satisfying là gì

Satisfied lên đường với giới kể từ gì là thắc mắc thông thường bắt gặp của những người học tập giờ đồng hồ Anh, nội dung bài viết tại đây tiếp tục hỗ trợ những kiến thức và kỹ năng nhằm vấn đáp cho tới thắc mắc này.

Bạn đang xem: satisfying là gì

Published on

satisfied di voi gioi tu nao cau truc đụng chạm bai tap khẩn khoản dung

Satisfied là một trong những trong mỗi tính kể từ khá không xa lạ được dùng làm thể hiện nay xúc cảm vừa lòng, ưng ý về một điều gì bại. Tuy nhiên, sở hữu vô số người học tập giờ đồng hồ Anh bắt gặp trở ngại khi vấn đáp cho tới thắc mắc Satisfied lên đường với giới kể từ gì. Bài viết lách tại đây tiếp tục hỗ trợ những kiến thức và kỹ năng quan trọng và bài bác tập luyện áp dụng canh ty người học tập giải quyết và xử lý thắc mắc nêu bên trên.

Key takeaways

 1. Định nghĩa: Satisfied là tính kể từ đem nghĩa “ cảm nhận thấy ưng ý, một vừa hai phải ý hoặc vừa lòng về một điều nào đó.”

 2. Giới kể từ thông thường kèm theo với Satisfied: Satisfied chỉ lên đường nằm trong giới kể từ with với nghĩa “hài lòng vì thế một điều gì bại ra mắt hòa hợp ý của mình”.

  • Cấu trúc 1: Be (not) satisfied with something

  • Cấu trúc 2: Appear/Seem/Feel/Look + (to be) + satisfied with something

 3. Phân biệt Satisfied, Satisfying và Satisfactory

  • Satisfied: sử dụng khi cảm nhận thấy ưng ý, một vừa hai phải ý hoặc vừa lòng về một điều gì bại.

  • Satisfying: sử dụng cho việc vật hoặc vấn đề đem thực chất mang lại sự thoả mãn, thực hiện ưng ý người không giống.

  • Satisfactory (= acceptable): dùng làm thao diễn mô tả đặc điểm của việc vật một vừa hai phải đầy đủ chất lượng nhằm thỏa mãn nhu cầu cho 1 yêu cầu hoặc mục tiêu rõ ràng.

Satisfied là gì?

Định nghĩa: Satisfied là tính kể từ đem nghĩa “cảm thấy ưng ý, một vừa hai phải ý hoặc vừa lòng về một điều nào đó.”

Phiên âm: /ˈsætɪsfaɪd/

Ví dụ 1: My father seems to tướng be very satisfied with my recent academic performance. (Cha tôi nhịn nhường như rất rất hài lòng về kết quả học hành của tôi nhập thời hạn qua loa.)

Ví dụ 2: The director is very satisfied with the production progress of this project. (Giám đốc rất rất hài lòng về tiến trình phát hành của dự án công trình thứ tự này.)

Ví dụ 3: Although the service staff was very attentive, I still did not feel satisfied after the meal last night. (Mặc cho dù nhân viên cấp dưới đáp ứng rất rất chu đáo, tôi vẫn ko cảm nhận thấy thỏa mãn sau bữa tối qua loa.)

Ví dụ 4: Are you satisfied with the results that the organizers have just announced? (Bạn sở hữu cảm nhận thấy hài lòng với thành phẩm tuy nhiên ban tổ chức triển khai một vừa hai phải thông báo?)

Satisfied là gì?

Satisfied lên đường với giới kể từ gì?

Không tương tự hầu hết những tính kể từ không giống nhập giờ đồng hồ Anh khi bọn chúng hoàn toàn có thể được bám theo sau vì chưng nhiều giới kể từ nhằm mục tiêu miêu tả những ý nghĩa sâu sắc không giống nhau, Satisfied chỉ lên đường nằm trong giới kể từ with với nghĩa “hài lòng vì thế một điều gì bại ra mắt hòa hợp ý của mình”.

Cấu trúc 1: Be (not) satisfied with something

Ví dụ 1: Mary is not satisfied with the color of the siêu xe. (Mary không ưng ý với sắc tố của con xe này cho tới lắm.)

Ví dụ 2: Our family is absolutely satisfied with the terms of the rental agreement.(Gia đình công ty chúng tôi hoàn toàn ưng ý với những quy định nhập thích hợp đồng mướn ngôi nhà.)

Ví dụ 3: He is quite satisfied with the quality of the shoes he has just received. (Anh ấy khá ưng ý với chất lượng của song giầy một vừa hai phải sẽ có được.)

Cấu trúc 2: Appear/Seem/Feel/Look + (to be) + satisfied with something

Ngoài động kể từ tobe, cụm kể từ satisfied with còn hoàn toàn có thể được đứng sau những động kể từ links chỉ trí tuệ như appear, seem, feel, look… nhằm mục tiêu thao diễn mô tả rõ rệt rộng lớn xúc cảm ưng ý và vừa lòng.

Cụ thể, những kể từ appear, seem, feel, look khi kèm theo với cụm kể từ satisfied with thì theo lần lượt đem nghĩa “xem đi ra khá ưng ý, coi cỗ ưng ý, cảm nhận thấy ưng ý và nhìn dường như ưng ý so với một sự vật, vấn đề nào là đó”.

Ví dụ 1: My quấn seems to tướng be very satisfied with my business plan for the next quarter. (Sếp tôi dường như rất rất ưng ý với phiên bản plan sale của tôi cho tới quý tiếp sau.)

Ví dụ 2: Jenny feels satisfied with her decision to tướng return to tướng her hometown after graduating from university. (Jenny cảm thấy hài lòng với ra quyết định về quê của tôi sau khoản thời gian chất lượng nghiệp ĐH.)

Ví dụ 3: The head coach looked satisfied with the players' hard work in training this morning. (Huấn luyện viên trưởng trông dường như ưng ý với sự cần mẫn của những cầu thủ nhập buổi tập luyện sáng sủa ni.)

Cách sử dụng Satisfied với with

Phân biệt Satisfied, Satisfying và Satisfactory

Tuy đều là những tính kể từ thao diễn mô tả xúc cảm ưng ý tuy nhiên Satisfied, Satisfying và Satisfactory lại sở hữu một ít khác lạ về ngữ nghĩa. Xét bảng bên dưới giúp thấy rõ rệt sự không giống nhau thân thích bọn chúng.

Satisfied

Satisfying

Satisfactory

Phiên âm

/ˈsæt.ɪs.faɪd/

/ˈsæt.ɪs.faɪ.ɪŋ/

/ˌsæt.ɪsˈfæk.tər.i/

Loại từ

adj

adj

adj

Cách dùng

dùng khi cảm nhận thấy ưng ý, một vừa hai phải ý hoặc vừa lòng về một điều gì đó

dùng cho việc vật hoặc vấn đề đem thực chất mang lại sự thoả mãn, thực hiện ưng ý người không giống.

dùng nhằm thao diễn mô tả đặc điểm của việc vật một vừa hai phải đầy đủ chất lượng nhằm thỏa mãn nhu cầu cho 1 yêu cầu hoặc mục tiêu rõ ràng.

Cấu trúc ngữ pháp

Xem thêm: walk out là gì

Cấu trúc 1
Be (not) satisfied with something

Cấu trúc 2
Appear/seem/feel/look + (to be) + satisfied with something

Cấu trúc 1
Something + be + satisfying

Cấu trúc 2
It is satisfying to tướng bởi sth
(thật vừa lòng khi thực hiện điều gì đó)

Cấu trúc
Something + be + satisfactory
Những danh kể từ thông thường được phối hợp nằm trong satisfactory như:

a satisfactory + answer /outcome/result/solution/performance/progress

Ví dụ

My mother is satisfied with my effort. (Mẹ tôi ưng ý với việc nỗ lực của tôi.)

The teacher seems satisfied with the performance of the class last month. (Người thầy dường như ưng ý với kết quả của lớp bên trong mon rồi.)

I got a satisfying meal with my friends yesterday. (Tôi vẫn sở hữu một bữa tiệc một vừa hai phải ý với đồng minh của tôi ngày ngày hôm qua.)

It is satisfying to tướng know that you have been promoted. (Thật vừa lòng lúc biết rằng chúng ta vừa mới được thăng chức.)

Peter looks forward to tướng finding a satisfactory solution to tướng this problem. (Peter mong ước dò la đi ra một biện pháp thỏa xứng đáng cho tới yếu tố này.)

We need a satisfactory explanation for your confusion. (Chúng tôi cần thiết một câu nói. phân tích và lý giải thỏa xứng đáng cho việc lầm lẫn của công ty.)

Tham khảo thêm:

Bài tập luyện vận dụng

Bài tập luyện 1: Dịch những câu tại đây sang trọng giờ đồng hồ Anh sở hữu dùng cụm kể từ “satisfied with”

 1. Lisa ưng ý với unique đáp ứng của hotel Pumpa.

 2. Bạn sở hữu ưng ý với phần quà này sẽ không ?

 3. Đa số người theo dõi cảm nhận thấy ưng ý với việc có trách nhiệm kể từ ban tổ chức triển khai buổi hòa nhạc.

 4. Tôi ko ưng ý với sắc tố của cái áo này.

Bài tập luyện 2: Chọn tính kể từ thích hợp (Satisfied /Satisfying /Satisfactory) điền nhập khu vực rỗng tuếch cho những câu bên dưới đây

 1. Do you feel ___ with the food I cooked for you?

 2. My friend is very ___ with the ending of the movie we watched together.

 3. Jay expects a ___ answer from her father.

 4. It is ___ to tướng receive the first month's salary.

 5. The result of the last final was ___.

Đáp án

Bài tập luyện 1

 1. Lisa is satisfied with the service quality of Pumpa Hotel

 2. Are you satisfied with this gift?

 3. Most of the audience felt satisfied with the professionalism of the concert organizers.

 4. I am not satisfied with the color of this shirt.

Bài tập luyện 2

 1. satisfied

 2. satisfied

 3. satisfactory

 4. satisfying

 5. satisfactory

Tổng kết

Satisfied with đem nghĩa “hài lòng vì thế một điều gì bại khi điều này ra mắt bám theo ý của mình”. Ngoài động kể từ tobe, cụm kể từ này hoàn toàn có thể đứng sau những động kể từ chỉ tri giác như appear, look, seem, feel. Trong khi Satisfied được dùng làm thao diễn mô tả sự vừa lòng, Satisfying sử dụng cho việc vật đem thực chất thực hiện ưng ý người không giống thì Satisfactory thao diễn mô tả đặc điểm một vừa hai phải đầy đủ chất lượng nhằm thỏa mãn nhu cầu một yêu cầu rõ ràng.

Thông qua loa những kiến thức và kỹ năng và bài bác tập luyện được hỗ trợ kể từ nội dung bài viết, người sáng tác kỳ vọng hoàn toàn có thể canh ty cho tất cả những người học tập vấn đáp được thắc mắc Satisfied lên đường với giới kể từ gì, đồng thời phân biệt được cách sử dụng trong những tính kể từ đem nghĩa tương tự động.

Xem thêm: curved là gì