muốn tìm thừa số chưa biết ta làm thế nào

5/5 - (2 bình chọn)

Trong bài học này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một bài toán về tìm thành phần trong phép nhân, đó là tìm thừa số chưa biết. Vậy muốn tìm thừa số chưa biết ta làm thế nào? Ba mẹ và con hãy cùng Apanda tìm hiểu bài học và giải bài tập SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG, CÁNH DIỀU, CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.

1. Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm thế nào?

Những kiến thức quan trọng của bài học này là:

Bạn đang xem: muốn tìm thừa số chưa biết ta làm thế nào

  • Cách tìm thừa số chưa biết trong phép nhân
  • Áp dụng để giải các bài tập Toán lớp 3
Xem thêm

2. SÁCH KẾT NỐI: Bài tập trang 39, 40 – Tìm thừa số chưa biết

Bài 1 trang 39

Phương pháp giải:

Muốn tìm một thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải:

a) ? x 4 = 28 b) ? x 3 = 12 c) 6 x ? = 24
    28 : 4 = 7     12 : 3 = 4     24 : 6 = 4

 

Bài 2 trang 39

Phương pháp giải:

Muốn tìm một thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải:

Thừa số 8 3 5 7 4
Thừa số 4 6 6 3 9
Tích 32 18 30 21 36

Bài 3 trang 40

Phương pháp giải:

Số người trên mỗi ca-bin = Tất cả số người trên 5 ca-bin : 5

Tóm tắt:

5 ca-bin:  30 người

1 ca-bin:  ? người

Xem thêm: quảng cáo tiếng anh là gì

Lời giải:

Mỗi ca-bin chở được số người là:

30 : 5 = 6 (người)

Đáp số: 6 người


3. SÁCH CÁNH DIỀU: Bài tập trang 79 – Tìm thừa số chưa biết

Bài 1 trang 79

Phương pháp giải:

Muốn tìm một thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải:

a)
3 x ? = 27 4 x ? = 48
27 : 3 = 9 48 : 4 = 12
Số điền vào dấu ? là 9 Số điền vào dấu ? là 12
b)
? x 3 = 603 ? x 2 = 8284
603 : 3 = 201 8284 : 2 = 4142
Số điền vào dấu ? là 201 Số điền vào dấu ? là 4142

Bài 2 trang 79

 

Phương pháp giải:

Muốn tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

Muốn tìm một thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải:

Thừa số 31 9 5 8 24 1101
Thừa số 3 4 17 8 4 5
Tích 93 36 85 64 96 5505

 


4. SÁCH CHÂN TRỜI: Bài tập trang 17 – Tìm thừa số chưa biết

Bài 1 trang 17

Phương pháp giải:

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải:

a) ? x 2 = 20 b) 2 x ? = 18 c) 5 x ? = 20
    20 : 2 = 10     18 : 2 = 9     20 : 5 = 4

Bài 1 luyện tập trang 17

Phương pháp giải:

Số bánh có tất cả = Số bánh trong mỗi hộp x Số hộp đựng bánh

Số hộp đựng bánh = Số bánh có tất cả : Số bánh trong mỗi hộp

Số bánh trong mỗi hộp = Số bánh có tất cả : Số hộp đựng bánh

Lời giải:

Xem thêm: theme park là gì

 

Trên đây là tổng hợp kiến thức và bài tập về tìm thừa số chưa biết  – Toán lớp 3. Ba mẹ và các con đừng quên theo dõi Apanda thường xuyên để nhận được nhiều bài học thú vị và bổ ích khác trong chương trình lớp 3 nhé!