delivery là gì

/di'livəri/

Thông dụng

Danh từ

Sự phân trừng trị, sự phân phối, sự gửi gắm hàng
the early (first) delivery
lần trừng trị thư loại nhất vô ngày
to pay on delivery
trả chi phí Khi gửi gắm hàng
Cách nói; sự gọi, sự phân trần, sự tuyên bố (ý kiến)
his speech was interesting, but his delivery was poor
bài rằng của ông tớ cực kỳ hoặc tuy nhiên cơ hội rằng lại dở
the delivery of the lecture took three hours
đọc bài xích thuyết minh thất lạc phụ vương tiếng
Sự sinh đẻ
Sự ném, sự phóng, sự phun (quả bóng, thương hiệu đạn...); sự banh (cuộc tấn công); sự ban đi ra, sự truyền đi ra (lệnh)
Sự nhượng cỗ, sự đầu sản phẩm, sự fake nhượng
Công suất (máy nước...)

Chuyên ngành

Toán & tin

(máy tính ) sự phân phối, sự cung cấp

Cơ - Điện tử

Sự hỗ trợ, sự fake gửi gắm, sản lượng, năngsuất, sự xuất

Xây dựng

sự gửi gắm (hàng)
sự trừng trị hàng

Y học

sự bóc tách đi ra, tách ra
sự đẻ, sự đỡ

Kỹ thuật công cộng

cấp phối
delivery side guide
dẫn mép cung cấp phối
delivery wheel
bánh xe cộ cung cấp phối
cung cấp
Calling Name delivery service (CNAM)
dịch vụ hỗ trợ thương hiệu ngôi nhà gọi
delivery channel
kênh hỗ trợ nước
delivery cock
van cung cấp
delivery conduit
ống cung cấp
delivery of energy
sự hỗ trợ năng lượng
delivery of water table
sự hỗ trợ nước
delivery pipe
đường ống cung cấp
delivery pipe
ống cung cấp
delivery pipeline
đường ống cung cấp
delivery system
hệ cung cấp
delivery valve
van cung cấp
equipment delivery
sự hỗ trợ thiết bị
free delivery
cung cung cấp miễn phí
material delivery
sự hỗ trợ vật liệu
oil delivery
cung cung cấp dầu
power delivery
sự hỗ trợ năng lượng
variable delivery pump
bơm hỗ trợ thay cho đổi
water delivery
sự hỗ trợ nước
lượng ra
lưu lượng
fan delivery
lưu lượng máy quạt
fan delivery
lưu lượng quạt
fan delivery
lưu lượng quạt gió
high-stage delivery
lưu lượng tầng phía trên cao áp
pump delivery
lưu lượng bơm
lưu lượng bơm
năng suất
delivery capacity
năng suất cấp
delivery rate
năng suất cấp
fan delivery
năng suất quạt
dòng cấp
dòng đầu
dung tích
lượng chuyển
giao hàng
cash before delivery
trả chi phí trước lúc gửi gắm hàng
cash on delivery (COD)
trả chi phí Khi gửi gắm hàng
certificate of delivery
biên lai gửi gắm hàng
certificate of delivery
phiếu gửi gắm hàng
COD (cashon delivery)
trả chi phí Khi gửi gắm hàng
conditions of delivery
điều khiếu nại gửi gắm hàng
delivery condition
điều khiếu nại gửi gắm hàng
delivery contract
hợp đồng gửi gắm hàng
delivery delay
sự Ship hàng trễ
delivery note
hóa đơn gửi gắm hàng
delivery order
lệnh gửi gắm hàng
delivery order
phiếu gửi gắm hàng
delivery port
cảng gửi gắm hàng
delivery price
giá gửi gắm hàng
delivery schedule
kế hoạch gửi gắm hàng
delivery specification
điều khiếu nại gửi gắm hàng
delivery time
thời hạn gửi gắm hàng
just in time delivery
sự Ship hàng kịp thời
spot cash delivery
giao sản phẩm trả chi phí ngay
terms of delivery
điều khiếu nại gửi gắm hàng
gửi tin
hiệu suất
warder conveyance and delivery efficiency
hiệu suất dẫn và phân phối nước tưới (của cây)
sự cấp
sự cung cấp
delivery of energy
sự hỗ trợ năng lượng
delivery of water table
sự hỗ trợ nước
equipment delivery
sự hỗ trợ thiết bị
material delivery
sự hỗ trợ vật liệu
power delivery
sự hỗ trợ năng lượng
water delivery
sự hỗ trợ nước
sự cung ứng
sự gửi gắm hàng
delivery delay
sự Ship hàng trễ
just in time delivery
sự Ship hàng kịp thời
sự phân phát
sự phân phối
paper delivery
sự phân phối giấy
water delivery
sự phân phối nước
sự dỡ rỡ
sự vận chuyển
sự xả
truyền
multi-destination delivery
truyền quảng bá

