạn chế dần dần kể từ Cl → Br → I

    Các khí HBr, HI tan nhập nước tạo nên hỗn hợp axit.

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 10 đem đáp án

Xem thêm: antarctica là gì

    Về chừng mạnh axit thì lại tăng dần dần kể từ HCl

    c. Tính khử của Br2, HBr

    – Brom thể hiện nay tính khử khi bắt gặp hóa học lão hóa mạnh (như nước clo, …)

Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 (Axit bromic) + 10HCl

    – Tính khử của HBr (ở hiện trạng khí rưa rứa nhập dd) mạnh rộng lớn HCl. HBr khử được H2SO4 đặc trở thành SO2.

2HBr + H2SO → Br2 + SO2 + 2H2O

    – Dd HBr ko màu sắc, nhằm lâu nhập không gian trở thành làm nên màu vàng nâu vì thế bị lão hóa (dd HF và HCl không tồn tại phản xạ này):

4HBr + O2 → 2H2O + 2Br2

6. Quý khách hàng đem biết

– Phản ứng bên trên gọi là phản xạ nằm trong brom.

– Phản ứng xẩy ra qua quýt nhị quá trình, mong muốn tạm dừng ở quá trình nào là thì nên tiến hành phản xạ ở nhiệt độ chừng phù hợp.

– Khối lượng hỗn hợp brom tăng vị lượng ankin đang được nhập cuộc phản xạ.

7. Bài tập luyện liên quan

Ví dụ 1: A là hiđrocacbon mạch hở, ở thể khí (đkt), biết 1 mol A tác dụng được tối nhiều 2 mol Br2 trong dung dịch đưa đến thích hợp hóa học B (trong B brom cướp 80 % về khối lượng). Vậy A có công thức phân tử là

 A. C5H8

 B. C2H2

 C. C4H6

 D. C3H4

Hướng dẫn

1 mol pứ tối nhiều 2 mol Br2 → k = 2 → CT A: CnH2n-2

Phương trình hóa học:

  CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br2

CH≡C-CH<sub>2</sub>-CH<sub>3</sub> + Br<sub>2</sub> → CHBr=CBr-CH<sub>2</sub>-CH<sub>3</sub> | CH≡C-CH2-CH3 đi ra CHBr=CBr-CH2-CH3″></p>
<p><strong>Đáp án C</strong></p>
<p><strong>Ví dụ 2:</strong><span> </span>Dẫn kể từ từ khí but-1-in qua quýt hỗn hợp nước brom (theo tỉ lệ thành phần 1:1) thì chiếm được thành phầm là:</p>
<p> A. CHBr=CBr-CH<sub style=2-CH3

 B. CH3-CBr=CBr-CH3

 C. CH2=CBr-CH2-CH2Br

 D. CHBr=CBr-CHBr-CH3

Hướng dẫn

Dẫn kể từ từ khí but-1-in qua quýt hỗn hợp nước brom (theo tỉ lệ thành phần 1:1)

Ta đem phản xạ hoá học:

  CH≡C-CH2-CH3 + Br2 → CHBr=CBr-CH2-CH3

Đáp án A

Ví dụ 3: Cho 0,2 mol but-1-in tính năng với hỗn hợp nước brom theo dõi tỉ lệ thành phần 1:1. Khối lượng thành phầm chiếm được là?

 A. 2,14 g

 B. 4,28 g

 C. 21,4 g

 D. 42,8 g

Hướng dẫn

  CH≡C-CH<sub>2</sub>-CH<sub>3</sub> + Br<sub>2</sub> → CHBr=CBr-CH<sub>2</sub>-CH<sub>3</sub> | CH≡C-CH2-CH3 đi ra CHBr=CBr-CH2-CH3″></p>
<p>Khối lượng thành phầm thu được: m = 0,2. 214 = 42,8 ( g )</p>
<p><strong>Đáp án D</strong></p>
<p><strong><span><span><strong>8. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Ankin và thích hợp chất</strong>:</span></span></strong></p>
<ul class=

Xem thêm: presented là gì

 • CH≡C-CH2-CH3 + H2O → CH3–CO-CH2– CH3
 • CH≡C-CH2-CH3 + HCl → CH2=CCl-CH2-CH3
 • 3CH≡C-CH2-CH3 + 8KMnO4 + KOH → 3CH3-CH2-COOK + 3K2CO3 + 8MnO2 + 2H2O
 • CH3-C≡C-CH3 + H2 → CH3-CH=CH-CH3
 • CH3-C≡C-CH3 + 2H2 → CH3-CH2-CH2-CH3
 • CH3-C≡C-CH3 + Br2 → CH3-CBr=CBr-CH3
 • CH3-C≡C-CH3 + HCl → CH3-CH=CCl-CH3
 • Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài xích học
  CH≡C-CH2-CH3 đi ra CHBr=CBr-CH2-CH3 | C4H6 + Br2 | CH≡C-CH2-CH3 + Br2 → CHBr=CBr-CH2-CH3
  . Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích hùn những em triển khai xong chất lượng bài xích tập luyện của tôi.

  Đăng bởi: http://iranembassy.org.vn/

  Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập