propose là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /prə.ˈpoʊz/
Hoa Kỳ[prə.ˈpoʊz]

Ngoại động từ[sửa]

propose ngoại động từ /prə.ˈpoʊz/

Bạn đang xem: propose là gì

 1. Đề nghị, lời khuyên, thể hiện.
  to propose a course of action — lời khuyên một lối lối hành động
  to propose a motion — thể hiện một loài kiến nghị
  to propose a change — đề xuất một sự thay cho đổi
 2. Lấy thực hiện mục đích; đề ra, đưa ra (làm mục đích).
  the object I propose to lớn myself — mục tiêu tôi đưa ra cho tới bạn dạng thân
 3. Đề nghị nâng ly chúc, đề xuất tu mừng.
  to propose someone's health — đề xuất nâng ly chúc mức độ khoẻ ai
  to propose a toast — đề xuất nâng ly chúc mừng (sức khoẻ ai...)
 4. Tiến cử, đề cử.
  to propose a candidate — đề cử một người đi ra ứng cử
 5. Cầu (hôn).
  to propose mariage to lớn someone — cầu hít ai
 6. Có ý muốn, dự tính, trù ấn định.
  to propose to lớn go tomorrow; to lớn propose going tomorrow — dự tính cút ngày mai

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

propose nội động từ /prə.ˈpoʊz/

Xem thêm: affect là gì

 1. Có ý muốn, dự tính, trù ấn định.
 2. Cầu hít.
  to propose to lớn someone — cầu hít ai

Thành ngữ[sửa]

 • man proposes, God disposes: Xem Disposes

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "propose". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)