identify là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ɑɪ.ˈdɛn.tə.ˌfɑɪ/
Hoa Kỳ[ɑɪ.ˈdɛn.tə.ˌfɑɪ]

Ngoại động từ[sửa]

identify ngoại động từ /ɑɪ.ˈdɛn.tə.ˌfɑɪ/

Bạn đang xem: identify là gì

 1. Đồng nhất hoá, coi như nhau.
 2. Nhận rời khỏi, thực hiện mang đến quan sát, nhận biết; phát hiện, nhận dạng.
  to identify oneself with — ràng buộc ngặt nghèo với, nối sát thương hiệu tuổi tác bản thân với, nối sát vận mệnh bản thân với
  to identify oneself with a party — ràng buộc ngặt nghèo với cùng một đảng

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

identify nội động kể từ (+ with) /ɑɪ.ˈdɛn.tə.ˌfɑɪ/

Xem thêm: antarctica là gì

 1. Đồng nhất với, đồng cảm với.
  to identify with the hero of the novel — đồng cảm với anh hùng chủ yếu vô cuốn đái thuyết

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "identify". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)