cr + hno3 loãng

Mời những em nằm trong theo gót dõi bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay với tiêu xài đề
Cr + HNO3(loãng) → Cr(NO3)3+ NO ↑ + H2O | Cr đi ra Cr(NO3)3

Thầy cô http://iranembassy.org.vn/ van nài ra mắt phương trình Cr + 4HNO3(loãng) → Cr(NO3)3+ NO ↑ + 2H2O bao gồm ĐK phản xạ, cơ hội triển khai, hiện tượng lạ phản xạ và một trong những bài bác luyện tương quan hùn những em gia tăng toàn cỗ kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài bác luyện về phương trình phản xạ chất hóa học của Crom. Mời những em theo gót dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Bạn đang xem: cr + hno3 loãng

Phương trình Cr + 4HNO3(loãng) → Cr(NO3)3 + NO ↑ + 2H2O

1. Phương trình phản xạ hóa học:

   Cr + 4HNO3(loãng) → Cr(NO3)3+ NO ↑ + 2H2O

2. Hiện tượng phân biệt phản ứng

– Thấy đem khí ko màu sắc hóa nâu vô không gian bay đi ra.

3. Điều khiếu nại phản ứng

– Không đem.

4. Tính hóa học hoá học

4.1. Tính hóa học hoá học tập của Crom

– Là sắt kẽm kim loại đem tính khử mạnh rộng lớn Fe.

   – Trong những hợp ý hóa học crom đem số oxi hoá kể từ +1 → +6 (hay gặp gỡ +2, +3 và +6).

Tác dụng với phi kim

Tính hóa chất của Crom (Cr) | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha trộn, ứng dụng

Tác dụng với nước

Cr bền với nước và không gian tự đem lớp màng oxit đặc biệt mỏng manh, bền bảo đảm an toàn. Người tao mạ crom lên Fe nhằm bảo đảm an toàn Fe và người sử dụng Cr nhằm sản xuất thép ko han gỉ.

Tác dụng với axit

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

Cr + H2SO4 → CrSO4 + H2

Cr ko tính năng với hỗn hợp HNO3 hoặc H2SO4 đặc, nguội.

4.2. Tính hóa học hoá học tập của HNO3

Tính axit

    Là 1 trong những số những axit vượt trội nhất, vô dung dịch:

HNO3 → H+ + NO3

    – Dung dịch axit HNO3 có không thiếu đặc thù của môt hỗn hợp axit: thực hiện đỏ lòm quỳ tím, tính năng với oxit bazơ, bazơ, muối hạt của axit yếu ớt rộng lớn.

Tính oxi hóa

    Kim loại hoặc phi kim Lúc gặp gỡ axit HNO3 đều bị lão hóa về hiện trạng lão hóa tối đa.

    – Với kim loại: HNO3 oxi hóa đa số những sắt kẽm kim loại (trừ vàng (Au) và platin(Pt))

    * Với những sắt kẽm kim loại đem tính khử yếu: Cu, Ag, …

    Ví dụ:

Cu + 4HNO3(đ) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3(l) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

    * Khi tính năng với những sắt kẽm kim loại đem tính khử mạnh hơn: Mg, Zn, Al, …

    – HNO3 đặc bị khử cho tới NO2.

    Ví dụ:

Mg + 4HNO3(đ) → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.

    – HNO3 loãng bị khử cho tới N2O hoặc N2.

8Al + 30HNO3(l) → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

    – HNO3 rất loãng bị khử cho tới NH3(NH4NO3).

4Zn + 10HNO3 (rất loãng) → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

    * Lưu ý: Fe, Al, Cr bị thụ động hóa vô hỗn hợp HNO3 đặc nguội.

    – Với phi kim:

    Khi đun rét HNO3 đặc hoàn toàn có thể tính năng với phi: C, Phường, S, …(trừ N2 và halogen).

S + 6HNO3(đ) → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

    – Với hợp ý chất:

    – H2S, HI, SO2, FeO, muối hạt Fe (II), … hoàn toàn có thể tính năng với HNO3 nguyên tố bị oxi hoá vô hợp ý hóa học fake lên nút oxi hoá cao hơn nữa.

    Ví dụ:

3FeO + 10HNO3(đ) → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Xem thêm: remote là gì

3H2S + 2HNO3(đ) → 3S + 2NO + 4H2O

    – đa phần hợp ý hóa học cơ học như giấy má, vải vóc, dầu thông, … bốc cháy Lúc xúc tiếp với HNO3 đặc.

5. Cách triển khai phản ứng

– Cho Crom vô ống thử chứa chấp axit HNO3 loãng.

6. Quý Khách đem biết

– Cr, Al và Fe bị thụ động tự H2SO4 và HNO3 đặc nguội .

7. Bài luyện liên quan

Ví dụ 1: Cho m (g) sắt kẽm kim loại crom tính năng với axit HNO3 loãng sau khoản thời gian phản xạ thấy bay đi ra 3.36 lít khí ko màu sắc hóa nâu vô không gian (ở đktc). Khối lượng của crom là

A. 0.52g

B. 0.13g

C. 0.26g

D. 0.78g

Hướng dẫn giải

Đáp án D

nNO = 0.15 mol

Cr + 4HNO3 → Cr(NO3)3+ NO ↑ + 2H2O

0.15                                       0.15

mCr = 0.15 x 52 = 0.78g

Ví dụ 2: Hòa tan trọn vẹn 5.2 gam crom vô hỗn hợp HNO3 loãng, sau phản xạ kết cổ động chiếm được V (l) khí NO (ở đktc). Giá trị của V là

A. 3.36(l)

B. 4.48(l)

C. 2.24(l)

D. 8.96(l)

Hướng dẫn giải

Đáp án C

nCr = 0.1 mol

Cr + 4HNO3 → Cr(NO3)3+ NO ↑ + 2H2O

0.1                                         0.1

VNO = 0.1 x 22.4 = 2.24 (l).

Ví dụ 3: Cho sơ đồ vật phản xạ sau:aCr + bHNO3 = cCr(NO3)3+ dNO ↑ + eH2O. Tỉ lệ a : b là

A. 1:4

B. 1:6

C. 5:18

D. 4:5

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Phương trình hóa học: Cr + 4HNO3 → Cr(NO3)3+ NO ↑ + 2H2O.

8. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Crom (Cr) và hợp ý chất:

CrO + 2HCl → CrCl2 + H2O

CrO + H2SO4 → CrSO4+ H2O

4CrO + O2 → 2Cr2O3

CrO3 + H2O → H2CrO4

2CrO3 + H2O → H2Cr2O7

CrO3 + 2NaOH → Na2CrO4 + H2O

4CrO3 + 3S → 3SO2↑ + 2Cr2O3

Xem thêm: take it easy là gì

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài bác học
Cr + HNO3(loãng) → Cr(NO3)3+ NO ↑ + H2O | Cr đi ra Cr(NO3)3
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích hùn những em triển khai xong đảm bảo chất lượng bài bác luyện của tôi.

Đăng bởi: http://iranembassy.org.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập