na ra nacl

Mời những em nằm trong theo gót dõi bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay với tiêu xài đề
Na + Cl2 → NaCl | Na đi ra NaCl

Thầy cô http://iranembassy.org.vn/ van lơn trình làng phương trình 2Na + Cl2 → 2NaCl gồm ĐK phản xạ, cơ hội triển khai, hiện tượng lạ phản xạ và một số trong những bài bác tập dượt tương quan canh ty những em gia tăng toàn cỗ kiến thức và kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài bác tập dượt về phương trình phản xạ chất hóa học của Natri. Mời những em theo gót dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Bạn đang xem: na ra nacl

Phương trình 2Na + Cl2 → 2NaCl

1. Phương trình phản xạ hóa học:

    2Na + Cl2 → 2NaCl

2. Hiện tượng phân biệt phản ứng

Natri rét mướt chảy cháy sáng sủa vô khí clo

3. Điều khiếu nại phản ứng

– Nhiệt phỏng.

4. Tính hóa học hóa học

– Natri với tính khử đặc biệt mạnh: Na → Na+ + 1e

a. Tác dụng với phi kim

4Na + O2 Tính hóa chất của Natri (Na) | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha trộn, ứng dụng 2Na2O

2Na + Cl2 Tính hóa chất của Natri (Na) | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha trộn, ứng dụng 2NaCl

– Khi nhen vô không gian hoặc vô oxi, Na cháy tạo nên trở thành những oxit (oxit thông thường, peoxit và supeoxit) và mang lại ngọn lửa có màu sắc vàng đặc thù.

b. Tác dụng với axit

– Natri dễ dàng và đơn giản khử ion H+ vô hỗn hợp axit loãng (HCl, H2SO4 loãng…) trở thành hidro tự tại.

2Na + 2HCl → 2NaCl + H2.

2Na + H2SO4 → Na2SO4 + H2.

c. Tác dụng với nước

– Natri đều tính năng mạnh mẽ với nước tạo nên trở thành hỗn hợp kiềm và giải hòa khí hidro.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

d. Tác dụng với hidro

– Natri tính năng với hidro ở áp suất tương đối lớn và sức nóng phỏng khoảng tầm 350 – 400oC tạo nên trở thành natri hidrua.

2Na (lỏng) + H2 (khí) Tính hóa chất của Natri (Na) | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha trộn, ứng dụng 2NaH (rắn)

5. Cách triển khai phản ứng

– Cho natri tính năng với khí clo chiếm được muối bột natriclorua.

6. quý khách hàng với biết

Natri cũng mang lại phản xạ với halogen (Cl2; Br2,…) phản xạ lan nhiều sức nóng tạo nên trở thành muối bột.

7. Bài tập dượt liên quan

Ví dụ 1: Cho Na tính năng với khí clo vào phía trong bình sức nóng phỏng cao. Phản ứng xẩy ra với cảm giác nhiệt:

A. ΔH = 0    

B. ΔH > 0    

Xem thêm: slavery là gì

C. ΔH

D. Không xác định

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Phản ứng nhen cháy Na vô Cl2 tỏa sức nóng mạnh.

Ví dụ 2: Cho 2,3 g Na đun rét mướt vô khí clo chiếm được m g muối bột. Giá trị của m là:

A. 5,85 g    

B. 2,95 g    

C. 11,7 g    

D. 8,775 g

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Phương trình hóa học: 2Na + Cl2 → 2NaCl

nNaCl = nNa = 0,1 mol ⇒ mNaCl = 0,1.58,5 = 5,85 g

Ví dụ 3: Cho Na tính năng với Clo nung rét mướt. Hiện tượng phản xạ xẩy ra là:

A. Natri rét mướt chảy cháy sáng sủa vô khí clo

B. Natri phản xạ nhẹ nhõm nhẹ nhõm với khí clo

C. Natri phản xạ lan nhiều sức nóng khi tính năng với khí clo đun nóng

D. Natri tính năng mạnh mẽ với khí clo khi xúc tiếp.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

8. Một số phương trình phản xạ chất hóa học không giống của Natri và ăn ý chất:

2Na + Br2 → 2NaBr

2Na + I2 → 2NaI

4Na + O2 → 2Na2O

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

2Na + S → Na2S

2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

2Na + H2SO4 → Na2SO4 + H2

Xem thêm: note là gì

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài bác học
Na + Cl2 → NaCl | Na đi ra NaCl
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích canh ty những em hoàn thành xong chất lượng tốt bài bác tập dượt của tôi.

Đăng bởi: http://iranembassy.org.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập