fe hno3 no2

Mời những em nằm trong theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay với chi phí đề
Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O | Fe rời khỏi Fe(NO3)3

Thầy cô http://iranembassy.org.vn/ van nài trình làng phương trình Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O gồm ĐK phản xạ, cơ hội triển khai, hiện tượng kỳ lạ phản xạ và một trong những bài xích luyện tương quan hùn những em gia tăng toàn cỗ kỹ năng và kiến thức và tập luyện kĩ năng thực hiện bài xích luyện về phương trình phản xạ chất hóa học. Mời những em theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Bạn đang xem: fe hno3 no2

Phương trình Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

1. Phương trình phản xạ hóa 

            Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

2. Hiện tượng nhận thấy phản ứng.

Khi mang đến Fe tính năng HNO3 đặc giá, đem khí độc gray clolor đỏ ửng bay rời khỏi đó là NO2

3. Điều khiếu nại phản ứng

HNO3 đặc nóng

4. Bản hóa học của những hóa học nhập cuộc phản ứng

a. Bản hóa học của Fe (Sắt)

– Trong phản xạ bên trên Fe là hóa học khử.

– Fe là sắt kẽm kim loại tính năng được với các axit HNO3, H2SO4 đặc.

b. Bản hóa học của HNO3 (Axit nitric)

– Trong phản xạ bên trên HNO3 là hóa học oxi hoá.

– Đây là 1 trong những monoaxit mạnh, đem tính lão hóa mạnh rất có thể nitrat hóa nhiều hợp ý hóa học vô sinh.

5. Tính hóa học hóa học

5.1. Tính hóa chất của Sắt

a. Tác dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} Fe3O

Với clo: 2Fe + 3Cl2 overset{t^{circ } }{rightarrow} 2FeCl3

Với lưu huỳnh: Fe + S overset{t^{circ } }{rightarrow} FeS

Ở nhiệt độ chừng cao, Fe phản xạ được với rất nhiều phi kim.

b. Tác dụng với hỗn hợp axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không tính năng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Tác dụng với hỗn hợp muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hèn rộng lớn thoát khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

5.2. Tính hóa chất của HNO3

a. Axit nitric là 1 trong những trong mỗi axit mạnh nhất:

Axit nitric được xếp thứ hạng nhập list những axit mạnh mẽ nhất.  Đây là 1 trong những axit khan – một monoaxit mạnh rất có thể nitrat hóa nhiều hợp ý hóa học vô sinh với hằng số cân đối axit (pKa) = -2.

Axit nitric phân li trọn vẹn trở nên những ion H+ và NO3- nhập hỗn hợp loãng. Dung dịch HNO3 thực hiện quỳ tím trả đỏ ửng.

HNO3 có công dụng với oxit bazơ, bazơ và muối hạt của axit yếu hèn rộng lớn dẫn đến muối hạt nitrat. 

Ví dụ: 

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

CaCO3 + 2HNO3  → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

Ba(OH)2 + 2HNO3  → Ba(NO3)2 + 2H2O

Axit nitric tính năng với oxit bazơ, bazo, muối hạt tuy nhiên sắt kẽm kim loại nhập hợp ý hóa học này ko lên hóa trị cao nhất:

Ví dụ:

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

b. Axit nitric đem tính oxi hóa:

Axit nitric cũng là 1 trong những trong mỗi axit đem tính lão hóa mạnh. Nó rất có thể bị khử cho tới những thành phầm không giống nhau của nitơ, tùy theo mật độ axit mạnh hoặc yếu hèn của hóa học khử. Cùng lần hiểu tính lão hóa của axit nitric trải qua 3 phản ứng:

Một là,Tác dụng với kim loại

Hai là, Tác dụng với phi kim 

Ba là, Tác dụng với hợp ý chất

Tác dụng với kim loại

Axit nitric đem kĩ năng lão hóa đa số những sắt kẽm kim loại dẫn đến muối hạt nitrat, trong cả sắt kẽm kim loại đem tính khử yếu hèn (Cu, Ag)…, nước ngoài trừ Pt và Au. Lúc này, sắt kẽm kim loại bị lão hóa mà đến mức tối đa. Sản phẩm của phản xạ này được xem là NO2(+4) so với HNO3 đặc và NO(+2) so với HNO3 loãng. Nhôm, Fe và crom thụ động với axit nitric đặc nguội vì thế lớp màng oxit bền được dẫn đến bảo đảm bọn chúng không trở nên lão hóa tiếp. Đây cũng chính là nguyên do bình nhôm hoặc Fe được dùng làm đựng HNO3 đặc.

