mobilize là gì

Bạn đang xem: mobilize là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to mobilize
Phân kể từ hiện tại tại mobilizing
Phân kể từ vượt lên khứ mobilized
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại mobilize mobilize hoặc mobilizest¹ mobilizes hoặc mobilizeth¹ mobilize mobilize mobilize
Quá khứ mobilized mobilized hoặc mobilizedst¹ mobilized mobilized mobilized mobilized
Tương lai will/shall² mobilize will/shall mobilize hoặc wilt/shalt¹ mobilize will/shall mobilize will/shall mobilize will/shall mobilize will/shall mobilize
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại mobilize mobilize hoặc mobilizest¹ mobilize mobilize mobilize mobilize
Quá khứ mobilized mobilized mobilized mobilized mobilized mobilized
Tương lai were to mobilize hoặc should mobilize were to mobilize hoặc should mobilize were to mobilize hoặc should mobilize were to mobilize hoặc should mobilize were to mobilize hoặc should mobilize were to mobilize hoặc should mobilize
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại mobilize let’s mobilize mobilize
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: Những mẫu giày jordan cổ thấp không thể thiếu trong tủ đồ của bạn