giáo án tự nhiên xã hội lớp 1 cánh diều

Giáo án môn Tự nhiên và xã hội lớp 1 bộ sách Cánh Diều

ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ

Bạn đang xem: giáo án tự nhiên xã hội lớp 1 cánh diều

CHỦ ĐỂ 5. CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ

(2 tiết)

I. Mục tiêu: Sau bài học, HS đạt được

* Về nhận thức khoa học:

Ôn lại những kiến thức đã học về:

– Các bộ phận bên ngoài cơ thể và các giác quan.

– Các việc cần làm để giữ cơ thể khoẻ mạnh.

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

Củng cố kĩ năng sưu tầm, xử lý thông tin.

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

Thể hiện được thái độ và việc làm liên quan đến giữ vệ sinh cá nhân và phòng tránh bị xâm hại.

II. Chuẩn bị:

– Các hình ở Bài Ôn tập và đánh giá chủ đề Con người và sức khoẻ trong SGK,

– VBT Tự nhiên và Xã hội 1.

III.Hoạt động dạy học

  1. Em đã học được gì về các bộ phận bên ngoài cơ thể và các giác quan?

Hoạt động 1: Hỏi – đáp về các bộ phận bên ngoài cơ thể và các giác quan

* Mục tiêu

Ôn lại những kiến thức đã học về: Các bộ phận bên ngoài cơ thể và các giác quan.

* Cách tiến hành

Bước 1: Làm việc theo nhóm

– Nhóm trưởng điều khiển các bạn thực hiện các việc sau:

+ Đặt các câu hỏi và trả lời về các bộ phận bên ngoài cơ thể.

+ Nói tên các giác quan phù hợp với mỗi hình ở trang 126 (SGK).

Bước 2: Làm việc cả lớp

Phương án 1: Đại diện các nhóm có thể đặt câu hỏi về các bộ phận bên ngoài cơ thể hoặc về các giác quan và chỉ định các bạn ở nhóm khác trả lời. Bạn trả lời đúng tiếp tục đặt câu hỏi và gọi bạn khác trả lời.

Phương án 2: Đại diện các nhóm có thể lên làm các động tác (kịch câm) và chỉ định các bạn ở nhóm khác nói tên các bộ phận bên ngoài cơ thể đang hoạt động.

GV nhận xét, đánh giá kết quả ôn tập của HS cả lớp.

2. Em cần làm gì để giữ cơ thể khoẻ mạnh?

Hoạt động 2: Hỏi – đáp về những việc cần làm để giữ cơ thể khoẻ mạnh

* Mục tiêu

Ôn lại những kiến thức đã học về những việc cần làm để giữ cơ thể khoẻ mạnh.

* Cách tiến hành

Bước 1: Làm việc theo cặp

HS nói với nhau về những việc các em thưởng làm ở nhà để giữ cơ thể khoẻ mạnh:

– Vận động và nghỉ ngơi.

– Giữ vệ sinh cơ thể.

– Ăn uống hằng ngày.

Bước 2: Làm việc cả lớp

Thay vì yêu cầu một số HS nói lại những việc các em thường làm ở nhà để giữ cơ thể khoẻ mạnh, GV có thể phát cho mỗi HS một Phiếu tự đánh giá về giữ gìn vệ sinh thân thể để HS tự đánh giá (Phụ lục).

  1. Em sẽ thể hiện thái độ và việc làm của mình như thế nào trong các tình huống dưới đây?

Hoạt động 3: Đóng vai xử lý tình huống

* Mục tiêu

Thể hiện được thái độ và việc làm liên quan đến giữ vệ sinh cá nhân và phòng tránh bị xâm hại.

* Cách tiến hành

Bước 1: Làm việc theo nhóm

– Mỗi nhóm chọn một trong hai tình huống được thể hiện qua hình vẽ ở trang 127 (SGK) (GV cũng có thể đưa thêm một số tình huống khác).

Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận để nêu ra những cách ứng xử khác nhau có thể có. Sau đó, chọn một cách mà các em cho là tốt nhất để đóng vai.Một số xung phong nhận vai và trình bày trước lớp.

Bước 2: Làm việc cả lớp

– Các nhóm lên đóng vai thể hiện việc em nên làm trong từng tình huống.

– Nhóm khác nhận xét và bình luận về cách ứng xử các bạn lựa chọn để đóng vai.

– GV nhận xét, đánh giá và khen thưởng động viên các nhóm làm tốt. Từ đó rút ra bài học: Mỗi người đều cần có ý thức giữ vệ sinh cá nhân (không nên uống nước ngọt sau khi đã đánh răng và trước khi đi ngủ) và tự bảo vệ bản thân phòng tránh bị xâm hại.

IV. ĐÁNH GIÁ

GV có thể sử dụng các câu hỏi của Bài Ôn tập và đánh giá chủ đề Con người và ong VBT để đánh giá kết quả học tập của HS sau khi học xong bài này.

Xem thêm: antarctica là gì

ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

(2 tiết)

I. Mục tiêu: Sau bài học, HS đạt được

* Về nhận thức khoa học:

Ôn lại nội dung đã học về chủ đề Trái Đất và bầu trời.

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

Thu thập thông tin và trình bày thông tin về bầu trời ban ngày và ban đêm, các hiện tượng thời tiết.

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

Vận dụng kiến thức về hiện tượng thời tiết để đưa ra cách ứng xử phù hợp.

II. Chuẩn bị:

– Các hình trong SGK.

