either là gì

Neither và Either là một trong trong mỗi cấu hình cần thiết và thịnh hành nhập giờ Anh. Đây cũng chính là cấu hình ngữ pháp rất dễ khiến cho lầm lẫn cho tới người học tập vì như thế cơ hội dùng của bọn chúng. Hãy nằm trong The IELTS Workshop thám thính hiểu cơ hội dùng của neither và either nhé!

1. Định nghĩa về cấu hình either và neither 

Either đứng ở cuối của câu, sau trợ động kể từ dạng phủ lăm le.

Bạn đang xem: either là gì

Neither đứng sau kể từ nối thân ái nhì vế câu thông thường là “and” tiếp sau đó cho tới trợ động kể từ và động kể từ chủ yếu.

Phân  biệt neither và either

2. Cách dùng Either 

Either” Có nghĩa là 1 trong những nhì, điều này hoặc loại tê liệt. 

Either” thông thường được dùng khi kết phù hợp với động kể từ bên dưới dạng số không nhiều xác minh, hầu hết được sử dụng nhập thắc mắc và câu phủ lăm le. 

2.1. Cấu trúc: Either of + Object pronoun

Either nên được bám theo sau vì như thế “of” trước đại kể từ (pronoun) (you, us, them)

Ex: I don’t think she is going to tướng invite either of us.
(Tôi ko suy nghĩ cô ấy tiếp tục mời mọc 1 trong những nhì bọn chúng tôi) 

Either đem khi được dùng đơn độc nhập câu, khi người trình bày ko quan hoài tới sự lựa lựa chọn, nhiều lúc “either” còn chuồn với kể từ “one”.

Ex: 

A: Would you lượt thích a coffee or a tea?
B: Either (one) = (I don’t mind if it’s coffee or tea, both alternatives are fine)

A: quý khách cũng muốn nốc coffe hoặc trà không?
B: Hoặc là một trong = (Tôi ko phiền nếu như này là coffe hoặc trà, cả nhì lựa lựa chọn thay cho thế đều tốt)

2.2. Cấu trúc: Either of + Determiner + Plural noun

Bạn hoàn toàn có thể dùng “Either of” trước những kể từ xác lập (determiner) và danh kể từ số nhiều (plural nouns). 

Either nên được bám theo sau vì như thế “of” khi danh kể từ được trình bày đem mạo kể từ (the), đại kể từ chỉ định và hướng dẫn (those, these) hoặc đại kể từ chiếm hữu (my, yours…)

Ex 1: I don’t want either of my parents to tướng know I’ve lost my job.
(Tôi không thích phụ huynh tôi biết tôi đang được mất mặt việc)

Ex 2: We’ve been dating for 6 months and I haven’t met either of her parents
(Chúng tôi đang được hò hẹn được 6 mon và tôi ko bắt gặp phụ huynh của cô ấy ấy)

2.3. Cấu trúc: Either…or…

Either…or dùng như 1 kể từ nối (conjunction) nhằm nối nhì danh từ/ cụm từ/ mệnh đề. Diễn mô tả sự thay cho thế hoặc lựa lựa chọn thân ái nhì loại hoặc hoàn toàn có thể nhiều hơn nữa. 

Động kể từ bám theo nên ở dạng số không nhiều, nhiều lúc người tao cũng dùng nó ở dạng số nhiều mặc dù ko đích ngữ pháp. 

Ex: It’s either Đen or grey. I can’t remember. 
(Nó được màu đen sạm hoặc xám. Tôi ko lưu giữ nữa)

2.4. Cấu trúc: Either + Singular noun

Với cấu hình này, “either” được dùng như 1 kể từ xác lập đứng trước danh kể từ số không nhiều (singular noun)

Ex: There are only two options and I’m not interested in either film
(Chỉ đem nhì lựa lựa chọn và tôi ko quan hoài đến mức nhì cỗ phim)

Ex: 

Xem thêm: literacy là gì

A: Do you want it ready for Monday or Tuesday? (Bạn cũng muốn nó sẵn sàng cho tới loại Hai hoặc loại Ba không?)
B: Either day is fine for bầm (Ngày nào thì cũng chất lượng cho tới tôi)

2.5. Dùng “Either” nhập câu vấn đáp ngắn

Với câu vấn đáp ngắn ngủn, “either” thông thường được đặt tại cuối câu phủ lăm le. Với hàm ý là các bạn đồng ý với việc phủ lăm le nhưng mà người tê liệt trình bày cho tới. 

