quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

THÔNG TIN THẢO LUẬN

  • Trường: Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
  • Triết lý
  • Số trang: 19 trang (cả bìa)
  • Năm: 2022 / Mã số: A0069.
  • Luật áp dụng: Không.
  • Từ khóa: Các mặt đối lập/ Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập/ Tin học/ Trung học phổ thông

NỘI DUNG ƯU ĐÃI

[Tiểu luận 2022] Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập thể hiện trong tin học và một số vận dụng vào giảng dạy môn tin trung học phổ thông

NỘI DUNG MÔN HỌC

LỜI TỰA Đầu tiên
1. Lý do chọn đề tài Đầu tiên
2. Tình trạng đề tài nghiên cứu: Đầu tiên
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: Đầu tiên
4. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu 2
5. Cơ sở và phương pháp nghiên cứu 2
6. Tính mới của đề tài 2
CHƯƠNG I: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập trong phép biện chứng duy vật 4
1.1. Một số khái niệm cơ bản của pháp luật 4
1.1.1. Đối diện 4
1.1.2. mâu thuẫn biện chứng 4
1.1.3. Sự thống nhất của các mặt đối lập 5
1.1.4. Cuộc đấu tranh của các mặt đối lập 5
1.1.5. Đặc điểm của mâu thuẫn 5
1.2. phân loại xung đột 6
1.2.1. Xung đột bên trong và bên ngoài 6
1.2.2. Mâu thuẫn cơ bản và không cơ bản 6
1.2.3. Mâu thuẫn sơ cấp và thứ cấp 7
1.2.4. Xung đột đối kháng và không đối kháng 7
1.3. Nội dung của quy tắc 7
1.4. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật số 8
CHƯƠNG II: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập thể hiện trong tin học 9
2.1. Mâu thuẫn là cội nguồn và động lực của sự phát triển tin học 9
2.1.1. Sự thống nhất của các mặt đối lập trong tin học 9
2.1.2. Mâu thuẫn giữa lý luận và thực tiễn là động lực thúc đẩy tin học phát triển 9
2.1.3. Xung đột nội bộ tin học thúc đẩy sự mở rộng và nâng cao tin học 11
2.2. Quy luật mâu thuẫn cũng đã góp phần làm thay đổi thế giới quan và định hướng phương pháp luận 11
CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG TRONG DẠY HỌC TIN HỌC Ở THPT thứ mười hai
3.1. Vận dụng phương pháp duy vật biện chứng vào nghiên cứu, dạy và học tin học là cần thiết thứ mười hai
3.2. Ứng dụng “mâu thuẫn” vào nghiên cứu và giảng dạy tin học thứ mười hai
3.2.1. Trong công tác nghiên cứu tin học thứ mười hai
3.2.2. Trong công tác dạy tin học 13
3.2.3. Soạn bài tập toán cho học sinh 14
3.2.4. Áp dụng trong học tập thực tế 14
KẾT LUẬN 15
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 16

LỜI TỰA

Triết học và Tin học là hai lĩnh vực có mối quan hệ biện chứng sâu sắc. Điều này thể hiện rõ trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mỗi lĩnh vực. Qua đó đã chứng minh triết học không chỉ đóng vai trò định hướng mà còn là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tin học. Sự tác động qua lại giữa các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật với các quy luật cụ thể của tin học đã tạo nên cơ sở khách quan của mối quan hệ tương hỗ này. Việc nghiên cứu và nắm vững phép biện chứng duy vật, quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động nhận thức và thực tiễn, nhất là trong dạy học và nghiên cứu. công nghệ thông tin.

Bạn đang xem: quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

Lênin đã từng nói: “Học, học nữa, học mãi”, nghĩa là tri thức là vô tận, vì vậy, việc học cũng tuân theo quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, đó là khi chúng ta tìm kiếm tri thức. mâu thuẫn), khi tìm ra kiến ​​thức (mâu thuẫn đã được giải quyết), kiến ​​thức mới xuất hiện (còn mâu thuẫn) thì chúng ta phải giải quyết mâu thuẫn đó. Như vậy, việc học là vô tận. Vì vậy, khi được nghiên cứu và tiếp cận Triết học Mác-Lênin từ một góc độ sâu hơn, tôi đã học hỏi và nhận ra rất nhiều điều bổ ích từ việc nghiên cứu này. Và tôi muốn chia sẻ với bạn một trong số họ thông qua bài tiểu luận này: “Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập thể hiện trong tin học và một số ứng dụng trong dạy học tin học THPT” .

Xem thêm: library nghĩa là gì

TẢI XUỐNG

Vui lòng tải về để xem đầy đủ nội dung tài liệu!

Thanh toán 100.000 VND (.docx) | Hướng dẫn thanh toán