Phương trình phản ứng:

Kim loại + HNO3 đặc → muối hạt nitrat + NO + H2O (nhiệt độ)

Kim loại + HNO3 loãng → muối hạt nitrat + NO + H2O

Kim loại + HNO3 loãng rét mướt → muối hạt nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng rét mướt → Mg(NO3)2 + H2 (khí)

Ví dụ: 

Cu + 4HNO3 đặc  → Cu(NO3)2 + 2NO2(↑) + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng  → 3Cu(NO3)2 + 2NO (↑) + 4H2O

Tác dụng với phi kim

Khi được đun giá, HNO3 đặc đem kĩ năng lão hóa được những phi kim như S, C, P… (các nhân tố á kim, nước ngoài trừ halogen và silic). Sản phẩm tạo nên trở nên là nito dioxit (nếu là axit nitric đặc) và oxit nito (với axit loãng và nước).

Ví dụ: 

S + 6HNO3 đặc → H2SO4 + 6NO2(↑) + 2H2O (nhiệt độ)

C + 4HNO3 đặc → 4NO2 + 2H2O + CO2

P + 5HNO3 đặc → 5NO2 + H2O + H3PO4

3C + 4HNO3 loãng → 3CO2 + 4NO + 2H2O

Tác dụng với hợp ý chất

Là một trong mỗi axit cực mạnh, axit nitric (HNO3) đặc đem kĩ năng lão hóa – đập phá diệt nhiều hợp ý hóa học vô sinh, cơ học không giống nhau.. Vải, giấy tờ, mạt cưa,… đều bị đập phá diệt hoặc bốc cháy Khi xúc tiếp với HNO3 đặc. Vì vậy, tiếp tục vô nằm trong nguy nan nếu như nhằm axit nitric (HNO3) xúc tiếp với khung hình người.

Ví dụ: 

3H2S + 2HNO3 (>5%) → 3S (↓) + 2NO + 4H2O

PbS + 8HNO3 đặc → PbSO4(↓)  + 8NO2 + 4H2O

HNO3 hòa tan Ag3PO4, ko tính năng với HgS.

6. Cách triển khai phản ứng

– Cho Fe tính năng với hỗn hợp axit nitric.

7. quý khách hàng đem biết

Hiện bên trên Cửa Hàng chúng tôi không tồn tại tăng ngẫu nhiên vấn đề này tăng về phương trình này.

8. Bài luyện liên quan

Câu 1. Cho Fe tính năng với HNO3 đặc, giá, nhận được khí X làm nên màu nâu đỏ ửng. Khí X là

A. N2O.

B. N2.

C. NO2.

D. NO.

Lời giải:

Đáp án: C
 Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Câu 2. Kim loại này tại đây tính năng với axit HCl loãng và khí clo ko mang đến nằm trong loại muối hạt clorua kim loại

A. Zn

B. Pb

C. Ag

D. Fe

Lời giải:

Đáp án: A

Loại B và C tự Cu, Pb ko phản xạ với HCl.

Loại D do:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Câu 3. Cho những sơ vật phản xạ hoá học tập tại đây, đem từng nào sơ vật sai?

(1) Fe3O4+ HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

(2) Fe(OH)3+ H2SO4 đặc nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

(3) FeO + HNO3→ Fe(NO3)3 + NO + H2O

(4) FeCl2 + HNO3→ Fe(NO3)3 + HCl + NO + H2O

(5) Al + HNO→ Al(NO3)3 + H2

(6) FeO + H2SO4 đặc nguội → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Đáp án: B

Những phản xạ chất hóa học sai là

(2) vì thế ko tạo nên khí SO2

2Fe(OH)3 + 3H2SO4→ Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) vì thế ko tạo nên khí H2

Xem thêm: environment là gì

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 4. N2O5 được đều chế tự cách

A. Cho N2 tác dụng với O2 ở nhiệt độ chừng cao

B. Sử dụng tia lửa năng lượng điện nhập ko khí

C. Cho sắt kẽm kim loại hoặc phi kim tính năng với HNOđặc

D. Tách nước kể từ HNO3

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 5. Cho mặt hàng những chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số hóa học nhập mặt hàng bị lão hóa Khi tính năng với hỗn hợp HNO3 đặc, giá là:

A. 6.

B. 3.

C. 5.

D. 4

Lời giải:

Đáp án: D

Chất bị lão hóa Khi tính năng với HNO3 thì cần ko đạt hóa trị tối nhiều Trong mặt hàng bên trên đem 4 hóa học là: FeO, Fe(OH)2, FeSO4 và Fe.

