suggest là gì

Advertisement

Cấu trúc suggest là 1 trong những cấu tạo câu phổ cập nhập giờ đồng hồ Anh. Nó được dùng Khi tất cả chúng ta ham muốn lời khuyên làm cái gi tê liệt hoặc lời khuyên vật gì tê liệt. Trong bài bác này thời điểm ngày hôm nay, hãy nằm trong Elight mò mẫm hiểu cơ hội dùng cấu tạo suggest một cơ hội cụ thể, đúng đắn và không thiếu thốn nhé.

Bạn đang xem: suggest là gì

Cấu trúc suggest

1.1 – Suggest được dùng Khi tớ ham muốn khêu ý một ý tưởng/ hành động/ nối tiếp hoạch

Đúng như nghĩa của kể từ suggest – lời khuyên, thì những kiểu mẫu câu với dùng cấu tạo suggest được sử dụng Khi tớ ham muốn lời khuyên một phát minh, một plan, hành vi nhằm người không giống đánh giá.

Ví dụ: I suggest going đồ sộ the park. = Mình lời khuyên là đi ra khu vui chơi công viên nhé. 

Khoá học tập trực tuyến ELIGHT ONLINE được thi công dựa vào quãng thời gian dành riêng cho tất cả những người mất mặt gốc. Quý khách hàng rất có thể học tập từng khi từng điểm rộng lớn 200 bài học kinh nghiệm, cung ứng kỹ năng và kiến thức trọn vẹn, dễ dàng và đơn giản thu nhận với cách thức Gamification.

Khoá học tập trực tuyến dành riêng cho:

☀ Các các bạn mất mặt gốc Tiếng Anh hoặc mới mẻ chính thức học tập Tiếng Anh tuy nhiên chưa tồn tại quãng thời gian thích hợp.

☀ Các các bạn với quỹ thời hạn hạn hẹp vẫn ước muốn xuất sắc Tiếng Anh

☀ Các mình muốn tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân sách học tập Tiếng Anh vẫn đạt hiệu suất cao cao

1.2 – Suggest được dùng Khi tớ ham muốn nếu như quan liêu điểm

Khi tất cả chúng ta ham muốn nêu ý kiến, thể hiện chủ ý của tôi thì cúng tớ rất có thể dùng cấu tạo suggest. Lưu ý là tất cả chúng ta dùng cấu tạo này Khi chủ ý của tất cả chúng ta thể hiện mang ý nghĩa cá thể, không tồn tại vấn đề hoặc dẫn chứng logic, ví dụ.

Ví dụ: Her attitude suggests a lost of interest in her relationship with Ben. = Thái phỏng của cô ý ấy đã cho chúng ta thấy cô ấy đang được mất mặt dần dần cút hứng thu nhập quan hệ với Ben. 

2 – Công thức xây dựng câu với cấu tạo suggest

2.1 – Cấu trúc suggest + [danh từ/ cụm danh từ] + (to somebody)

Ý nghĩa: Đề xuất vật gì tê liệt (cho ai đó)

Ví dụ:

Jimmy: Can you suggest a good restaurant here? = Quý khách hàng khêu ý mang lại tớ một nhà hàng quán ăn ngon ở trên đây được không?

Ann: There is a Vietnamese restaurant in Tran Phu street. I suggest it đồ sộ you. = Có một nhà hàng quán ăn nước ta ở đàng Trần Phú. Mình lời khuyên là chúng ta nên cho tới tê liệt.  

2.2 – Cấu trúc suggest + [V-ing/ danh động từ]

Ý nghĩa: Đề xuất làm cái gi tê liệt.

⚠️ Lưu ý: Cấu trúc suggest ko cút với đồ sộ + verb (động từ). Nếu ngay lập tức sau suggest là động kể từ thì tất cả chúng ta tiếp tục nên đem bọn chúng trở nên dạng V-ing hoặc dạng danh động kể từ.

Ví dụ:

I suggest having lunch first. = Tớ lời khuyên là cút ăn trước nhất cút. 