– Một số tranh ảnh hoặc video clip về bầu trời ban ngày và ban đêm, hiện tượng thời tiết (để trình bày chung cả lớp).

– Tranh ảnh về bầu trời ban ngày và ban đêm, hiện tượng thời tiết (do HS sưu tầm theo nhóm).

III.Hoạt động dạy học

  1. Em đã học được gì về bầu trời ban ngày, ban đêm và thời tiết?

Hoạt động 1: Thi đặt câu hỏi về bầu trời ban ngày và ban đêm, các hiện thượng thời tiết

* Mục tiêu

– Củng cố các kiến thức về bầu trời ban ngày và ban đêm, các hiện tượng thời tiết.

– Rèn luyện kĩ năng đặt câu hỏi về các hiện tượng tự nhiên.

* Cách tiến hành

– GV tổ chức cho HS chơi theo nhóm.

Lưu ý: các em đặt câu hỏi tránh trùng lặp và đa dạng về loại câu hỏi, về nội dung.

Nhóm trưởng chỉ định các bạn trong nhóm luân phiên đặt câu hỏi về bầu trời ban ngày, ban đêm và các hiện tượng thời tiết.

– GV tổ chức hoạt động chung cả lớp:

GV nêu tình huống: Ví dụ một bạn mới đi du lịch ở nước ngoài hoặc ở một tỉnh, thành phố khác, HS sẽ cần đặt các câu hỏi cho bạn để tìm hiểu về thời tiết ở nơi đó.

Hai đội tham gia chơi sẽ có thời gian khoảng 2 phút để chuẩn bị các câu hỏi. Sau đó chơi dưới hình thức “chơi tiếp sức ”, các câu hỏi không trùng lặp với các câu đã nêu,

Đội nào nếu được nhiều câu hỏi, các câu hỏi phong phú và phù hợp hơn với tình huống sẽ thắng.

Hoạt động 2: Sưu tầm và giới thiệu với các bạn hình ảnh về bầu trời ban ngày và ban đêm, các hiện tượng thời tiết

* Mục tiêu

– Củng cố lại kiến thức về bầu trời ban ngày và ban đêm, các hiện tượng thời tiết.

– Rèn luyện kĩ năng thu thập thông tin và trình bày thông tin về bầu trời ban ngày và ban đêm, các hiện tượng thời tiết.

* Cách tiến hành

– GV tổ chức cho HS thực hành theo nhóm.

Các nhóm được giao nhiệm vụ sưu tầm tranh ảnh về bầu trời ban ngày và ban đêm, các hiện tượng thời tiết từ tiết học trước.

– Các nhóm sắp xếp, trưng bày tranh ảnh ở một vị trí được giao trong lớp học. Cách bố trí sản phẩm do từng nhóm tự lựa chọn sao cho đẹp, khoa học.

– Cả lớp tham quan khu vực của từng nhóm, nghe các thành viên trong nhómtrình bày và trao đổi, thảo luận,.

2. Cần làm gì để giữ sức khoẻ trong các trường hợp thời tiết khác nhau?

Hoạt động 3: Trao đổi với các bạn về việc nên làm và không nên làm để sức khoẻ khi trời nắng, mưa, nóng, lạnh

* Mục tiêu

Củng cố, vận dụng kiến thức về việc nên làm và không nên làm để giữ sức khoẻ, đảm bảo an toàn khi trời nắng, mưa, nóng, lạnh.

* Cách tiến hành

– GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm, yêu cầu các nhóm trao đổi về nên làm và không nên làm để giữ sức khoẻ, đảm bảo an toàn khi trời nắng, mưa, nóng lạnh ; ghi lại kết quả chung của nhóm để chia sẻ với cả lớp.

– Tuỳ vào thực tế, GV có thể để các nhóm tự đưa ra cách trình bày kết quả hoặc gợi ý cho các em một phương án trình bày. Ví dụ sử dụng bảng: Việc nên làm.Việc không nên làm.Trời nắng, Trời mưa,Trời nóng,Trời lạnh.

Lưu ý: Các nhóm cũng có thể trình bày theo những cách khác.

– Các nhóm tiến hành thảo luận tìm mối quan hệ về việc nên làm và không nên làm để giữ sức khoẻ, đảm bảo an toàn khi trời nắng, mưa, nóng, lạnh.

– Sau khi các nhóm thảo luận xong, GV mời đại diện của các nhóm lên trình bày kết quả của nhóm mình, các nhóm khác góp ý, bổ sung. GV nhận xét và tuyên dương các nhóm làm tốt.

Hoạt động 4: Đóng vai xử lý tình huống

* Mục tiêu

Thực hành vận dụng kiến thức về việc nên làm và không nên làm để giữ sức khoẻ trong các trường hợp thời tiết khác nhau vào xử lí tình huống.

* Cách tiến hành

– GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm.

Xem thêm: humanity là gì

– Từng nhóm trao đổi, đưa ra ý kiến xử lí trong tình huống đã cho ; đưa ra kịch bản trình bày tình huống ; phân công các bạn đóng vai một bạn đóng vai bố, một bạn đóng vai bạn nhỏ trong tình huống, ngoài ra có thể có các nhân vật khác (tuỳ vào sự sáng tạo của từng nhóm).

– Sau khi các nhóm chuẩn bị xong, GV tổ chức cho các nhóm lên đóng vai xử lí tình huống. Các nhóm khác quan sát, nhận xét về phần trình bày của nhóm bạn.