Kinh tế

điều khiếu nại gửi gắm hàng
giao
actual delivery
giao (hàng) thực tế
actual delivery
giao sản phẩm thực tế
advice of delivery
phiếu hồi báo đã mang giao
alongside delivery
giao sản phẩm dọc mạn tàu
approximate date of delivery
ngày Ship hàng ước chừng
bad delivery
giao (chứng khoán) đem sai sót
bad delivery
giao sản phẩm ko chính quy định
bad delivery
sự gửi gắm đem sơ sót (chứng khoán)
bill of delivery
giấy gửi gắm hàng
cargo delivery notice
thông báo gửi gắm nhận hàng
carriage and delivery service
dịch vụ gửi gắm nhận
carriage and delivery service
tiền mướn công ty gửi gắm nhận (hàng hóa)
cash against delivery
giao sản phẩm trả tiền
cash before delivery
giao dịch chi phí mặt
cash before delivery
giao sản phẩm sau khoản thời gian trả chi phí mặt
cash before delivery
tiền mặt mũi trước lúc gửi gắm hàng
cash delivery
giao chi phí mặt
cash on delivery
thanh toán chi phí ngay trong lúc gửi gắm hàng
cash-and-delivery sale
bán chi phí mặt mũi Ship hàng bên trên nhà
cash-on-delivery service
dịch vụ Ship hàng thu chi phí (của bưu điện)
certificate of delivery
giấy ghi nhận gửi gắm hàng
CFS delivery
việc Ship hàng dỡ lẻ ở trạm phân phối sản phẩm công-ten-nơ
collect on delivery
giao sản phẩm thu tiền
collect on delivery
thu chi phí Khi gửi gắm hàng
collection and delivery
sự thu chi phí và gửi gắm hàng
collection on delivery
giao sản phẩm trả tiền
conditional delivery
giao sản phẩm đem điều kiện
constructive delivery
giao danh nghĩa
constructive delivery
giao sản phẩm danh nghĩa
constructive delivery
giao sản phẩm tượng trưng
contract of delivery
hợp đồng gửi gắm hàng
cooperative delivery
sự Ship hàng thích hợp tác
current month delivery
sự Ship hàng vô tháng
date of delivery
ngày gửi gắm hàng
deadline delivery date
ngày gửi gắm cuối cùng
deferred delivery
giao chậm
deferred delivery
giao sau
deferred delivery
sự gửi gắm chậm
delay in delivery
chậm giao
delayed delivery
giao chậm
delayed delivery
sự gửi gắm ngừng lại (chứng khoán)
delinquent delivery
sự Ship hàng trễ hạn
delivery address
địa chỉ gửi gắm hàng
delivery advice
giấy gửi gắm hàng
delivery advice
thông báo gửi gắm hàng
delivery against bill of lading
giao sản phẩm dựa vào vận đơn
delivery against cash
giao sản phẩm thì thu tiền
delivery against payment
giao sản phẩm nhận tiền
delivery against payment
giao sản phẩm thì thu tiền
delivery against payment
giao sản phẩm trả tiền
delivery against payment
hàng hóa gửi gắm ngân
delivery alongside the vessel
sự Ship hàng dọc mạn tàu
delivery and receiving
giao và nhận hàng
delivery and shipment
giao và chở hàng
delivery at airport
giao bên trên sảnh bay
delivery at named station
giao bên trên ga chỉ định
delivery at railway station
sự Ship hàng bên trên ga (xe lửa)
delivery at seller's option
giao sản phẩm theo đòi quyền lựa chọn thời hạn của mặt mũi bán
delivery at the counter
giao bên trên quầy
delivery at the ship's side