My PT (personal trainer) suggests eating less sugar and exercising more. = Huấn luyện viên của tớ lời khuyên là hạn chế ăn lối đi và luyện thể dục thể thao nhiều hơn thế nữa.  

My BF suggests celebrating our 2-year anniversary in Bangkok. = Quý khách hàng trai tôi lời khuyên tổ chức triển khai kỷ niệm hai năm ở Bangkok. 

2.3 – Cấu trúc suggest + (that) + [mệnh đề]

Ý nghĩa: Đề xuất rằng ai tê liệt nên làm cái gi tê liệt.

⚠️ Lưu ý: Trong cấu tạo suggest, mệnh đề sau that luôn luôn với động kể từ phân chia ở dạng vẹn toàn thể. Đây là quy tắc được quy quyết định nhập giờ đồng hồ Anh. Các Chuyên Viên đi ra đề đua TOEIC hoặc thầy thầy giáo đi ra đề đua học viên xuất sắc thông thường cực kỳ quí đem cấu trúc suggest that + [mệnh đề] này nhập nhằm “thử thách” học viên. Hãy cảnh báo điều này chớ nhằm bị gạt gẫm trong số bài bác đánh giá nhé. Trong khi, nếu như suggest phân chia ở thì vượt lên khứ (suggested) thì ở mệnh đề sau that tất cả chúng ta rất có thể người sử dụng trợ động kể từ should trước động kể từ chủ yếu.

Ví dụ: 

I suggest (that) we take a break and go for a walk. = Tớ lời khuyên là tụi bản thân nên nghỉ ngơi một chút ít và cút dạo bước xung quanh chút cút. 

I know a very famous restaurant in town. I suggest we have dinner there. = Tớ biết một nhà hàng quán ăn cực kỳ phổ biến ở chống này tê liệt. Tớ lời khuyên là tụi bản thân nên cho tới tê liệt bữa tối. 

He suggested (that) she should study in Thành Phố New York. = Anh ấy vẫn lời khuyên là cô tớ nên học tập ở Thành Phố New York. 

We all suggested (that) Adam should choose đồ sộ work for Apple in stead of Facebook. = Chúng tôi đẫ đều khuyên nhủ Adam là nên lựa chọn thao tác làm việc mang lại Apple thay cho Facebook. 

2.4 – Cấu trúc suggest + [câu căn vặn wh-]

Ý nghĩa: Tại trên đây, thắc mắc wh- đó là những kể từ như who, what, where, when, how…. Khi những kể từ nhằm căn vặn này cút cùng theo với suggest, bọn chúng Có nghĩa là khêu ý thực hiện ra làm sao, ở đâu, ra làm sao đó…

Ví dụ:

Can you suggest how I can increase the customer engagement for my Facebook page? = Anh rất có thể lời khuyên mang lại tôi thực hiện thế này nhằm tôi rất có thể tăng tương tác với quý khách hàng bên trên trang Facebook của tôi không? 

Can you suggest where I might buy a good English book? = Quý khách hàng rất có thể khêu ý mang lại tớ mua sắm sách giờ đồng hồ Anh ở đâu chất lượng tốt không? 

Could suggest you what I should đồ sộ wear the wedding? = Chị rất có thể khêu ý em nên đem gì cho tới đám hỏi được không? 

Khoá học tập trực tuyến ELIGHT ONLINE được thi công dựa vào quãng thời gian dành riêng cho tất cả những người mất mặt gốc. Quý khách hàng rất có thể học tập từng khi từng điểm rộng lớn 200 bài học kinh nghiệm, cung ứng kỹ năng và kiến thức trọn vẹn, dễ dàng và đơn giản thu nhận với cách thức Gamification.

Khoá học tập trực tuyến dành riêng cho:

☀ Các các bạn mất mặt gốc Tiếng Anh hoặc mới mẻ chính thức học tập Tiếng Anh tuy nhiên chưa tồn tại quãng thời gian thích hợp.

