hộ chiếu xuất nhập cảnh

Thủ tục Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở trong nước thực hiện tại Công an tỉnh
Trình tự thực hiện Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh (Địa chỉ: 90 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) như sau:

+ Người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh; trường hợp có Thẻ căn cước công dân thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi.

Bạn đang xem: hộ chiếu xuất nhập cảnh

+ Người đề nghị cấp hộ chiếu từ lần thứ hai thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi. Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy hẹn trả kết quả cho người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông; yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí thu tiền, giao biên lai thu tiền cho người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông hoàn chỉnh hồ sơ.

* Người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông có thể yêu cầu nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính và phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và sáng thứ 7 (đối với các đơn vị bố trí tiếp nhận hồ sơ vào sáng thứ 7); trừ ngày Tết, ngày lễ.

Bước 3: Nhận kết quả

* Nhận kết quả tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình:

+ Người nộp hồ sơ trực tiếp nhận kết quả: đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để đối chiếu.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra, yêu cầu người đến nhận hộ chiếu ký nhận, trả hộ chiếu.

+ Trường hợp chưa cấp hộ chiếu thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Thời gian trả hộ chiếu: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).

Xem thêm: slavery là gì

Trường hợp đề nghị nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính:

Nhận kết quả tại địa chỉ đăng ký thực hiện theo hướng dẫn của doanh nghiệp bưu chính.

Cách thức thực hiện + Trực tiếp: Có thể khai tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước qua các cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, sau đó trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả hoặc đề nghị nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

+ Trực tuyến: Có thể khai tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước qua các cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, sau đó trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả hoặc đề nghị nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

+ Dịch vụ bưu chính: Đề nghị nhận kết quả qua đường bưu điện: địa điểm, cách thức gửi hồ sơ, tiền lệ phí và nhận kết quả thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông.

Thành phần số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ:

– 01 tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông (Mẫu_TK01😉 ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an. Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi, tờ khai do người đại diện hợp pháp khai, ký thay và được Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh;

– 02 ảnh mới chụp không quá 6 tháng, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông ảnh nền trắng.

– Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất đối với người đã được cấp hộ chiếu; trường hợp hộ chiếu bị mất phải kèm đơn báo mất theo mẫu hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền, quy định tại Điều 28 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

– Bản chụp CMND hoặc thẻ CCCD đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin hộ chiếu đã được cấp lần gần nhất.

– Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi (nếu là bản chụp thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu).

– Bản chụp có chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ Luật dân sự, người chưa đủ 14 tuổi. Trường hợp bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

Xem thêm: diamond là gì

2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam ở trong nước có nhu cầu cấp hộ chiếu, không thuộc diện chưa được cấp các giấy tờ xuất nhập cảnh.
Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình.
Kết quả thực hiện  Hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử.
Lệ phí + Cấp mới: 200.000đ/hộ chiếu.

+ Trường hợp cấp lại do bị hỏng hoặc mất: 400.000đ/hộ chiếu.

(Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 của Bộ Tài chính)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu_TK01: Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an).
Yêu cầu, điều kiện Công dân Việt Nam không thuộc các trường hợp chưa được cấp giấy tờ có giá trị xuất cảnh Việt Nam theo quy định tại Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019 về Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Cơ sở pháp lý – Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 (Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019).
– Thông tư số 25/2021/TT-BTC, ngày 07/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
– Thông tư số 73/2021/TT-BCA, ngày 29/6/2021 của Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.