consistency là gì

/kən'sistənsi/

Thông dụng

Danh từ

(như) consistence
Tính kiên quyết định, tính trước sau như một
there is no consistency in this man
anh chàng này thiếu hụt kiên định

Toán & tin

tính nhất quán, tính phi mâu thuẫn;(thống kê ) tính vững
consistency of an estimator
tính vững vàng của một ước lượng
consistency of axioms
tính phi xích míc của những tiên đề
consistency of systems of equations
tính phi xích míc của hệ những phương trình
simple consistency
tính phi xích míc đơn giản

Xây dựng

Nghĩa thường xuyên ngành

tính bền vững

Kỹ thuật công cộng

Nghĩa thường xuyên ngành

độ chặt
độ đặc
độ quánh

Giải quí EN: The degree of flow or workability of concrete when analyzed by a compacting factor test..

Giải quí VN: Mức chừng đậm quánh hoặc chừng cứng rất có thể của bê tông Khi phân tách chừng rắn của bọn chúng.

Bạn đang xem: consistency là gì

Xem thêm: Chia sẻ cách check giày Jordan thật giả siêu đơn giản đến bạn

consistency gauge
dụng cụ đo chừng quánh
consistency test
phép xác lập chừng quánh
độ sệt

Giải quí EN: The degree of flow or workability of concrete when analyzed by a compacting factor test..

Giải quí VN: Mức chừng đậm quánh hoặc chừng cứng rất có thể của bê tông Khi phân tách chừng rắn của bọn chúng.

nồng chừng bột
sự nhất quán
tính nhất quán
consistency of systems of equations
tính nhất quán của hệ phương trình

Kinh tế

Nghĩa thường xuyên ngành

độ đặc
độ sệt
tính nhất quán

Nguồn không giống

  • consistency : Corporateinformation

Địa chất

consistency

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bendability , bendableness , compactness , mật độ trùng lặp từ khóa , elasticity , fabric , firmness , flexibility , frangibility , hardness , limberness , moldability , organization , plasticity , pliability , softness , solidity , suppleness , texture , viscidity , viscosity , viscousness , accord , agreement , apposition , appropriateness , aptness , coherence , cohesion , compatibility , concord , concurrence , conformability , congruity , consonance , correspondence , evenness , fitness , harmony , homogeneity , invariability , likeness , proportion , similarity , stability , steadfastness , steadiness , suitability , symmetry , uniformity , union , unity , consistence , adherence , toàn thân , composition , regularity

Từ trái khoáy nghĩa