☀ Các các bạn với quỹ thời hạn hạn hẹp vẫn ước muốn xuất sắc Tiếng Anh

☀ Các mình muốn tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân sách học tập Tiếng Anh vẫn đạt hiệu suất cao cao

3 – Bài luyện dạng quiz

Bài 1:

Results

Advertisement

Advertisement

Tin tức

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng đắn nhất!

Tên

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng đắn nhất!

Mô tả

Cấu trúc suggest là 1 trong những cấu tạo câu phổ cập nhập giờ đồng hồ Anh. Nó được dùng Khi tất cả chúng ta ham muốn lời khuyên làm cái gi tê liệt hoặc lời khuyên vật gì tê liệt. Cấu trúc suggest rất có thể cút nằm trong được cả danh động kể từ và mệnh đề. Hãy coi nội dung bài viết nhằm mò mẫm hiểu những cách sử dụng của cấu tạo này.

Tác giả

Ann Nguyễn

Nhà trị hành

Elight Learning English

Logo trị hành

Elight Learning English

Advertisement

Advertisement

Tin tức

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng đắn nhất!

Tên

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng đắn nhất!

Mô tả

Cấu trúc suggest là 1 trong những cấu tạo câu phổ cập nhập giờ đồng hồ Anh. Nó được dùng Khi tất cả chúng ta ham muốn lời khuyên làm cái gi tê liệt hoặc lời khuyên vật gì tê liệt. Cấu trúc suggest rất có thể cút nằm trong được cả danh động kể từ và mệnh đề. Hãy coi nội dung bài viết nhằm mò mẫm hiểu những cách sử dụng của cấu tạo này.

Tác giả

Ann Nguyễn

Nhà trị hành

Elight Learning English

Logo trị hành

Elight Learning English

#1. My teacher suggested I _____ harder đồ sộ pass the exam.

studies

studies

study

study

studying

studying

#2. The government suggests _____ by bus đồ sộ reduce the environmental pollution.

travel

travel

travelling

travelling

travelled

travelled

#3. Her leader suggested _____ on time.

#4. My mom suggests that I _____ for some part-time jobs đồ sộ earn more money.

look

look

looking

looking

looks

looks

#5. The coacher suggested that they _____ a Facebook group.

have

have

has

has

having

having

#6. It’s so sánh cold outside. We suggest _____ the window.

should close

should close

close

close

closing

closing

#7. I suggested that we _____ Peter đồ sộ the buổi tiệc nhỏ.

should invite

should invite

invite

invite

Both are correct

Both are correct

Bài 2:

Results

Advertisement

Advertisement

Tin tức

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng đắn nhất!

Tên

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng đắn nhất!

Mô tả

Cấu trúc suggest là 1 trong những cấu tạo câu phổ cập nhập giờ đồng hồ Anh. Nó được dùng Khi tất cả chúng ta ham muốn lời khuyên làm cái gi tê liệt hoặc lời khuyên vật gì tê liệt. Cấu trúc suggest rất có thể cút nằm trong được cả danh động kể từ và mệnh đề. Hãy coi nội dung bài viết nhằm mò mẫm hiểu những cách sử dụng của cấu tạo này.

Tác giả

Ann Nguyễn

Nhà trị hành

Elight Learning English

Logo trị hành

Elight Learning English

Advertisement

Advertisement

Tin tức

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng đắn nhất!

Tên

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng đắn nhất!

Mô tả

Cấu trúc suggest là 1 trong những cấu tạo câu phổ cập nhập giờ đồng hồ Anh. Nó được dùng Khi tất cả chúng ta ham muốn lời khuyên làm cái gi tê liệt hoặc lời khuyên vật gì tê liệt. Cấu trúc suggest rất có thể cút nằm trong được cả danh động kể từ và mệnh đề. Hãy coi nội dung bài viết nhằm mò mẫm hiểu những cách sử dụng của cấu tạo này.

