shovel là gì

/ʃʌvəl/

Thông dụng

Danh từ

Cái xẻng
Bộ phận của cái máy ủi khu đất rộng lớn (có thể xúc được khu đất.. giống như (như) dòng sản phẩm xẻng)

Ngoại động từ

Nhấc, dịch đem (cái gì) bởi vì xẻng
spend hours shovelling snow
mất nhiều thời giờ nhằm xúc tuyết
Tạo rời khỏi, dọn sạch sẽ (cái gì) bởi vì xẻng
to shovel the pavement clear of snow
xúc dọn tuyết bởi vì xẻng
to shovel food into one's mouth
ngốn, ăn ngấu nghiến

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Xẻng, gàu xúc, máy xúc, (v) xúc, vét

Cơ khí & công trình

gầu múc (xe xúc đất)

Xây dựng

thuổng

Kỹ thuật công cộng

cái xẻng
lá cánh quạt
gàu
gầu
gàu xúc
mai
máy xúc

Kinh tế

cái xẻng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: shovel là gì

Xem thêm: for ages là gì

NHÀ TÀI TRỢ