pacific là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/pə'sifik/

Bạn đang xem: pacific là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa sở hữu mái ấm đề
 • tính từ

  thái bình, hoà bình, ưa hoà bình

  Từ ngay gần giống

  pacificist pacificator pacificatory pacification pacificism


Từ vựng giờ đồng hồ Anh bám theo mái ấm đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản