đề thi học kì 2 môn toán lớp 1

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 – 2023 sách Cánh diều 8 Đề ganh đua kì 2 lớp 1 môn Toán (Có bảng ma mãnh trận theo dõi Thông tư 27) ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm hiểu từng phần hoặc nhấn thời gian nhanh nhập phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn lẹ nhất nhé.

Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán một năm 2022 – 2023 sách Cánh diều bao gồm 8 đề, có đáp án, chỉ dẫn chấm và bảng ma mãnh trận 3 cường độ theo dõi Thông tư 27, canh ty thầy cô nhanh gọn lẹ thi công đề ganh đua học tập kì 2 cho tới học viên của tôi.

Với 8 đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 1 Cánh diều, còn hỗ trợ những em luyện giải đề, biết phương pháp phân chia thời hạn cho tới phù hợp nhằm ôn ganh đua học tập kì hai năm 2022 – 2023 đạt thành quả cao. Bên cạnh đó, rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt 35 đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán. Chi tiết chào thầy cô và những em vận tải miễn phí:

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 môn toán lớp 1

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2022 – 2023 sách Cánh diều

  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều – Đề 1
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều – Đề 2
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều – Đề 3
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều – Đề 4

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều – Đề 1

Đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Họ và tên:………………….Số báo danh:………

Lớp: 1………. Trường Tiểu học tập ………………….

Giám thị 1:…………..Giám thị 2:………………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKII
NĂM HỌC 2022 – 2023
Ngày kiểm tra:……./……./ 2023
Môn: Toán 1
Thời gian: 35 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm trước đáp án đích thị từng bài bác tập dượt sau đây :

Câu 1

a. (M1) (0.5đ) Số 15 hiểu là:

A. Mười lăm

B. Mười năm

C. Năm mươi

D. Mươi năm

b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư”được viết lách là:

A. 60

B. 63

C. 64

D. 65

Câu 2

a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

Câu 2

A. 12 giờ
C. 2 tiếng
B. 1 giờ
D. 3 giờ

b. (M1) (0.5đ) Hình mặt mũi có……. hình vuông?

Câu 2

A. 3
C. 5
B. 4
D. 6

Câu 3. Cho sản phẩm số: 23, 56, 65, 32

a. (M1) (0.5đ) Số này rộng lớn nhất?

A. 23

B. 56

C. 65

D. 32

b. (M1) (0.5đ) Số này bé bỏng nhất?

A. 23

B. 56

C. 65

D. 32

Câu 4

a. (M1) (0.5đ) Kết ngược của phép tắc tính 65 – 3 là:

A. 68

B. 35

C. 62

D. 95

b. (M1) (0.5đ) Kết ngược của phép tắc tính 46 + 12 là:

A. 67

B. 57

C. 34

D. 25

Câu 5. Số cần thiết điền nhập khu vực chấm là:

a. (M1) (0.5đ) Trong những số 14, 25, 39, 67 số này là số chẵn?

A. 14

B. 25

C. 39

D. 67

b. (M1) (0.5đ) Cho sản phẩm số 5,10,15,20, ……, 30,35,40. Số cần thiết điền nhập khu vực chấm là:

A. 22

B. 23

C. 24

D. 25

Câu 6

a. (M2) (0.5đ) Dãy số này tại đây xếp theo dõi trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn?

A. 23, 12, 15, 45

B. 12,15, 23, 45

C. 45, 12, 23, 15

D. 15,12, 23, 45

b. (M2) Số bé bỏng nhất với nhì chữ số tương đương nhau là:

A. 10

B. 11

C. 22

D. 33

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 nhành hoa. Mai hái 10 nhành hoa. Hỏi cả nhì chúng ta hái được từng nào nhành hoa ?

A. 20

B. 25

C. 30

C. 35

Câu 8. (M2) (1đ) Hôm ni là loại nhì ngày 10 mon 5. Vậy ngày 13 mon 5 là loại mấy?

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Thứ năm

C. Thứ sáu

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

23 – 11

55 + 20

33 + 6

73 – 3

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà với 86 con cái, nhập tê liệt với 5 chục con cái đang được nhập chuồng. Hỏi sót lại từng nào gà ko nhập chuồng?

Đáp án đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 1

I. Trắc nghiệm

Câu 1: a) B; b) C

Câu 2: D

Câu 3: a) C; b) A

Câu 4: a) C; b) B

Câu 5: a) A; b) D

Câu 6: a) B; b) B

Câu 7: B

Câu 8: B

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

12

75

39

70

Câu 10. (M3) (1đ)Đàn gà với 86 con cái, nhập tê liệt với 5 chục con cái đang được nhập chuồng. Hỏi sót lại từng nào gà ko nhập chuồng?

