pronounce là gì

/prəˈnaʊns/

Thông dụng

Ngoại động từ

Tuyên tía, thông tin (nhất là 1 trong cơ hội sang trọng, chủ yếu thức)
to pronounce a patient out of danger
tuyên tía người bệnh bay ngoài hiểm nghèo
(pháp lý) tuyên án; tuyên bố (nhất là 1 trong cơ hội trịnh trọng, chủ yếu thức)
to pronounce a death sentence
tuyên án tử hình
to pronounce a curse
nguyền rủa
Phát âm, hiểu (một từ)
to pronounce a word
phát âm một kể từ, hiểu một từ

Nội động từ

Tỏ ý, tuyên bố
to pronounce on a proposal
tỏ ý về một đề nghị
to pronounce foor (in favour of) a proposal
tỏ ý cỗ vũ một đề nghị
to pronounce against a proposal
tỏ ý ngăn chặn một đề nghị

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
accent , articulate , enunciate , phonate , say , sound , speak , stress , utter , verbalize , vocalize , voice , affirm , assert , blast , đường dây nóng , decree , deliver , drum , judge , mouth , proclaim , sound off , spread around , trumpet , announce , declare

Từ trái ngược nghĩa

Bạn đang xem: pronounce là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Xem thêm: stripe là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: simulated là gì