đơn xin phép nghỉ học lớp 3

Mẫu đơn 1:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Bạn đang xem: đơn xin phép nghỉ học lớp 3

                                                                                                                                                                                                                         TP. Sài Gòn, ngày … mon … năm …

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo căn nhà nhiệm lớp 3B ngôi trường Tiểu học tập Hòa Bình.

Em thương hiệu là: Nguyễn Văn Hòa Học sinh lớp 3B.

Em thực hiện đơn này van luật lệ cô mang đến em được nghỉ ngơi buổi học tập ngày hôm nay.

Lí bởi nghỉ ngơi học: Em bị cảm sốt

Em van hứa tiếp tục chép bài bác và thực hiện bài bác đẩy đầy đủ.

Ý con kiến của mái ấm gia đình học tập sinh: Kính van luật lệ cô mang đến con cháu được Nguyễn Văn Hòa nghỉ ngơi học tập nhằm đi kiểm tra sức khỏe dịch.

                                                                                                                                                                                                                                                       Học sinh

                                                                                                                                                                                                                                                Nguyễn Văn Hòa

Mẫu đơn 2:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Xem thêm: make a mess là gì

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gữi: Cô giáo căn nhà nhiệm

Các thầy, giáo viên cỗ môn Trường Tiểu học tập Thị trấn Văn Điển

Em thương hiệu là: Nguyễn Hà Phương – Học sinh lớp: 3D

Hôm qua chuyện, bên trên lối đi học tập về em bị chó cắm nhập chân. Thầy u em đã lấy em đi kiểm tra sức khỏe và tiêm dung dịch. Hôm ni, vì thế chân vẫn tồn tại nhức nên em ko thể cho tới ngôi trường được. Vì vậy, em ghi chép đơn này ao ước những thầy cô đánh giá mang đến em được nghỉ ngơi buổi học tập ngày hôm nay. Em van hứa tiếp tục chép bài bác tương đối đầy đủ khi tới trường.

 
Mẫu đơn 3:
 

Cộng hòa xã hội căn nhà nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                                                  …, ngày … mon … năm …

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo căn nhà nhiệm lớp 3 chiều Trường Tiểu học tập Đinh Sở Lĩnh

Em thương hiệu là: Trần Thủy Tiên

Học sinh lớp: 3 chiều Trường Tiểu học tập Đinh Sở Lĩnh. Em thực hiện đơn này van luật lệ cô nghỉ ngơi buổi học tập ngày loại sáu 10 mon 09 năm 2021.

Xem thêm: for ages là gì

Lí bởi nghỉ ngơi học: Mẹ dịch đột xuất, căn nhà neo người, em trong nhà siêng u.

Em van hứa: Chép bài bác và học tập bài bác tương đối đầy đủ.

                                                                                                                                                                                                                                     Ý con kiến của mái ấm gia đình học viên.

 
Mẫu đơn 4: giành riêng cho bố mẹ van luật lệ mang đến con
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc
 
ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC
Kính gửi:    – Ban Giám hiệu trường………………………………………………………………………
 
                    – Giáo viên căn nhà nhiệm lớp……………………………………………………………………
 
Tôi thương hiệu là:……………………………………………………………………………………………………………
 
Phụ huynh em:……………………………………………………… Lớp……… Năm học……………….
 
Nay tôi thực hiện đơn này kính van Ban Giám Hiệu chấp thuận đồng ý mang đến học tập sinh:………………………
 
…………………………………………………………… được luật lệ nghỉ ngơi học tập.
 
Thời gian lận nghỉ: Từ ngày…………………………. đến………………………….
 
Lý do:…………………………………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………………………………….
 
………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Hồ sơ triệu chứng kể từ tất nhiên gồm:
 
1 ……………………………………………………………………………………………………………………….
 
2 ……………………………………………………………………………………………………………………….
 
3 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Thời gian lận van được học tập lại:………………………………………………………………….
 
Rất ao ước Ban Giám Hiệu đánh giá và giải quyết và xử lý.
 
Trân trọng cảm ơn
 
……….., ngày…….tháng……năm…….
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                Người ghi chép đơn