feo ra fe2o3

Vietmind Edu biên soạn và ra mắt phương trình phản ứng FeO + O2 → Fe2O3 | FeO rời khỏi Fe2O3. Đây là phản xạ lão hóa khử, phản ứng hóa hợp đang được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bài ghi chép ra mắt những nội dung tương quan hùn học viên thâu tóm kỹ năng cơ bạn dạng. Mời chúng ta đón đọc

1. Phương trình phản xạ hóa học:

    4FeO + O2 → 2Fe2O3

2. Hiện tượng nhận thấy phản ứng

– Chất rắn FeO black color trả sang trọng red color nâu

3. Điều khiếu nại phản ứng

– Nhiệt độ

4. Tính hóa học hoá học

4.1. Tính hóa học hoá học tập của FeO

– Mang tương đối đầy đủ đặc thù chất hóa học của oxit bazo.

– Là hóa học một vừa hai phải sở hữu tính lão hóa, một vừa hai phải sở hữu tính khử

Tính oxit bazơ

FeO tính năng với hỗn hợp axit: HCl, H2SO2 loãng

    FeO + 2HCl → FeCl2 + H2

    FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

Tính oxi hóa

– Tác dụng với hóa học khử như H2, CO, Al, C…

    FeO + H2 → Fe + H2O

    FeO + CO → Fe + CO2

    3FeO + 2Al → Al2O3 + 3Fe

Tính khử

– FeO là hóa học khử khi tính năng với những hóa học sở hữu tính lão hóa mạnh:

     3FeO + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

     2FeO + 4H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

4.2. Tính hóa học hoá học tập của O2

    Khi nhập cuộc phản xạ, nguyên vẹn tử O đơn giản và dễ dàng nhận tăng 2e. Nguyên tử oxi có tính âm năng lượng điện rộng lớn (3,44), chỉ kém cỏi flo (3,98).

    Do vậy, oxi là yếu tắc phi kim sinh hoạt hoá học tập, sở hữu tính oxi hoá mạnh. Trong những ăn ý hóa học (trừ ăn ý hóa học với flo), yếu tắc oxi sở hữu số oxi hoá là -2.

    Oxi tính năng với đa số những sắt kẽm kim loại (trừ Au, Pt, …) và những phi kim (trừ halogen). Oxi tính năng với rất nhiều ăn ý hóa học vô sinh và cơ học.

Tác dụng với kim loại

    Tác dụng với đa số sắt kẽm kim loại (trừ au và Pt), cần phải có to tạo oxit:

FeO + O2 → Fe2O3 | FeO rời khỏi Fe2O3 (ảnh 1)

Tác dụng với phi kim

    Tác dụng với đa số phi kim (trừ halogen), cần phải có to tạo oxit:

Xem thêm: stripe là gì

FeO + O2 → Fe2O3 | FeO rời khỏi Fe2O3 (ảnh 2)

    ĐB: Tác dụng với H2 nổ mạnh bám theo tỉ lệ thành phần 2:1 về số mol:

FeO + O2 → Fe2O3 | FeO rời khỏi Fe2O3 (ảnh 3)

Tác dụng với ăn ý chất

    – Tác dụng với những hóa học sở hữu tính khử:

FeO + O2 → Fe2O3 | FeO rời khỏi Fe2O3 (ảnh 4)

    – Tác dụng với những hóa học hữu cơ:

FeO + O2 → Fe2O3 | FeO rời khỏi Fe2O3 (ảnh 5)

5. Cách tiến hành phản ứng

– Cho FeO tính năng với oxi

6. Bài tập luyện liên quan

Ví dụ 1: Quặng này tại đây nhiều Fe nhất?

A. Pirit Fe FeS2.   

B. Hematit đỏ ửng Fe2O3.

C. Manhetit Fe3O4   

D. Xiđerit FeCO3

Hướng dẫn giải

Quặng nhiều Fe nhất là manhetit Fe3O4 với dung lượng Fe khoảng chừng 72,4%

Đáp án : C

Ví dụ 2: Cho những cặp lão hóa – khử được bố trí theo hướng tăng dần dần tính lão hóa của dạng lão hóa như sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Phát biểu này sau đấy là đúng?

A. Cu2+ oxi hóa được Fe2+ thành Fe3+.

B. Fe3+ oxi hóa được Cu trở thành Cu2+.

C. Cu khử được Fe3+ thành Fe.

D. Fe2+ oxi hóa được Cu trở thành Cu2+.

Hướng dẫn giải

A sai vì thế Cu2+ không lão hóa được Fe2+ thành Fe3+.

C sai vì thế Cu chỉ khử được Fe3+ thành Fe2+.

D sai vì thế Fe2+ không lão hóa Cu trở thành Cu2+.

Đáp án : B

Ví dụ 3: Ở ĐK thông thường Fe phản xạ với hỗn hợp này sau đây:

A. FeCl3.    

B. ZnCl2.    

C. NaCl.    

D. MgCl2.

Xem thêm: pronounce là gì

Hướng dẫn giải

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Đáp án : A