inferred là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

  • IPA: /ɪn.ˈfɜː/
Hoa Kỳ[ɪn.ˈfɜː]

Ngoại động từ[sửa]

infer ngoại động từ /ɪn.ˈfɜː/

  1. Suy rời khỏi, luận ra; Kết luận, mang lại Kết luận.
  2. Hàm ý, khêu gợi ý.
  3. Đoán, phỏng đoán.


Lưu ý: Một lỗi cực kỳ thịnh hành là dùng "infer" thay cho "imply" nhằm truyền nghĩa "gợi ý". Sử dụng vì vậy là sai. "Infer" sở hữu nghĩa "rút rời khỏi ý", "imply sở hữu nghĩa "gợi ý", "ẩn ý" hoặc "làm mang lại ý rút rời khỏi được". Xem: https://web.archive.org/web/20101018193015/http://oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0409750#m_en_gb0409750

Bạn đang xem: inferred là gì

Xem thêm: medicine là gì

Chia động từ[sửa]

infer

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to infer
Phân kể từ hiện tại tại inferring
Phân kể từ vượt lên trên khứ inferred
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại infer infer hoặc inferrest¹ infers hoặc inferreth¹ infer infer infer
Quá khứ inferred inferred hoặc inferredst¹ inferred inferred inferred inferred
Tương lai will/shall² infer will/shall infer hoặc wilt/shalt¹ infer will/shall infer will/shall infer will/shall infer will/shall infer
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại infer infer hoặc inferrest¹ infer infer infer infer
Quá khứ inferred inferred inferred inferred inferred inferred
Tương lai were to infer hoặc should infer were to infer hoặc should infer were to infer hoặc should infer were to infer hoặc should infer were to infer hoặc should infer were to infer hoặc should infer
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại infer let’s infer infer
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

  • "infer". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính phí (chi tiết)