curved là gì

 • /kə:vd/
  (adj) cong

  Thông dụng

  Tính từ
  Cong
  curved surface
  mặt cong

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  arced , arched , arciform , arrondi , biflected , circular , compass , crooked , curly , curvaceous , curvilinear , declinate , elliptical , enbowed , humped , incurvate , incurved , looped , loopy , round , rounded , serpentine , sigmoid , sinuous , skewed , snaky , s-shaped , sweeping , swirly , turned , twisted , twisting , twisty , wreathed , bowed , bending , curving , aquiline , arcuate , bent

  Từ ngược nghĩa

  Bạn đang xem: curved là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Xem thêm: antarctica là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: firms là gì