comprise là gì

Bạn đang xem: comprise là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to comprise
Phân kể từ hiện tại tại comprising
Phân kể từ vượt lên trước khứ comprised
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại comprise comprise hoặc comprisest¹ comprises hoặc compriseth¹ comprise comprise comprise
Quá khứ comprised comprised hoặc comprisedst¹ comprised comprised comprised comprised
Tương lai will/shall² comprise will/shall comprise hoặc wilt/shalt¹ comprise will/shall comprise will/shall comprise will/shall comprise will/shall comprise
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại comprise comprise hoặc comprisest¹ comprise comprise comprise comprise
Quá khứ comprised comprised comprised comprised comprised comprised
Tương lai were to comprise hoặc should comprise were to comprise hoặc should comprise were to comprise hoặc should comprise were to comprise hoặc should comprise were to comprise hoặc should comprise were to comprise hoặc should comprise
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại comprise let’s comprise comprise
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: Giày Nike chính hãng giá bao nhiêu? Những mẫu giày Nike hot nhất