giáo trình luật hình sự đại học luật hà nội


 

Bạn đang xem: giáo trình luật hình sự đại học luật hà nội

 

AMI Law Firm trân trọng gửi đến quý khách hàng và những người học luật bộ giáo trình của trường Đại học Luật Hà Nội và một số trường đại học luật khác để làm cơ sở học liệu, tham khảo.

 


Luật dân sự

Giáo trình luật dân sự tập 1 – Trường Đại học luật Hà Nội (2018)

Giáo trình luật dân sự tập 2 – Trường Đại học luật Hà Nội (2018)

 

Luật tố tụng dân sự

Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam – Đại học quốc gia Hà Nội

Giáo trình luật thi hành án dân sự – Trường Đại học Luật Hà Nội (2018)

 

Luật hình sự

Giáo trình luật hình sự tập 1 – Trường Đại học Cần Thơ (2008)

Giáo trình luật hình sự tập 2 Trường Đại học Cần Thơ (2008)

 

Luật tố tụng hình sự

Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam – Trường Đại học Cần Thơ (2006)

Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội (2018)

 

Luật lao động

Giáo trình luật lao động Việt Nam – Trường đại học luật Hà Nội (2018)

 

Luật thương mại

Luật thương mại 1 – Đại học Luật Hà Nội 

Luật thương mại 2 – Đại học Luật Hà Nội 

Luật thương mại 1 – Nhà xuất bản Giáo dục

Luật thương mại 2 – Nhà xuất bản Giáo dục

 

Luật hôn nhân và gia đình

Giáo trình luật hôn nhân và gia đình 1 – Đại học Cần Thơ

Giáo trình luật hôn nhân và gia đình 2 – Đại học Cần Thơ

Giáo trình luật hôn nhân và gia đình – Đại học luật Hà Nội (2017)

 

Luật đất đai – Luật môi trường

Giáo trình luật Đất đai – Đại học luật Hà Nội (2018)

Giáo trình luật môi trường – Đại học luật Hà Nội (2016)

 

Luật hành chính

Giáo trình luật hành chính Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội (2008)

Giáo trình luật hành chính (2018)

Hướng dẫn học môn luật hành chính – Đại học luật Hà Nội

 

Luật tố tụng hành chính

Giáo trình luật tố tụng hành chính – Đại học Cần Thơ (2011)

Giáo trình luật tố tụng hành chính – Đại học Luật Hà Nội (2018)

Xem thêm: theme park là gì

 

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật – Trường Đại học luật Hà Nội (2009)

Hướng dẫn ôn thi môn Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

 

Luật Hiến pháp

Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam – Trường Đại học luật Hà Nội (2018)

Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (2006)

Giáo trình luật Hiến pháp nước ngoài – Trường đại học luật Huế

Giáo trình luật Hiến pháp nước ngoài P2 – Đại học Luật Huế

 

Lý luận và pháp luật về quyền con người

Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người – Đại học quốc gia Hà Nội 

Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người 2 – Đại học quốc gia Hà Nội

Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người 3 – Đại học quốc gia Hà Nội

 

Liên hợp quốc

Liên hợp quốc tổ chức và hoạt động – Đại học Huế 2003

Liên hợp quốc tổ chức và hoạt động 2 – Đại học Huế 2003

 

Luật Quốc tế

Giáo trình luật Quốc tế 1 – Đại học Luật Huế

Giáo trình luật Quốc tế 2 – Đại học Luật Huế

Giáo trình luật Quốc tế – Đại học luật Hà nội (2018)

Giáo trình luật Hợp đồng thương mại quốc tế – Đại học Quốc gia TPHCM (2005)

Giáo trình luật thương mại quốc tế – Đại học luật Hà Nội

Giáo trình tổ chức thương mại thế giới – Học viện quan hệ quốc tế (2008)

Giáo trình tư pháp quốc tế – Đại học luật Hà Nội

 

Nước ngoài

Giáo trình luật La Mã – Đại học Cần Thơ

Legal English

 

Giáo trình khác

Giáo trình y học và pháp luật

Luật so sánh – Đại học luật Hà Nội (2017)

Giáo trình luật cạnh tranh – Đại học Kinh tế Luật TP HCM

Giáo trình luật thuế Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội (2018)

Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước – Trường Đại học Luật Hà Nội (2008)

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam – Đại học luật Hà Nội

 

Nguồn: fdvn.vn


Công ty luật AMI/ AMI LAW FIRM

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, 255 -257 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Xem thêm: note là gì

Số điện thoại: 0941 767 076

Email: [email protected]

Website: iranembassy.org.vn