86

50

=

36

Ma trận đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 1

MA TRẬN MÔN TOÁN HỌC KÌ II LỚP 1 NĂM HỌC 2022 – 2023

(Trắc nghiệm 8, tự động luận 2)
(Mức 1: 50%, nấc 2: 40%, nấc 3 10%)

TT

Mạch KT, KN

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học: Đọc, viết lách, đối chiếu những số nhập phạm vi 100; phân biệt số chẵn, lẻ; tiến hành những phéo tính nằm trong trừ nhập phạm vi 100; số ngay tắp lự trước, số ngay tắp lự sau, viết lách phép tắc tính nhập vấn đề giải.

Số câu

4

2

1

1

8

Số điểm

4

2

1

1

8

Câu số

1,3,4,5

6,7

9

Ư

10

2

Hình học tập, đo lường: Nhận biết những hình và khối, biết coi đồng hồ thời trang, đo chừng nhiều năm, coi thời hạn giờ lịch.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Câu số

2

8

TS câu

5

4

1

10

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều – Đề 2

Đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Trường TH …….

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2022 – 2023
Môn: Toán 1
Thời gian: 40 phút (không kể thơi lừa lọc uỷ thác đề)

I. Trắc nghiệm: Khoanh nhập vần âm trước thành quả đúng

Câu 1: (1 điểm)

a, Trong những số : 25 , 71 , 35, 98 số này rộng lớn nhất

A . 71

B . 35

C . 98

D . 25

b, Trong những số : 38, 54, 65, 48 số này bé bỏng nhất

A . 65

B . 48

C . 38

D . 54

Câu 2: (1 điểm) Số 56 gồm:

A. 5 và 6 B. 5 chục và 6 đơn vị C.6 chục và 5 đơn vị

Câu 3: (1 điểm) Kết ngược của phét tính 48 – 23 = ….

A . 25

B . 52

C. 55

D . 22

Câu 4: (1 điểm) Tính 32 + 40 = ?

A . 62

B . 82

C . 72

D . 52

Câu 5: (1 điểm ) Tính: 74 + 5 – 7 = . . . . .

A : 80 B : 73 C: 83 D: 72

Câu 6: (1 điểm)Có bao nhiêu hình Câu 6

Câu 6

A.1 B.2 C.3 D.4

II. Tự luận

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

20 + 70

65 – 4

25 + 4

50 – 30

Câu 8 (1 điểm): Số ?

25 +…..= 75

47 – …… = 12

Câu 9 (1 điểm): Hà hái được 25 nhành hoa, Lan hái được 12 nhành hoa. Hỏi nhì chúng ta hái được toàn bộ từng nào bông hoa?

Viết phép tắc tính quí hợp

Câu 10: (1 điểm) Điền +, – ?

35 ☐ 5 = 30

40 ☐ 4 = 44

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

I. Trắc nghiệm

Câu 1: a) C; b) C

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: D

Câu 6: C

II. Tự luận

Câu 7 (1 điểm) Đặt tính rồi tính. Mỗi phép tắc tính đích thị được 0,25 điểm

20+ 70= 90

65-4=61

Xem thêm: environment là gì

25+ 4= 29

50- 30= 20

Câu 8 (1 điểm): Số ?

Mỗi phép tắc tính đích thị được 0,25 điểm

25 +50 = 75

47 – 35 = 12

Câu 9 (1 điểm):

Viết được phép tắc tính quí hợp

25

+

12

=

37

 Câu 10 (1 điểm):

35 – 5 = 30

40 + 4 = 44

Ma trận đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Mức chừng cần thiết đạt

Số câu-số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

Số và phép tắc tính: tường điểm,đọc,viết lách đối chiếu những số cho tới 100

-Thực hiện tại được phép tắc nằm trong trừ những số nhập phạm vi 100

– Vận dụng và viết lách phép tắc tính quí phù hợp với trường hợp thực tiễn liên quan

Số câu

06

01

02

09

Số điểm

06

01

02

09

Hình học tập và đo lường: Nhận hình dáng đang được học tập, hình vuông vắn, hình trụ, hình tam giác, hình chữ nhật, khối lập phương, khối vỏ hộp chữ nhật

Số câu

01

01

Số điểm

01

01

Tổng

Số câu

07

01

02

10

Số điểm

07

01

02

10

Ma trận thắc mắc Toán lớp 1 học tập kì 2

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
1 TN TL TN TL TN TL
Số học Số câu 04 02 01 2 09
Câu số 1,2,3,4 7,9 5 8,10
2 Hình học tập và đo lường Số câu 01 01
Câu số 6
Tổng số câu 05 02 01 02 10
Tổng số điểm 07 01 02 10

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều – Đề 3

Ma trận đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng Số câu Mức 1 (50%) Mức 2 (30%) Mức 3 (20%) TỔNG
TN TL TN TL TN TL
a. Số học Số câu 2 2 1 2 2
Câu số 1 5,8 3 6,7 9,10
b. Hình học tập và đo lường Số câu 1 1
Câu số 2 4
Tổng Số điểm 5 3 2 10(100%)
Tỉ lệ (50%) (30%) (20%)

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG TH VÀ trung học cơ sở …..