Phương trình phản ứng

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2+ 2H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O

FeSO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O + H2SO4

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Câu 6. Cho 19,2 gam lếu hợp ý Cu và CuO tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng dư nhận được 448 ml khí NO (đktc) ( thành phầm khử duy nhất). Phần trăm về lượng của CuO nhập lếu hợp:

A. 60%

B. 90%

C. 10%

D. 20%

Lời giải:

Đáp án: B

Chỉ đem Cu phản xạ với HNO3 sinh rời khỏi khí NO

Phương trình phản xạ hóa học

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2+ 2NO↑ + 4H2O

nNO 0,44822,4 = 0,02 mol

=> nCu = 32 nNO = 0,03 mol

=> mCu = 0,03 . 64 = 1,92 (g)

=> mCuO = 19,2 – 1,92 = 17,28 (g)

=> %mCuO = 90%

Câu 7. Những kim lọai này tại đây đẩy được Fe thoát khỏi hỗn hợp Fe (II) sunfat và bạc thoát khỏi bạc Nitrat :

A. Na, Mg, Zn

B. Mg, Zn, Al

C. Fe, Cu, Ag

D. Al, Zn, Pb

Lời giải:

Đáp án: B

Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe

Zn + FeSO4→ ZnSO4+ Fe

Al + FeSO4 → Al2(SO4)3 + Fe

Câu 8. Để pha chế Fe(NO3)2 ta rất có thể người sử dụng phản xạ này sau đây?

A. Fe + hỗn hợp AgNO3 dư

B. Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

C. Fe2O3 + hỗn hợp HNO3

D. FeS + hỗn hợp HNO3

Lời giải:

Đáp án: B

Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

Câu 9. Dãy những hóa học và hỗn hợp này tại đây Khi lấy dư rất có thể oxi hoá Fe trở nên Fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, giá, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. bột diêm sinh, H2SO4 đặc, giá, HCl

D. Cl2, AgNO3 dư, HNO3 loãng

Lời giải:

Đáp án: D

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Câu 10. Trong quy trình bảo vệ, một cái đinh Fe vẹn toàn hóa học đã trở nên lão hóa tự oxi không gian tạo nên trở nên lếu hợp ý X bao gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4 và FeO. Hỗn hợp ý X không trở nên hòa tan trọn vẹn nhập lượng dư hỗn hợp hóa học này sau đây?

A. AgNO3.

B. HCl.

C. HNO3 đặc, giá.

D. H2SO4 đặc, giá.

Lời giải:

Đáp án: A

A. Chỉ đem Fe tan nhập dd AgNO3 dư, còn sót lại Fe2O3, Fe3Ovà FeO ko tan.

B. Hỗn hợp ý X bị hòa tan trả toàn

Phương trình minh họa:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 3H2O

FeO + 2HCl → FeCl2+ H2O

C. Hỗn hợp ý X bị hòa tan trọn vẹn nhập HNO3 đặc, nóng

Phương trình minh họa:

Fe + 6HNO3 đặc, giá → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3 đặc, giá → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Fe3O4+ 10HNO3 đặc, nóng → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

FeO + 4HNO3 đặc, giá → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

D. Hỗn hợp ý X bị hòa tan trọn vẹn H2SO4 đặc, giá.

Phương trình minh họa:

2Fe + 6H2SO4 đặc, nóng→ Fe2(SO4)3+ 3SO2↑ + 6H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 đặc, nóng→ Fe2(SO4)3 + 3H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 đặc, nóng → 3Fe2(SO4)+ SO2↑ + 10H2O

2FeO + 4H2SO4 đặc, nóng → Fe2(SO4)+ SO2↑ + 4H2O

Câu 11. Cho m gam Fe tính năng với hỗn hợp HNO3 thấy sinh rời khỏi 0,1 mol NO là thành phầm khử có một không hai của HNO3 và còn sót lại 2,6 gam Fe ko tan. Giá trị của m là:

A. 5,6

B. 7,2

C. 12

D. 10

Lời giải:

Đáp án: C

Do Fe còn dư nên hỗn hợp chỉ chứa chấp Fe(NO32

2nFe = 3nNO ⇒ nFe32 . 0,1 =0,15 mol

mFe = 0,15 . 56 + 2,6 = 12 g

9. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Sắt (Fe) và hợp ý chất:

 

Xem thêm: diamond là gì

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài xích học
Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O | Fe rời khỏi Fe(NO3)3
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích hùn những em hoàn thiện chất lượng tốt bài xích luyện của tôi.

Đăng bởi: http://iranembassy.org.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập