references là gì

/'refərəns/

Thông dụng

Danh từ

Sự gửi cho tới (một người, một đội nhóm chức sở hữu thẩm quyền) nhằm đánh giá, sự gửi gắm cho tới xử lý (một yếu tố gì); thẩm quyền giải quyết
outside the reference of the tribunal
ngoài phạm vi thẩm quyền của toà án
Sự căn vặn ý kiến
he acted without reference to lớn me
anh ấy thực hiện tuy nhiên ko căn vặn chủ kiến tôi
Sự coi, sự tham lam khảo
to make reference to lớn a dictionary
tham khảo kể từ điển
reference book
sách tham lam khảo
reference library
thư viện tra cứu vớt (không cho tới mượn)
Sự ám chỉ, sự nói đến việc, sự nhắc đến
to make reference to lớn a fact
nhắc cho tới một vụ việc gì
Sự tương quan, sự mối quan hệ, sự bám dáng vẻ tới
in (with) reference to
về (vấn đề gì...); sở hữu tương quan tới
without reference to
không sở hữu tương quan gì đến; ko kể gì
Sự reviews, sự ghi nhận (lý lịch, tư cơ hội, công tác làm việc...); người reviews, người ghi nhận (lý lịch, tư cơ hội, công tác làm việc...); giấy má triệu chứng nhận
to take up someone's references
tìm hiểu lý lịch (tư cơ hội...) của ai
to have good references
có giấy má reviews đảm bảo chất lượng, sở hữu giấy má ghi nhận tốt
to give someone as a reference
viện triệu chứng ai; nhờ ai giới thiệu
Dấu hướng dẫn đoạn xem thêm (trong một cuốn sách)

Hình thái từ

  • referenced (V-ed)

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự quy chiếu, mốc quy chiếu, sự tham lam khảo

Hóa học tập & vật liệu

làm mốc

Xây dựng

có tính chuẩn

Đo lường & điều khiển

mốc qui chiếu

Điện

sự qui chiếu

Điện lạnh

vật quy chiếu

Kỹ thuật công cộng

dấu quy chiếu,tham lam chiếu
điểm chuẩn
concentration of grid of reference points
sự triệu tập những điểm chuẩn
Hypothetical Reference Point (HRX)
điểm chuẩn chỉnh fake định
Mouth Reference Point (MRP)
điểm chuẩn chỉnh của miệng
Optical Reference Point (ORP)
điểm chuẩn chỉnh quang
Power difference in dB between any point and a reference point (DBR)
Chênh chéo hiệu suất tính bởi vì dB thân mật một điểm ngẫu nhiên với cùng 1 điểm chuẩn
QoS Reference Point (QRP)
điểm chuẩn chỉnh quality dịch vụ
Radio Relay Reference Point (RRRP)
điểm chuẩn chỉnh của vô tuyến gửi tiếp
Reference point (ISDN) (R)
điểm chuẩn chỉnh (ISDN)
Reference Point (ISDN) (U)
điểm chuẩn chỉnh U (ISDN)
reference point for planning
điểm chuẩn chỉnh quy hoạch
Reference Points (RP)
các điểm chuẩn
điểm quy chiếu
character reference point
điểm quy chiếu ký tự
mẫu
mốc
sự quy chiếu
sự tham lam chiếu
backward reference
sự tham lam chiếu ngược
cross reference
sự tham lam chiếu chéo
entry reference
sự tham lam chiếu mục nhập
external reference (EXTRN)
sự tham lam chiếu ngoài
file reference
sự tham lam chiếu tập luyện tin
forward reference
sự tham lam chiếu trước
frequency reference
sự tham lam chiếu tần số
input/output reference
sự tham lam chiếu vào/ra
line reference
sự tham lam chiếu dòng
programming reference
sự tham lam chiếu lập trình
symbol reference
sự tham lam chiếu ký hiệu
sự tham lam khảo
sự xem
tham chiếu
absolute cell reference
tham chiếu dù tuyệt đối
absolute reference
tham chiếu tuyệt đối
address reference
tham chiếu địa chỉ
address reference
tham chiếu theo đuổi địa chỉ
axis of reference
trục tham lam chiếu
B-ISDN Protocol Reference Model (B-ISDN PRM)
Mô hình Tham chiếu Giao thức B-ISDN
backward reference
sự tham lam chiếu ngược
Basic Synchronization Reference Frequency (BSRF)
tần số tham lam chiếu đồng nhất cơ bản
Basic System Reference Frequency (BSRF)
tần số tham lam chiếu của khối hệ thống cơ bản
bibliographic reference
tham chiếu thư mục
bibliographical reference
tham chiếu thư mục
built-in function reference
tham chiếu hàm được lập sẵn
built-in function reference
tham chiếu hàm sẵn
by reference
bằng tham lam chiếu
call by reference
gọi bởi vì tham lam chiếu
call by reference
gọi theo đuổi tham lam chiếu
Call Reference Value (Q931) (CRV)
Giá trị tham lam chiếu của cuộc gọi (Q931)
Call Reference Variable (CRV)
biến số tham lam chiếu của cuộc gọi
character reference
tham chiếu ký tự
character reference point
điểm tham lam chiếu ký tự
circular reference
tham chiếu lòng vòng
concentration of grid of reference points
sự triệu tập những điểm tham lam chiếu
content reference attribute
thuộc tính tham lam chiếu nội dung
cross reference
sự tham lam chiếu chéo
Cross Reference File (CRF)
tệp tham lam chiếu chéo
cross-reference listing
danh sách tham lam chiếu chéo
cross-reference table
bảng tham lam chiếu chéo
data reference line
đường tham lam chiếu dữ liệu
dB above a reference noise (DBRN)
dB bên trên một tạp âm tham lam chiếu
dB above reference coupling (DBX)
DBx-dB bên trên nấc ghép tham lam chiếu
decibels above reference coupling
dBx bên trên link tham lam chiếu
Decimal Reference Publication Format (DRPE)
định dạng công phụ thân tham lam chiếu thập phân
Destination Reference (DD)
tham chiếu điểm đích
Destination Reference (DR)
tham chiếu điểm đích
Destination Reference (DST-REF)
tham chiếu điểm đích
Digital Reference Sequence (DRS)
chuỗi tham lam chiếu số
document reference edge
mép tham lam chiếu tài liệu
downward reference
tham chiếu phía xuống
Electronic Access to lớn Reference Services (EARS)
truy nhập năng lượng điện tử cho tới những công ty tham lam chiếu
element reference list
danh sách tham lam chiếu phần tử
entity reference
tham chiếu thực thể
entry reference
sự tham lam chiếu mục nhập
equivalent reference string
chuỗi tham lam chiếu bởi vì nhau
explicit nội dung reference
tham chiếu nội dung tường minh
exponential reference atmosphere
atmosphe tham lam chiếu hàm số mũ
external reference
tham chiếu nước ngoài bộ
external reference (EXTRN)
sự tham lam chiếu ngoài
external reference formula
công thức tham lam chiếu ngoài
external reference formula
công thức tham lam chiếu nước ngoài bộ
field reference file
tập tin yêu tham lam chiếu trường
file reference
sự tham lam chiếu tập luyện tin
file reference
tham chiếu tệp
file reference function
chức năng tham lam chiếu tập luyện tin
font reference
tham chiếu phông
forward reference
sự tham lam chiếu trước
forward reference
tham chiếu tiến
forward reference
tham chiếu trước
frame reference clock
tham chiếu của sườn (khối) frame
frame reference clock
tham chiếu của sườn (mành) frame
frequency reference
sự tham lam chiếu tần số
function reference
tham chiếu hàm
Fundamental Reference System (FRS)
hệ thống tham lam chiếu cơ bản
general entity reference
tham chiếu thực thể tổng quát
Geographic Reference System (GEOREF)
hệ thống tham lam chiếu địa lý
global reference
tham chiếu toàn cục
identifier reference list
danh sách tham lam chiếu ấn định danh
identifier reference value
giá trị tham lam chiếu ấn định danh
inclusive reference
tham chiếu bao hàm
index of reference
chỉ số tham lam chiếu
input/output reference
sự tham lam chiếu vào/ra
key of reference
khóa tham lam chiếu
knowledge reference
tham chiếu tri thức
line reference
sự tham lam chiếu dòng
Local Area Networks Reference Model (LAN/RM)
mô hình tham lam chiếu những mạng LAN
Look Up Reference
tra cứu vớt tham lam chiếu
magnetic stripe reference card
cạc tham lam chiếu dải từ
magnetic stripe reference card
thẻ tham lam chiếu dải từ
memory-reference instruction
lệnh tham lam chiếu cỗ nhớ
message reference block
khối tham lam chiếu thông báo
message reference key
khóa tham lam chiếu thông báo
mixed cell reference
tham chiếu dù trộn trộn
named character reference
tham chiếu ký tự động sở hữu tên
named entity reference
tham chiếu thực thể sở hữu tên
National Standard Reference Data System (NSRDS)
hệ thống số liệu tham lam chiếu chuẩn chỉnh quốc gia
Network Reference Model (NRM)
mô hình tham lam chiếu mạng
Nominal Overall Reference Equivalent (NORE)
đương lượng tham lam chiếu tổng thể danh định
note reference mark
dấu tham lam chiếu chú thích
numeric character reference
tham chiếu ký tự động số
on-line reference
tham chiếu trực tuyến
Open System Interconnection Reference Model (ISO, ITU-T) (OSIRM)
Mô hình tham lam chiếu về những nối trong số những khối hệ thống há (ISO,ITU-T)
optical reference plane
mặt phẳng phiu tham lam chiếu quang quẻ học
parameter entity reference
tham chiếu thực thể tham lam số
pass-by read/ write-reference
truyền theo đuổi tham lam chiếu ghi/ đọc
pass-by-reference
truyền theo đuổi tham lam chiếu
point of reference
điểm tham lam chiếu
programming reference
sự tham lam chiếu lập trình
projection reference point (PRP)
điểm tham lam chiếu (PRP)
Protocol Reference Model (PRM)
mô hình tham lam chiếu gửi gắm thức
quick reference
tham chiếu nhanh
R1C1 reference type
loại tham lam chiếu R1C1
range reference
tham chiếu vùng
reference (function) call
gọi hàm theo đuổi tham lam chiếu
reference address
địa chỉ tham lam chiếu
reference bit
bit tham lam chiếu
reference block
khối tham lam chiếu
reference capacity set
tập dung tích tham lam chiếu chuẩn
reference clock
đồng hồ nước tham lam chiếu
reference code
mã tham lam chiếu
reference code translation table
bảng dịch mã tham lam chiếu
reference dimension
kích thước tham lam chiếu
reference edge
mép tham lam chiếu
reference edge of tape
máy nghiền băng tham lam chiếu
reference electrode
điện vô cùng tham lam chiếu
reference format
định dạng tham lam chiếu
reference frequency
tần số tham lam chiếu
Reference Information Systems Development (RISD)
phát triển những khối hệ thống vấn đề tham lam chiếu
reference instruction
lệnh tham lam chiếu
reference language
ngôn ngữ tham lam chiếu
reference level
mức tham lam chiếu
reference line
dòng tham lam chiếu
reference list
danh sách tham lam chiếu
reference listing
danh tham lam chiếu
Reference Loudness (RL)
âm lượng tham lam chiếu
reference model
mô hình tham lam chiếu
Reference Model for Open Distributed Processing (RMODP)
mô hình tham lam chiếu nhằm xử lý phân bổ mở
reference page
trang tham lam chiếu
reference parameter
tham số tham lam chiếu
reference path
đường dẫn tham lam chiếu
reference picture
hình hình họa tham lam chiếu
reference plane
mặt phẳng phiu tham lam chiếu
reference point
điểm tham lam chiếu
reference quantity set
tập lượng tham lam chiếu chuẩn
reference range
phạm vi tham lam chiếu
reference record
bản ghi tham lam chiếu
reference reserved name
tên nói riêng cho tới tham lam chiếu
reference retrieval
lấy theo đuổi tham lam chiếu
reference seisomometer
máy đo động đất tham lam chiếu
reference standard meter
máy đo kiểu tham lam chiếu
reference style
kiểu tham lam chiếu
reference surface
bề mặt mũi tham lam chiếu
reference symbol
ký hiệu tham lam chiếu
reference table
bảng tham lam chiếu
reference tape
băng tham lam chiếu chuẩn
reference time
thời gian giảo tham lam chiếu
reference tone
âm tham lam chiếu
reference type
tham chiếu ấn mẫu
relative cell reference
tham chiếu dù tương đối
remote reference
tham chiếu cơ hội khoảng
remote reference formula
công thức tham lam chiếu cơ hội khoảng
remote reference layer (RRL)
lớp tham lam chiếu kể từ xa
RRL (remotereference layer)
lớp tham lam chiếu kể từ xa
self-reference
tự tham lam chiếu
Side-Tone Reference Equipment (STRE)
thiết bị tham lam chiếu trắc âm
single reference
tham chiếu đơn
Source Reference (SR)
tham chiếu nguồn
SRC (systemreference code)
mã tham lam chiếu hệ thống
Standard Reference Data Program (SRDP)
chương trình tài liệu tham lam chiếu chi chuẩn
structure reference
tham chiếu cấu trúc
structure reference semantics
ngữ nghĩa tham lam chiếu cấu trúc
structure reference syntax
cú pháp tham lam chiếu cấu trúc
subordinate reference
tham chiếu loại cấp
superior reference
tham chiếu cấp cho cao
symbol reference
sự tham lam chiếu ký hiệu
system reference
tham chiếu hệ
system reference code (SRC)
mã tham lam chiếu hệ thống
system reference manual
sách tham lam chiếu hệ
table reference character (TRC)
ký tự động tham lam chiếu bảng
Temporal Reference (TR)
tham chiếu tạm thời thời
terms of reference
điều khoản tham lam chiếu
TRC (tablereference character)
ký tự động tham lam chiếu bảng
type reference name
tên loại tham lam chiếu
unassigned reference
tham chiếu ko quy định
undefined external reference
tham chiếu ngoài ko xác định
unit reference code (URC)
mã tham lam chiếu thiết bị
upward reference
tham chiếu phía lên
URC (unitreference code)
mã tham lam chiếu thiết bị
value reference name
tên độ quý hiếm tham lam chiếu
view reference coordinates
hiển thị tọa phỏng tham lam chiếu
view reference point
hiển thị điểm tham lam chiếu
volume reference number
số tham lam chiếu khối
weak external reference
tham chiếu ngoài yếu
zero transmission level reference point
điểm tham lam chiếu nấc truyền số không
cross-reference
tham khảo chéo
normative reference
tiêu chuẩn chỉnh tham lam khảo
Open System Interconnection-OSI-reference model
mô hình xem thêm OSI
ordering reference materials
đặt mua sắm tư liệu tham lam khảo
purchasing reference materials
tài liệu xem thêm mua sắm hàng
quick reference
tham khảo nhanh
reference data
dữ liệu tham lam khảo
reference data
số liệu tham lam khảo
reference ellipsoid
elipxôit tham lam khảo
reference file
tệp tham lam khảo
reference library
thư viện tham lam khảo
reference lot
hàng hóa tham lam khảo
reference manual
sách tham lam khảo
reference manual
tài liệu tham lam khảo
reference mark
dấu tham lam khảo
reference materials
tài liệu tham lam khảo
reference parameter
tham số tham lam khảo
reference recording
sự ghi (để) tham lam khảo
reference work
sách tham lam khảo
technical reference
tham khảo kỹ thuật
Telecommunications Standards Reference Manual (TSRM)
sách xem thêm chi chuẩn chỉnh viễn thông
trích dẫn
truy cập

Giải quí VN: Truy thám thính tài liệu hoặc những chỉ mệnh lệnh công tác của một ổ đĩa, hoặc của một PC không giống được nối nhập PC của doanh nghiệp bởi vì mạng công tác làm việc hoặc modem.

Xem thêm: simultaneous là gì

Bạn đang xem: references là gì

truy xuất

Giải quí VN: Truy thám thính tài liệu hoặc những chỉ mệnh lệnh công tác của một ổ đĩa, hoặc của một PC không giống được nối nhập PC của doanh nghiệp bởi vì mạng công tác làm việc hoặc modem.

Kinh tế

chứng chỉ
giấy triệu chứng nhận
banker's reference
giấy ghi nhận của ngân hàng
người triệu chứng nhận
sự tham lam chiếu
VAT reference number
số tham lam chiếu thuế độ quý hiếm gia tăng
reference exchange rate
tỷ giá bán tham lam chiếu
sự căn vặn ý kiến
sự tham lam khảo
credit reference
sự xem thêm về tín dụng
credit reference
sự xem thêm về tín dụng
credit reference
thông tin yêu nhằm xem thêm về năng lực chi trả
high value of reference
giá trị xem thêm cao
reference bank
ngân sản phẩm tham lam khảo
reference book
sách tham lam khảo
reference currency
đồng chi phí tham lam khảo
reference group
nhóm tham lam khảo
reference material
tài liệu tham lam khảo
reference point
điểm tham lam khảo
reference price
giá tham lam khảo
reference world market price
giá xem thêm thị ngôi trường thế giới
tax reference price
giá xem thêm tiến công thuế
trade reference
nguồn xem thêm nhập mua sắm bán
trade reference
tài liệu xem thêm về mậu dịch

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
advertence , allusion , associating , attributing , bringing up , connecting , hint , implication , indicating , innuendo , insinuation , mention , mentioning , note , plug * , pointing out , quotation , relating , resource , source , stating , certificate , certification , character , credentials , endorsement , good word , recommendation , tribute , archives , cyclopedia , dictionary , encyclopedia , evidence , thesaurus , writing , testimonial , aspect , bibliography , citation , connection , footnote , index , lexicon , manual , meaning , quote , remark , respect , vade mecum