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: Toán 1
(Thời lừa lọc thực hiện bài: 35 phút)

Bài 1: (1 điểm) Khoanh nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:(M1)

a. Số 55 hiểu là:

A. Năm năm
B. Năm mươi lăm
C. Lăm mươi năm
D. Lăm mươi lăm

b. Số bao gồm 8 chục và 5 đơn vị chức năng là:

A. 80
B. 50
C. 85
D. 58

Bài 2: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:(M1)

A. Một tuần lễ em tới trường 7 ngày. ☐

B. Một tuần lễ em tới trường 5 ngày. ☐

Bài 3: (1 điểm) Khoanh nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:(M2)

a. Phép tính với thành quả bé thêm hơn 35 là:

A. 76 – 35
B. 76 – 53
C. 23 + 32
D. 15+ 20

b. Điền số nhập dù rỗng tuếch cho tới phù hợp: 85 – ☐ = 42

A. 61
B. 34
C. 43
D. 16

Bài 4: (1 điểm) (M1)

Hình vẽ mặt mũi có:

……….. hình tam giác.

……. …hình vuông.

Bài 4

Bài 5: (1 điểm) Viết nhập khu vực chấm: (M1)

a. Đọc số:

89: ……………………………………….

56: ………………………………………

b. Viết số:

Bảy mươi tư: …………………

Chín mươi chín: ………………..

Bài 6: (1 điểm) Đặt tính rồi tính: (M2)

42 + 16          89 – 23

………..           ………..
………..          ………..
………..          ………..

76 + 3               98 – 7

………..              ………..
………..              ………..
………..              ………..

Bài 7: (1 điểm) Điền <, >, = ? (M2)

95 … 59

87 … 97

67 – 12 …… 60 + 5

35 + 34 …….. 98 – 45

Bài 8: (1 điểm) Cho những số: 46; 64; 30; 87; 15: (M1)

a. Số lớn số 1 là:…………………………………………………………………………………………………

b. Số bé bỏng nhất là:………………………………………………………………………………………………….

c. Các số được bố trí theo dõi trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn là:………………………………………………..

Bài 9: (1 điểm) Cô giáo với 68 hình mẫu khẩu trang chống bụi, giáo viên đang được tặng cho tới chúng ta học viên 34 hình mẫu khẩu trang chống bụi. Hỏi giáo viên sót lại từng nào hình mẫu khẩu trang? (M3)

Phép tính: Bài 9

Trả lời:Cô giáo sót lại ☐ hình mẫu khẩu trang chống bụi.

Bài 10: (1 điểm) (M3)

a. Với những số: 56, 89, 33 và những vết + , – , = . Em hãy lập toàn bộ những phép tắc tính đích thị.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

b. Cho những chữ số: 1, 5, 3, 7 em hãy viết lách những số với nhì chữ số bé thêm hơn 52.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều

Bài 1: ( 1 điểm) Khoanh đích thị nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đích thị từng ý được 0,5 điểm

a. B

b. C

Bài 2: (1 điểm) Trả lời nói đích thị từng ý được 0,5 điểm

Bài 3: (1 điểm) Khoanh đích thị nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đích thị được 0,25 điểm

a. B

b. C

Bài 4: (1 điểm)

Điền đích thị từng ý được 0,5 điểm

6 hình tam giác 2 hình vuông

Bài 5: (1 điểm) Điền đích thị từng ý được 0,25 điểm

a. Đọc số:

89: Tám mươi chín

56: Năm mươi sáu

b. Viết số:

Bảy mươi tư: 74

Chín mươi chín: 99

Bài 6: (1 điểm) Đặt tính và tính đích thị từng ý được 0,25 điểm

Bài 7: (1 điểm) Điền đích thị từng ý được 0,25 điểm

Bài 8: (1 điểm) a. Điền đích thị số được 0,25 điểm

b. Điền đích thị số được 0,25 điểm

c. Sắp xếp đích thị những số theo dõi trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn được 0,5 điểm

Bài 9: (1 điểm)

Viết đích thị phép tắc tính được 0,5 điểm

Phép tính: Bài 9

Trả lời:Cô giáo sót lại 34 hình mẫu khẩu trang chống bụi.

