come in for là gì

Come in for sth là 1 trong cụm động kể từ. Có tức là sẽ có được một chiếc gì cơ ví dụ như lời nói chỉ trích, phê bình, sụp đổ lỗi hoặc ca tụng ngợi vì như thế điều gì cơ.

Come in for sth là 1 trong cụm động kể từ. Có tức là nhận những lời nói phê bình, soi kĩ, đánh giá, chỉ trích hoặc sụp đổ lỗi vì như thế điều gì cơ.

Bạn đang xem: come in for là gì

Ngoài đi ra, Come in for sth còn đem tức là ca tụng ngợi ai cơ vì như thế điều gì. 

Từ vựng giờ Anh tương quan cho tới Come in for sth:

Receive /rɪˈsiːv/: Tiếp nhận

Experience /ɪkˈspɪr.i.əns/: Trải nghiệm

Sustain /səˈsteɪn/: Duy trì

Undergo /ˌʌn.dɚˈɡoʊ/: Trải qua

Encounter /ɪnˈkaʊn.t̬ɚ/: Gặp gỡ

Go through: Trải qua chuyện, đánh giá, triển khai công việc 

Một số kiểu câu giờ Anh về Come in for sth:

Xem thêm: stripe là gì

Douglas came in for much praise.

Douglas đang đi đến với tương đối nhiều lời nói ca tụng ngợi. 

The director has come in for a lot of criticism over his handling of the affair.

Vị đạo trình diễn đang được cần nhận thật nhiều lời nói chỉ trích về phong thái xử lý vụ việc của tôi. 

The Court of Appeal has struggled đồ sộ reconcile the two decisions but has come in for criticism.

Tòa Phúc thẩm đang được đấu giành nhằm hòa giải nhì ra quyết định tuy nhiên đã trở nên chỉ trích. 

The patient's colour, face and body toàn thân features as well as pulse and tongue will also come in for scrutiny.

Màu sắc, khuôn mặt mũi và những Điểm sáng khung hình na ná mạch và lưỡi của người mắc bệnh cũng sẽ tiến hành đánh giá kỹ lưỡng. 

Xem thêm: pronounce là gì

It's good đồ sộ see any part of it so sánh nicely commended because it usually comes in for criticism and negative reportage.

Thật đảm bảo chất lượng thấy lúc ngẫu nhiên phần nào là của chính nó được ca tụng ngợi lạ mắt vì như thế nó thông thường bị chỉ trích và phóng sự xấu đi. 

Bài viết lách Come in for sth là gì được tổ hợp vị nghề giáo trung tâm giờ Anh SGV.