giải bài tập vật lí 10 nâng cao trong sgk

Sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam Giới thiệu: Sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao, bao gồm 8 chương: Chương I. Động học chất điểm Chương II. Động lực học chất điểm Chương III. Tĩnh học vật rắn Chương IV. Các định luật bảo toàn Chương V. Cơ học chất lưu Chương VI. Chất khí Chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể
MỤC LỤC

 • Chuyển động Cơ
 • Vận tốc trong chuyển động thẳng, chuyển động thẳng đều
 • Khảo sát thực nghiệm chuyển dộng thẳng
 • Chuyển động thẳng biến đổi đều
 • Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều
 • Sự rơi tự do
 • Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều
 • Chuyển động tròn đều. Tốc độ dài và tốc độ góc
 • Gia tốc trong chuyển động tròn đều
 • Tính tương đối của chuyển động. Công thức Cộng vận tốc
 • Sai số trong thí nghiệm thực hành
 • Thực hành : Xác định gia tốc rơi tự do
 • Tóm tắt chương I
 • Lực. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm
 • Định luật I Niu-tơn
 • Định luật II Niu-tơn
 • Định luật III Niu-tơn
 • Lực hấp dẫn
 • Chuyển động của vật bị ném
 • Lực đàn hồi
 • Lực ma sát
 • Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính
 • Lực hướng tâm. Lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng
 • Bài tập về động lực học
 • Chuyển động của hệ vật
 • Thực hành :Xác định hệ số ma sát
 • Tóm tắt chương II
 • Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực. Trọng tâm
 • Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song
 • Quy tắc hợp lực song song cùng chiều. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song
 • Momen lực. Điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định.
 • Thực hành: Tổng hợp hai lực
 • Tóm tắt chương III
 • Định luật bảo toàn động lượng
 • Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng
 • Công và Công suất
 • Động năng. Định lí động năng
 • Thế năng. Thế năng trọng trường
 • Thế năng đàn hồi
 • Định luật bảo toàn cơ năng
 • Va chạm đàn hồi và không đàn hồi
 • Bài tập về các định luật bảo toàn
 • Các định luật Kê-Ple. Chuyển động của vệ tinh
 • Tóm tắt chương IV
 • Áp suất thủy tinh. Nguyên lí Pa-Xcan
 • Sự cháy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-Nu-Li
 • Ứng dụng của định luật Béc-Nu-Li
 • Tóm tắt chương V
 • Thuyết động học phân tử của chất khí. Cấu tạo chất
 • Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt
 • Định luật SáC-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối
 • Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luật Gay Luy-Xác
 • Phương trình Cla-Pê-Rôn – Men-Đê-Lê-Ép
 • Bài tập về chất khí
 • Tóm tắt chương VI
 • Chất rắn
 • Biến dạng cơ của vật rắn
 • Sự nở vì nhiệt của vật rắn
 • Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng
 • Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn
 • Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc
 • Sự hóa hơi và sự ngưng tụ
 • Tóm tắt chương VII
 • Nguyên lý I nhiệt động lực học
 • Áp dụng nguyên lý I. Nhiệt động lực học cho khí lý tưởng
 • Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí II Nhiệt động lực học
 • Tóm tắt chương VIII

Bạn đang xem: giải bài tập vật lí 10 nâng cao trong sgk

Xem thêm: paycheck là gì

 • Giải Vật Lí Lớp 10
 • Sách Giáo Khoa Vật Lý 10
 • Giải Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 10
 • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 10
 • Giải Vật Lí Lớp 10 Nâng Cao
 • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 10 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 10
 • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 10 Nâng Cao