Bài 10: Viết đích thị từng ý được 0,5 điểm

a. Các phép tắc tính đích thị là: 56 + 33 = 89; 33 + 56 = 89; 89 – 33 = 56; 89 – 56 = 33

b. Các số với nhì chữ số bé thêm hơn 52 là: 15, 13, 31, 35, 51.

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều – Đề 4

Ma trận đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Cộng
1 Số học Số câu 04 02 02 08
Câu số 1, 2, 3, 4 6, 7 9, 10
2 Hình học tập và đo lường Số câu 01 01 02
Câu số 5 8
TS câu 05 03 02 10

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều

Trường Tiểu Học……………
Lớp: 1
Họ và tên:………………………..

KIỂM TRA HỌC KÌ II
LỚP 1 – NĂM HỌC: 2022-2023
Môn:TOÁN

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số bao gồm 7 chục và 8 đơn vị chức năng được viết lách là:

A. 87
B. 67
C. 78

b) Số này lớn số 1 trong những số bên dưới đây?

A. 89
B. 98
C. 90

Câu 2: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1- 1đ)

a) Số ngay tắp lự trước của 89 là:

A. 90
B. 87
C. 88

b) Điền số quí hợp: 17 -……..= 10

A. 8
B. 7
C. 17

Câu 3: Viết nhập khu vực chấm: (M1- 1đ)

55: ……………………

70:……………………

Sáu mươi tư:……………………

Ba mươi ba:……………………..

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17          b) 31+ 7

…………            …………

…………            …………

…………            …………

c) 89 – 32        d) 76 – 5

…………          …………

…………          …………

…………          …………

Câu 5: >, <, = (M1-1đ)

41 + 26 …………67

52 + đôi mươi …………74

36…………….78 – 36

20 …………….58 – 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87cm – 35cm + đôi mươi centimet = ………………..

b) 50 centimet + 27cm – 6 centimet = ……………..

Câu 7: Cho những số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) Sắp xếp những số theo dõi trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn:………………………………….

b) Các số to hơn 58 là: ………………………………………………………

c) Số lớn số 1 là: ……………………………………………………………..

Câu 8: (M1-1đ)

Hình vẽ mặt mũi có:

………….hình tam giác

…………..hình vuông

…………..hình tròn

Câu 8

Câu 9. Số (M3-1đ)

Câu 9

Câu 10. Đức với 78 viên bi, Đức cho chính mình 34 viên bi. Hỏi Đức sót lại từng nào viên bi? (M3-1đ)

Phép tính:……………………………………………………..

Trả lời:…………………………………………………………..

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều

Câu 1: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số bao gồm 7 chục và 8 đơn vị chức năng được viết lách là:

C. 78

b) Số này lớn số 1 trong những số bên dưới đây?

B. 98

Câu 2: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1- 1đ)

a) Số ngay tắp lự trước của 89 là:

C. 88

b) Điền số quí hợp: 17 -……..= 10

B. 7

Câu 3: Viết nhập khu vực chấm: (M1- 1đ)

55: năm mươi lăm

70: bảy mươi

Sáu mươi tư: 64

Ba mươi ba: 53

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 = 67
b)31+ 7 = 38
c) 89 – 32 = 57
d) 76 – 5 = 71

Câu 5: >, <, = (M1-1đ)

41 + 26 = 67

52 + đôi mươi < 74

36 < 78 – 36

20 > 58 – 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87cm – 35cm + đôi mươi centimet = 72cm
b)50 centimet + 27 centimet – 6cm = 71 cm

Câu 7. Cho những số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) Sắp xếp những số theo dõi trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn:37, 58, 69, 72, 80

b) Các số to hơn 58 là: 69, 72, 80

c) Số lớn số 1 là: 80

Câu 8: (M1-1đ) Hình vẽ mặt mũi có: 5 hình tam giác 2 hình vuông vắn 4 hình tròn

Câu 9. Số ( M3-1đ)

Câu 9

Câu 10. Đức với 78 viên bi, Đức cho chính mình 34 viên bi. Hỏi Đức sót lại từng nào viên bi? (M3-1đ)

– Phép tính: 78 – 34 = 44

– Trả lời: Đức sót lại 44 viên bi.

….

Xem thêm: hat là gì

>> Tải tệp tin nhằm tìm hiểu thêm toàn cỗ đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 – 2023 sách Cánh diều

Cảm ơn chúng ta đang được theo dõi dõi nội dung bài viết Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 – 2023 sách Cánh diều 8 Đề ganh đua kì 2 lớp 1 môn Toán (Có bảng ma mãnh trận theo dõi Thông tư 27) của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích hãy nhớ là nhằm lại comment và Review ra mắt trang web với quý khách nhé. Chân trở nên cảm ơn.