giao cạnh tàu
delivery book
sổ ký nhận gửi gắm hàng
delivery by instalments
giao sản phẩm từng đợt
delivery clause
điều khoản gửi gắm hàng
delivery cycle
chu kỳ gửi gắm hàng
delivery date
ngày giao
delivery ex bond
sự Ship hàng bên trên kho hải quan
delivery ex docks
sự Ship hàng bên trên bến
delivery ex factory
giao sản phẩm bên trên xưởng
delivery ex godown
sự Ship hàng bên trên kho hải quan
delivery ex ship
sự Ship hàng bên trên tàu
delivery expenses
chi phí gửi gắm hàng
delivery free
giao sản phẩm miễn phí
delivery hire
phí gửi gắm hàng
delivery in bond
giao sản phẩm ở kho hải quan
delivery in instalment
giao sản phẩm phân tách kỳ
delivery in instalment
giao sản phẩm từng đợt
delivery in instalment
sự Ship hàng từng phần
delivery in lighter
giao sản phẩm vày tàu nhỏ (lõng hàng)
delivery lead time
thời gian dối cơ hội khoảng chừng gửi gắm hàng
delivery month
tháng giao
delivery month
tháng gửi gắm hàng
delivery note
phiếu gửi gắm hàng
delivery notice
thông báo (giấy báo) gửi gắm hàng
delivery of the bill of exchange
sự gửi gắm hối hận phiếu
delivery on arrival
sự gửi gắm ngay trong lúc sản phẩm đến
delivery on call
sự Ship hàng tức thì theo đòi yêu thương cầu
delivery on field
giao sản phẩm bên trên chỗ
delivery on payment
giao sản phẩm trả tiền
delivery on the spot
giao sản phẩm ngay
delivery on the spot
sự Ship hàng bên trên chỗ
delivery on the term
sự Ship hàng lăm le kỳ
delivery order
phiếu gửi gắm nhận hàng
delivery platform
nơi gửi gắm hàng
delivery point
địa nút giao hàng
delivery port
cảng gửi gắm hàng
delivery price
giá gửi gắm nhận
delivery quota
chỉ tiêu xài gửi gắm nộp (lên trên)
delivery record
sổ ghi sản phẩm giao
delivery record
sổ gửi gắm hàng
delivery risk
rủi ro gửi gắm hàng
delivery risked
rủi ro gửi gắm hàng
delivery schedule
chương trình gửi gắm hàng
delivery schedule
thời gian dối biểu gửi gắm hàng
delivery service
dịch vụ gửi gắm hàng
delivery sheet
tờ Ship hàng phiên bản kê Ship hàng (của lái xe xe cộ tải)
delivery slip
phiếu gửi gắm hàng
delivery state
tình trạng gửi gắm hàng
delivery station
trạm gửi gắm hàng
delivery verification certificate
giấy hội chứng gửi gắm hàng
delivery versus
giao sản phẩm thì lĩnh tiền
direct delivery
giao sản phẩm trực tiếp
door-to-door delivery service
dịch vụ Ship hàng tận nơi
early delivery of goods
giao sản phẩm sớm
ex-ship delivery
giao bên trên tàu
express delivery
sự gửi gắm nhanh
forward delivery
giao kỳ hạn
forward delivery
giao sau
forward delivery
việc Ship hàng kỳ hạn
forward delivery
việc Ship hàng sau
free delivery
giao sản phẩm miễn phí
freight payable on delivery
vận phí nên trả Khi sản phẩm cho tới, khi gửi gắm hàng
future delivery
sự Ship hàng kỳ hạn (cổ phiếu)
future delivery
sự Ship hàng sau
general conditions of delivery
các ĐK công cộng về gửi gắm hàng
good delivery
chuyển gửi gắm thích hợp thức
good delivery stock
