đề kiểm tra 1 tiết toán 7 chương 1 đại số

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số lớp 7 (11 đề) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 7 chương 1 có đáp án ✅ tại website Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Bộ đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số lớp 7 là đề kiểm tra 45 phút, nhằm khảo sát, đánh giá chất lượng học sinh sau khi học hết chương 1.

Tài liệu bao gồm 11 đề kiểm tra có đáp án sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập kiến thức thật tốt để chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao. Đồng thời, qua đó giúp quý thầy cô đánh giá được khả năng làm bài của học sinh để ra đề thi phù hợp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết toán 7 chương 1 đại số

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết chương I Đại số 7

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Chủ đề 1

Tập hợp Q các số hữu tỉ

Biết cộng hai số hữu tỉ cùng mẫu

Hiểu cách thực hiện cộng, trừ, nhân hai số hữu tỉ

Vận dụng tính chất của phép nhân để tính nhanh Thực hiện các phép lũy thừa.

Vận dụng thành thạo các phép toán để tìm x,y,z

Số câu: 6

Số điểm: 4,75

Tỉ lệ 42%

Số câu: 1

(Câu 1a)

Số điểm: 0,75

Số câu: 1

(Câu 1b)

Số điểm: 0,75

Số câu: 3

(Câu 4b,5a,b)

Số điểm: 2,25

Số câu: 1

(Câu 8)

Số điểm: 1,0

Số câu: 6

Số điểm:4,75

Tỉ lệ 47,5%

Chủ đề 2

Tỉ lệ thức

Vận dụng được tính chất tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Vận dụng thành thạo tính chất dãy tỉ số bằng nhau để tìm các số.

Số câu: 2

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ 21,1%

Số câu: 1

(Câu 6)

Số điểm: 1

Số câu: 1

(Câu 7)

Số điểm: 1,5

Số câu: 2

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ: 25 %

Chủ đề 3

Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, làm tròn số

Cộng, trừ được số thập phân, hiểu cách làm tròn số

Vận dụng tính chất của phép nhân để tính nhanh Thực hiện các phép lũy thừa.

Số câu: 3

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ 21,1 %

Số câu: 2

(Câu 3a,b)

Số điểm: 1,0

Số câu: 1

(Câu 4a)

Số điểm: 0,75

Số câu: 3

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ 17,5 %

Xem thêm: pronounce là gì

Chủ đề 4

Tập hợp số thực R

Biết tính căn bậc hai của một số hữu tỉ

Số câu: 2

Số điểm: 1

Tỉ lệ 15,8%

Số câu: 2

(Câu 2a,b)

Số điểm: 1

Số câu: 2

Số điểm: 1

Tỉ lệ 10%

Tổng số câu :13

Tổng số: 10đ

Tỉ lệ :100%

Số câu:3

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ: 17,5%

Số câu: 3

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ: 17,5%

Số câu: 7

Số điểm: 6,5

Tỉ lệ: 65%

Số câu: 13

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 7 chương 1

Câu 1 (1,5 điểm: Tính:

a) frac{4}{7}+frac{3}{7}

b) frac{1}{5} cdot frac{3}{2}-frac{14}{10}

Câu 2 (1đ): Tính:

a) sqrt{16}

b) sqrt{frac{9}{49}}

Câu 3 (1đ): Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai:

a) 8,452+12,322

b) 7,128-4,183

Câu 4 (1,5 đ) Tính nhanh:

a) (4,25.20) .5

b) 8 frac{2}{9}: frac{-3}{7}-5 frac{2}{9}: frac{-3}{7}

Câu 5 (1,5 đ}): Tìm giá tri của biểu thức sau:

a)left(frac{1}{4}right)^{5} cdot 4^{5}

b)(0,25)^{6} cdot(-4)^{6}-frac{72^{2}}{36^{2}}

Câu 6 (1,0 đ): Tìm hai số x và y, biết:

frac{x}{9}=frac{y}{4} và x-y=-15

Câu 7(1,5đ): Số bị của ba bạn Minh, Hùng, Khang lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 5. Tính số bi của mỗi bạn, biết tổng số bi của ba bạn là 60 viên.

Câu 8(1,0 đ}): Tìm x, y, z biết:

|3 x-5|+(2 y+5)^{208}+(4 z-3)^{20} leq 0

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 7 chương 1

Câu 1 Tính:

a) frac{4}{7}+frac{3}{7}=frac{7}{7}=1 (0,75 mathrm{~d})

b) begin{aligned} frac{1}{5} cdot frac{3}{2}-frac{14}{10} &=frac{3}{10}-frac{14}{10} \ &=frac{-11}{10} end{aligned}

Câu 2 (1đ): Tính:

a) sqrt{16}=4

b) sqrt{frac{9}{49}}=frac{3}{7} quad(0,5 mathrm{~đ})

Câu 3 (1đ): Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai:

a) 8,452 + 12,322 = 20,774≈ 20,77 (0,5đ)

b) 7,128 – 4,183 = 2,945 ≈2,95 (0,5đ)

Câu 4 (1,5đ): Tính nhanh:

a) (4,25 . 20) . 5 = 4,25 . (20 . 5) (0,25đ)

= 4,25 . 100 (0,25đ)

= 425 (0,25đ)

b) begin{aligned} 8 frac{2}{9}: frac{-3}{7}-5 frac{2}{9}: frac{-3}{7} &=left(8 frac{2}{9}-5 frac{2}{9}right): frac{-3}{7} \ &=3 cdot frac{-7}{3} \ &=-7 end{aligned}
(0,25 mathrm{~d})

………………

Xem thêm: theme park là gì

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bộ đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số lớp 7 (11 đề) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 7 chương 1 có đáp án của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.