indicator là gì

/ˈɪndɪˌkeɪtər/

Thông dụng

Danh từ

Người chỉ
Dụng cụ chỉ cho thấy, đồng hồ đeo tay báo mang lại biết
altitude indicator
đồng hồ nước chỉ chừng cao
power indicator
đồng hồ nước chỉ công suất
(hoá học) hóa học chỉ thị
(sinh vật học) vật thông tư, cây chỉ thị

Chuyên ngành

Môi trường

Vật chỉ thị
1. Trong sinh học tập, là bất kể thực thể sinh học tập, quy trình sinh học tập hoặc quần thể sinh học tập nhưng mà đặc điểm của chính nó cho thấy sự xuất hiện của những ĐK môi trường xung quanh rõ ràng.
2. Trong chất hóa học, là 1 trong những hóa học cho thấy một sự thay đổi phát hiện ra được, thông

Cơ - Điện tử

Dụng cụ chỉ báo, máy chỉ báo, giấy má thử

Cơ khí & công trình

đồng hồ nước chỉ thị

Giao thông & vận tải

đồng hồ nước chỉ hướng

Hóa học tập & vật liệu

chất chỉ thị
chemical indicator
chất thông tư hóa học
colour indicator
chất thông tư màu
combustion gas indicator
chất thông tư khí cháy
main indicator
chất thông tư cơ bản
mixed indicator
chất thông tư láo lếu hợp
chỉ thị kế

Toán & tin cẩn

bộ phận chỉ
signal indicator
bộ phận chỉ vết hiệu
speed indicator
bộ phận chỉ tốc độ
chỉ báo

Giải mến VN: Là đồng hồ đeo tay hoặc đèn hiện nay thỉ vấn đề về tình trạng của tranh bị. Ví dụ như đèn nối cho tới ổ cứng và sáng sủa đỏ rực khi đĩa bị truy vấn.

Xem thêm: firms là gì

Bạn đang xem: indicator là gì

chỉ thị

Giải mến VN: Là đồng hồ đeo tay hoặc đèn hiện nay thỉ vấn đề về tình trạng của tranh bị. Ví dụ như đèn nối cho tới ổ cứng và sáng sủa đỏ rực khi đĩa bị truy vấn.

cờ chỉ báo

Xây dựng

dụng cụ chỉ
load indicator
dụng cụ chỉ chuyển vận trọng
weight indicator
dụng cụ chỉ trọng lượng
vật chỉ thị

Điện lạnh

chất tấn công dấu

Điện

giấy thử

Điện lạnh

thiết bị chỉ báo

Kỹ thuật công cộng

bộ chỉ báo
bộ chỉ thị
cái chỉ
cái chỉ báo
chỉ số
chỉ tiêu
kim chỉ
đèn chỉ thị
đèn nhấp nháy
flashing direction indicator lamp
đèn lấp láy chỉ hướng
đồng hồ
amplitude-modulated indicator
đồng hồ nước đo biên độ
charge indicator
đồng hồ nước báo hấp thụ điện
course indicator
đồng hồ nước phía hành trình
dial indicator
kim đồng hồ
dial indicator
đồng hồ nước phân chia số
dial indicator
đồng hồ nước đo
direction indicator
đồng hồ nước chỉ hướng
fuel indicator
đồng hồ nước nhiên liệu
indicator light
đèn đồng hồ
indicator of the rate of climb
đồng hồ nước vận tốc đo sự lên cao
indicator of the rate of climb
đồng hồ nước vận tốc lấy chừng cao
load indicator
đồng hồ nước đo chuyển vận trọng
micrometer with dial-indicator
panme với đồng hồ đeo tay chỉ báo
operating voltage indicator
đồng hồ nước năng lượng điện áp hoạt động
petrol consumption indicator
đồng hồ nước nhiên liệu
revolution indicator
đồng hồ nước đo vòng quay
revolution indicator
đồng hồ nước vận tốc (đếm vòng)
speed indicator
đồng hồ nước chỉ tốc độ
speed indicator
đồng hồ nước chỉ vận tốc
speed indicator
đồng hồ nước tốc độ
speed indicator
đồng hồ nước vận tốc
trip mileage indicator
đồng hồ nước chỉ báo cước phí
trip mileage indicator
đồng hồ nước dặm hành trình
water level indicator
đồng hồ nước chỉ nút nước
đồng hồ nước đo
amplitude-modulated indicator
đồng hồ nước đo biên độ
load indicator
đồng hồ nước đo chuyển vận trọng
revolution indicator
đồng hồ nước đo vòng quay
dụng cụ chỉ báo
hàm chỉ tiêu
máy chỉ thị
máy đo

Kinh tế

chỉ báo
chỉ tiêu
activity indicator
chỉ tiêu xài hoạt động
lagging indicator
chỉ tiêu xài báo hiệu chậm chạp lại
production indicator
chỉ tiêu xài sản xuất
số biểu thị

Địa chất

chất thông tư, đồng hồ đeo tay sánh, loại chỉ báo

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
barometer , beacon , clue , dial , gauge , guide , hint , index , mark , meter , omen , pointer , signal , symbol , warning , badge , evidence , indication , manifestation , note , signification , stamp , symptom , token , witness , (as in a hotel) annunciator , bellwether , forerunner , sign