chứng khoán gửi gắm thích hợp cách
home delivery
giao sản phẩm tận nhà
home delivery service
dịch vụ gửi gắm tận nhà
immediate delivery
giao ngay
in-time delivery
giao sản phẩm chính lúc
installment delivery
giao sản phẩm từng phần
installment delivery
sự Ship hàng dần
lagged delivery
giao chậm
late delivery
giao chậm
mail delivery
sự gửi gắm thư
method of delivery
phương thức gửi gắm hàng
minutes of goods delivery and reception
biên phiên bản gửi gắm nhận sản phẩm hóa
month over delivery
giao sản phẩm cuối tháng
near delivery
giao hạn gần
no delivery
chưa gửi gắm hàng
non-delivery
chưa gửi gắm hàng
non-delivery
sự ko fake giao
non-delivery
sự ko gửi gắm được (bưu phẩm)
optional delivery
giao sản phẩm cảng tùy chọn
order for future delivery
đơn đặt mua kỳ hạn (giao sau)
overside delivery
giao sản phẩm qua quýt mạn tàu
part delivery
giao một phần
partial delivery
giao sản phẩm cỗ phận
partial delivery
giao sản phẩm từng phần
partial delivery
giao một phần
pay on delivery
trả tức thì khi gửi gắm hàng
pay on delivery
trả chi phí Khi gửi gắm hàng
pay on delivery [[]] (to...)
trả chi phí Khi gửi gắm hàng
payable on delivery
phải trả Khi gửi gắm hàng
payment after delivery
sự trả chi phí sau khoản thời gian gửi gắm hàng
payment after delivery
trả chi phí tức thì sau khoản thời gian gửi gắm hàng
payment after delivery
trả chi phí sau khoản thời gian gửi gắm hàng
payment on delivery
trả chi phí Khi gửi gắm hàng
payment on delivery (pod)
trả chi phí Khi gửi gắm hàng
period stipulated for delivery
thời hạn ước lăm le gửi gắm hàng
place delivery
địa nút giao hàng
place of delivery
địa nút giao hàng
point of delivery
địa nút giao hàng
port of delivery
cảng gửi gắm (hàng)
port of delivery
cảng gửi gắm hàng
price for immediate delivery
giá gửi gắm ngay
profit delivery
giao nộp lãi về trên
project delivery
sự gửi gắm dự án công trình tiếp tục thực hiện
prompt delivery
giao (hàng) ngay
prompt delivery
giao sản phẩm ngày
prompt delivery
giao ngay
proof of delivery
chứng cứ gửi gắm hàng
punctual delivery
giao sản phẩm chính lúc
rate of delivery
tốc chừng gửi gắm hàng
ready delivery
sự gửi gắm tức thì (ngoại tệ)
ready for delivery
sẵn sàng nhằm giao
regular way delivery (andsettlement)
giao nhận (và thanh toán) theo đòi lệ thường
reparation delivery
giao bù
sale and delivery
bán và gửi gắm hàng
same-day delivery
giao tức thì vô ngày
same-day delivery
sự gửi gắm tức thì vô ngày
same-day delivery
sự gửi gắm vô (cùng) ngày
segment delivery
sự Ship hàng từng phần
sell for future delivery
bán gửi gắm sau
shipment and delivery cost
phí tổn chở sản phẩm và gửi gắm hàng
shipment and delivery cost
phí tổn chở và gửi gắm hàng
short delivery
giao thiếu
short delivery
sự gửi gắm (hàng) thiếu
special delivery
giao ngay
special delivery
sự gửi gắm ngay
split delivery
sự Ship hàng phân trở nên nhiều đợt
spot delivery
giao ngay
spot delivery
sự Ship hàng lấy chi phí ngay