* Lưu ý: Khi người sử dụng “either” nhập câu vấn đáp ngắn ngủn “either” thông thường được đặt tại cuối một câu phủ lăm le. “Either” còn đồng nghĩa tương quan với “too” và “also” (“too” và “also” được sử dụng nhập câu khẳng định)

Ex: A: I wasn’t thirsty. B: I wasn’t either  (A: Tôi ko khát. B: Tôi cũng không)

Ex: A: I didn’t go to tướng class yesterday. B: I didn’t either (A: Tôi đang không tới trường ngày trong ngày hôm qua. B: Tôi cũng vậy)

3. Cách dùng Neither 

Neither là mẫu mã phủ lăm le của “either” (neither = not either) và đem cơ hội dùng kiểu như nhau tuy nhiên đem nghĩa ngược lại. 

3.1. Cấu trúc: Neither…nor…

Cấu trúc này được dùng như 1 kể từ phối kết hợp, nó trái chiều với “Both…and…”. Nếu một động kể từ đứng sau cụm kể từ này, động kể từ này sẽ ở dạng số không nhiều. 

Đôi khi các bạn sẽ thấy nó được dùng ở dạng số nhiều tuy nhiên nó ko đích ngữ pháp. 

Ex: Neither John nor Jennie likes doing the dishes
I want neither the red shirt nor the xanh rì shirt

3.2. Cấu trúc: Neither + singular noun

Với cấu hình này “neither” được dùng như 1 kể từ xác lập (determiner) trước danh kể từ số không nhiều (singular noun)

Ex: Neither team wanted to tướng lose (Không team này mong muốn thua)

3.3. Cấu trúc: Neither of + determiner + plural noun

Sử dụng “neither of” trước những kể từ xác lập (determiner) như a, an, my, the, his, their, this, that…và danh kể từ số nhiều (plural nouns)

Ex: Neither of the parents understood what the baby was trying to tướng say
(Cả thân phụ và u đều không hiểu nhiều đứa con trẻ đang được nỗ lực trình bày gì)

3.4. Cấu trúc: Neither of + Object pronoun

Với cấu hình này giới kể từ “of” luôn luôn đứng trước đại kể từ (pronoun). 

Nếu động kể từ đi kèm theo bám theo thì động kể từ tiếp tục nhằm ở dạng số không nhiều, với cấu hình này chỉ hoàn toàn có thể dùng 3 đại kể từ nhưng mà ngôi nhà kể từ của chính nó ở dạng số nhiều là: you, us và them.

Ex: The present is for neither of us(Hiện bên trên ko giành riêng cho bọn chúng ta)

Ex: Neither of them is married (Không ai nhập số bọn họ đang được kết hôn)

Xem thêm: citizen là gì

3.5. Dùng”Neither” nhập câu vấn đáp ngắn

“Neither” thông thường được dùng nhập câu vấn đáp ngắn ngủn khi ai tê liệt trình bày phủ lăm le một điều gì tê liệt và các bạn đồng ý với chủ ý của mình.

Ex: A: I have never been to tướng Switzerland  (Tôi ko khi nào cho tới Thuỵ Sĩ)
B: Neither have I (Tôi cũng vậy)

either và neither

4. Các lỗi thông thường bắt gặp khi sử dụng Either và Neither

  • Khi nói đến nhì người hoặc nhì vật đem hàm ý phủ lăm le, “neither” thông thường được dùng thay cho “none”.
  • “Neither of them” thông thường được dùng thay cho “None of them”
  • Khi người sử dụng “either” vào vai trò  như 1 hạn lăm le kể từ, danh kể từ bám theo sau nên là dạng số không nhiều. 
  • Khi tán thành với câu phủ lăm le người trình bày nên dùng “neither bởi I”, “I don’t, either” hoặc “me neither” thay cho “Me too” hoặc “So bởi I” (Tôi cũng vậy) 
  • Cấu trúc “either…or” và “neither..nor”, động kể từ được phân tách bám theo nguyên vẹn tắc: 
    • Khi cả nhì danh kể từ ở dạng số không nhiều, động kể từ được sử dụng ở dạng số không nhiều.
    • Nếu 1 trong những nhì danh kể từ là số nhiều thì động kể từ sẽ tiến hành người sử dụng ở dạng số nhiều. 

Tạm kết

Trong ngữ pháp giờ Anh, “either và neither” là trợ động kể từ rất dễ khiến cho lầm lẫn, vậy nên The IELTS Workshop kỳ vọng hỗ trợ cho chính mình những kỹ năng và kiến thức giờ Anh hữu ích. Tham khảo khóa học Freshman để nắm vững kỹ năng và kiến thức ngữ pháp về either và neither cũng giống như những đôi mươi chủ thể ngữ pháp nên biết nhập IELTS trình bày riêng rẽ và giờ Anh trình bày cộng đồng.

the ielts workshop khóa học