con dê tiếng anh là gì

goat

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: con dê tiếng anh là gì

UK/gəʊt/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/goʊt/

 • /g/ as in give
 • /əʊ/ as in nose
 • /t/ as in town
 • /g/ as in give
 • // as in nose
 • /t/ as in town

GOAT

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/gəʊt/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/goʊt/

 • /g/ as in give
 • /əʊ/ as in nose
 • /t/ as in town
 • /g/ as in give
 • // as in nose
 • /t/ as in town