spot delivery
sự Ship hàng tức thì, bên trên chỗ
spot delivery month
tháng Ship hàng ngay
store door delivery
sự Ship hàng đến tới cửa ngõ hiệu
symbolic delivery
giao sản phẩm bên trên hội chứng từ
symbolic delivery
sự Ship hàng tượng trưng
symbolic delivery
sự gửi gắm tượng trưng
take delivery
nhận số giao
taking delivery
xác nhận (việc) gửi gắm hàng
temporary delivery
giao tạm
terms of delivery
điều khiếu nại gửi gắm hàng
theft pilferage and non -delivery
rủi ro trộm cắp và ko gửi gắm được hàng
theft, pilferage and non-delivery vol
rủi ro, trộm cắp và ko gửi gắm được hàng
ton by ton delivery
giao theo đòi tấn
transaction for forward delivery
giao dịch kỳ hạn
transhipment delivery order
giấy báo Ship hàng fake vận
unconditional delivery
giao sản phẩm ko điều kiện
giao nạp
phát (thư)
advice of delivery
giấy báo trừng trị (thư bảo vệ, bưu phẩm...)
mail delivery
sự trừng trị thư
postal delivery
sự fake trừng trị thư
sự fake giao
sự gửi gắm (hàng)
cooperative delivery
sự Ship hàng thích hợp tác
current month delivery
sự Ship hàng vô tháng
delinquent delivery
sự Ship hàng trễ hạn
delivery alongside the vessel
sự Ship hàng dọc mạn tàu
delivery at railway station
sự Ship hàng bên trên ga (xe lửa)
delivery ex bond
sự Ship hàng bên trên kho hải quan
delivery ex docks
sự Ship hàng bên trên bến
delivery ex godown
sự Ship hàng bên trên kho hải quan
delivery ex ship
sự Ship hàng bên trên tàu
delivery in instalment
sự Ship hàng từng phần
delivery on call
sự Ship hàng tức thì theo đòi yêu thương cầu
delivery on the spot
sự Ship hàng bên trên chỗ
delivery on the term
sự Ship hàng lăm le kỳ
future delivery
sự Ship hàng kỳ hạn (cổ phiếu)
future delivery
sự Ship hàng sau
installment delivery
sự Ship hàng dần
segment delivery
sự Ship hàng từng phần
short delivery
sự gửi gắm (hàng) thiếu
split delivery
sự Ship hàng phân trở nên nhiều đợt
spot delivery
sự Ship hàng lấy chi phí ngay
spot delivery
sự Ship hàng tức thì, bên trên chỗ
store door delivery
sự Ship hàng đến tới cửa ngõ hiệu
symbolic delivery
sự Ship hàng tượng trưng
sự gửi gắm lại đầu tiên (tài sản...)

Địa chất

sự phân phối, sự gửi gắm hàng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
carting , commitment , consignment , conveyance , dispatch , distribution , drop , freighting , giving over , handing over , impartment , intrusting , mailing , parcel post , portage , post , rendition , shipment , surrender , transmission , accent , diction , elocution , emphasis , enunciation , inflection , intonation , modulation , pronunciation , speech , utterance , accouchement , bearing , birth , birthing , bringing forth , caesarian section , childbearing , confinement , geniture , labor , lying-in , parturition , travail , deliverance , emancipation , escape , freeing , liberation , pardon , release , rescue , salvage , salvation , transfer , childbirth

Từ ngược nghĩa