pull là gì

/pul/

Thông dụng

Danh từ

sự lôi, sự kéo, sự giật; dòng sản phẩm kéo, dòng sản phẩm giật
to give a pull at the belt
giật chuông một cái
sự kéo, sự hút
pull of a magnet
sức hít của phái nam châm
Tay kéo, nút kéo, nút lắc (ngăn kéo, chuông...)
drawer pull
nút kéo của một vách bàn
sự chèo thuyền, sự gắng chèo (thuyền); cú bơi lội chèo
to go for a pull on the river
đi nghịch ngợm chèo thuyền bên trên sông
hớp, tương đối (uống rượu, thuốc lá...)
to have a pull at a cigarette
hút một tương đối dung dịch lá
sự gắng mức độ, sự nỗ lực liên tục
a pull lớn the top of the mountain
sự nỗ lực trèo Tột Đỉnh núi
sự ghìm (ngựa ko cho tới thắng, vô cuộc đua ngựa)
(thể dục, thể thao) cú tay bóng thanh lịch ngược (đánh crickê, gôn...)
(từ lóng) thế rộng lớn, thế lợi
to have the pull of somebody
được thế lợi rộng lớn ai
(nghĩa bóng) thân thuộc thế, thế lực
(ngành in) bạn dạng in test đầu tiên

Ngoại động từ

lôi, kéo, giật
to pull the cart
kéo xe pháo bò
to pull the bell
giật chuông
to pull someone by the sleeve
kéo ống tay áo ai
to pull someone's ear; lớn pull someone by the ear
bẹo tai ai
to pull on one's stocking
kéo che vớ lên
to pull one's cap over one's ears
kéo nón chụp xuống tai
((thường) + up) nhổ (răng...)
ngắt, hái (hoa...)
xé toạc đi ra, căng cho tới rách nát ra
to pull the seam of a dress
xé toạc lối chằm của cái áo
to pull one's muscle
duỗi căng bắp thịt cho tới trặc ra
lôi kéo, giành giật thủ, lôi cuốn (khách mặt hàng, sự cỗ vũ...)
chèo (thuyền), được chèo bằng
this boat pulls four oars
thuyền này được chèo vị tứ cái chèo
cố gắng thực hiện, gắng mức độ làm
to pull up hill
gắng mức độ trèo lên đồi
(thông tục) ghìm (ngựa ko cho tới thắng, vô cuộc đua); cố ý kìm mức độ lại
to pull one's punches
kìm lại ko đấm rất là (đấu quyền anh); ko đấm được rất là ((nghĩa bóng)) chỉ trích dè dặt
(thể dục,thể thao) rẽ (quả bóng) thanh lịch ngược (chơi crickê, gôn...)
(từ khan hiếm,nghĩa hiếm) moi ruột (chim, gà...)
(thông tục) thực hiện, đua hành
to pull a raid
làm một cuộc phụ vương ráp
(từ lóng) bắt (ai); ngỏ một cuộc phụ vương ráp ở (nơi nào)
(ngành in) in (một bạn dạng in thử) (ở máy in tay)

Nội động từ

((thường) + at) lôi, kéo, lắc, cố kéo
to pull at something
kéo dòng sản phẩm gì
the horse pulls well
con ngựa kéo tốt
uống một tương đối, hít một tương đối (rượu, dung dịch lá...)
(thể dục,thể thao) rẽ bóng thanh lịch ngược (crickê, gôn)
có tác động so với, có công dụng đối với
opinions that pull with the public
những chủ ý đem tác động so với quần chúng

Cấu trúc từ

 • to pull about
lôi lên đường kéo lại, giằng co
ngược đãi
 • to pull apart
xé toạc ra
chê bai, chỉ trích, công kích tơi bời
 • to pull down
kéo xuống, lật ụp, đập phá ụp (một mái ấm...)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hạ bệ; thực hiện nhục
làm rời (sức khoẻ...); rời (giá...), thực hiện ngán nản
 • to pull for
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tích rất rất, cỗ vũ, khích lệ, động viên
hy vọng ở sự thành công xuất sắc của
to pull in
kéo về, lôi vô, kéo vào
vào ga (xe lửa
(từ lóng) bắt
thắng (cuộc đấu), đoạt giải
đi xa cách khỏi
to pull off
kéo nhảy đi ra, nhổ nhảy ra
the boat pulled off from the shore
con thuyền đi ra xa cách bờ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) triển khai, thực hiện hoàn thành, thực hiện trọn
 • to pull out
kéo đi ra, lôi ra
the drawer won't pull out
ngăn kéo ko mang ra được
nhổ đi ra (răng)
bơi chèo đi ra, chèo ra
ra ngoài ga (xe lửa)
rút đi ra (quân đội); rút ngoài (một hiệp ước...)
(hàng không) lấy lại thăng vị sau khoản thời gian té nhào (máy bay)
 • to pull over
kéo sụp xuống; kéo (áo nịt...) qua chuyện đầu
lôi kéo về phía mình
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lái về phía bờ đường
 • to pull round
bình phục, hồi phục mức độ khoẻ (sau Khi ốm)
chữa khỏi
the doctors tried in vain lớn pull him round
các bác bỏ sĩ vẫn nỗ lực rất là tuy nhiên ko trị ngoài được cho tới anh ta
 • to pull through
qua ngoài được (cơn ốm); bay ngoài được; xoay sở được bay (cảnh khó khăn khăn); thực hiện cho tới qua chuyện ngoài được (cơn tức, cảnh trở ngại...)
 • to pull together
hoà phù hợp với nhau, kết hợp ăn ý với nhau
to pull oneself together
lấy lại can đảm; điềm đạm lại, tỉnh trí lại
 • to pull up
nhổ lên, lôi lên, kéo lên
dừng lại; thực hiện ngừng lại
la mắng, quở trách
ghìm bản thân lại, nén bản thân lại
vượt lên trước (trong cuộc đua...)
(từ lóng) bắt
 • to be pulled
suy nhược
chán nản
 • to pull caps (wigs)
cãi nhau, dánh nhau
 • pull devil!, pull baker!
xem baker
 • to pull a face
nhăn mặt
 • to pull a long face
(xem) face
to pull someone's leg
nhu leg
 • to pull someone's nose
chửi xỏ ai; làm mất đi thể siện của ai
 • to pull a good oar
là tay chèo chất lượng tốt, là tay bơi lội thuyền giỏi
 • to pull out of the fire
cứu vân được tình thế vô khi nguy nan ngập
 • to pull the strings (ropes, wires)
giật chạc (bóng)
 • to pull one's weight
(xem) weight

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Lực kéo, mức độ kéo, (v) kéo, ngắt

Xây dựng

dải khấu

Kỹ thuật công cộng

căng
kéo
kéo ra
nhổ
lôi
lực hút
lực kéo
luồng khai thác
sự căng
rút ra
sự hút
sự kéo
sức kéo

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
cull , dislocate , drag , evolve , extract , gather , haul , heave , jerk , lug , paddle , pick , pluck , remove , rend , rip , row , schlepp * , sprain , strain , stretch , take out , tear , tow , trail , truck , tug , twitch , uproot , weed * , wrench , yank , draw , entice , get , lure , magnetize , obtain , pick up , secure , win , allure , appeal , take
phrasal verb
draw back , fall back , pull out , retire , withdraw , demolish , dismantle , dynamite , knock down , level , pulverize , raze , tear down , wreck , gain , get , make , win , kiểm tra in , get in , reach , show up , turn up , bit , brake , bridle , kiểm tra , constrain , curb , hold , hold back , hold down , hold in , inhibit , keep , keep back , rein , bởi , execute , prosecute , perpetrate , assume , get on , put on , slip into , slip on , imbibe , quaff , sip , sup , depart , exit , get away , get off , go away , leave , quit , run rẩy , pull back , come through , last , persist , ride out , weather
noun
draft , drag , draw , haul , traction , puff , potation , quaff , sip , sup , swill

Từ ngược nghĩa