Tác giả

Ann Nguyễn

Nhà trị hành

Elight Learning English

Logo trị hành

Elight Learning English

#1. We suggest _____ a postcard đồ sộ our grandmother.

send

send

sending

sending

sent

sent

#2. My older brother suggests that I _____ tennis đồ sộ have good health.

play

play

playing

playing

plays

plays

#3. We have suggested _____ đồ sộ London for this winter vacation.

going

going

go

go

should go

should go

#4. Her parents suggest she _____ married as soon as possible.

get

get

gets

gets

got

got

#5. Linh suggests they _____ a meeting every week.

should have

should have

have

have

Both are correct

Both are correct

#6. Henry has suggested _____ đồ sộ the park for a walk.

went

went

goes

goes

going

going

#7. The professor suggested he _____ the research before March.

submit

submit

submitting

submitting

Xem thêm: diamond là gì

submits

submits

#8. My roommate suggested that we _____ more vegetables and fruit.

should eat

should eat

eating

eating

ate

ate

Bài 3:

Results

Advertisement

Advertisement

Tin tức

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng đắn nhất!

Tên

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng đắn nhất!

Mô tả

Cấu trúc suggest là 1 trong những cấu tạo câu phổ cập nhập giờ đồng hồ Anh. Nó được dùng Khi tất cả chúng ta ham muốn lời khuyên làm cái gi tê liệt hoặc lời khuyên vật gì tê liệt. Cấu trúc suggest rất có thể cút nằm trong được cả danh động kể từ và mệnh đề. Hãy coi nội dung bài viết nhằm mò mẫm hiểu những cách sử dụng của cấu tạo này.

Tác giả

Ann Nguyễn

Nhà trị hành

Elight Learning English

Logo trị hành

Elight Learning English

Advertisement

Advertisement

Tin tức

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng đắn nhất!

Tên

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng đắn nhất!

Mô tả

Cấu trúc suggest là 1 trong những cấu tạo câu phổ cập nhập giờ đồng hồ Anh. Nó được dùng Khi tất cả chúng ta ham muốn lời khuyên làm cái gi tê liệt hoặc lời khuyên vật gì tê liệt. Cấu trúc suggest rất có thể cút nằm trong được cả danh động kể từ và mệnh đề. Hãy coi nội dung bài viết nhằm mò mẫm hiểu những cách sử dụng của cấu tạo này.

Tác giả

Ann Nguyễn

Nhà trị hành

Elight Learning English

Logo trị hành

Elight Learning English

#1. My new sofa is _____ than thở the old one.

more comfortable

more comfortable

comfortably

comfortably

more comfortabler

more comfortabler

comfortable

comfortable

#2. My sister dances _____ than thở mạ.

gooder

gooder

weller

weller

better

better

more good

more good

#3. My bedroom is _____ room in my house.

tidier than

tidier than

the most tidy

the most tidy

the tidiest

the tidiest

more tidier

more tidier

#4. This road is _____ than thở that road.

narrower

narrower

narrow

narrow

narrowest

narrowest

more narrow

more narrow

#5. He drives _____ his brother.

more careful than thở

more careful than thở

more carefully

more carefully

more carefully than thở

more carefully than thở

as careful as

as careful as

#6. It was _____ day of the year.

the colder

the colder

the coldest

the coldest

colder

colder

coldest

coldest

Bài 4: 

Results

Advertisement

Advertisement

Tin tức

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng đắn nhất!

Tên

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng đắn nhất!

Mô tả

Cấu trúc suggest là 1 trong những cấu tạo câu phổ cập nhập giờ đồng hồ Anh. Nó được dùng Khi tất cả chúng ta ham muốn lời khuyên làm cái gi tê liệt hoặc lời khuyên vật gì tê liệt. Cấu trúc suggest rất có thể cút nằm trong được cả danh động kể từ và mệnh đề. Hãy coi nội dung bài viết nhằm mò mẫm hiểu những cách sử dụng của cấu tạo này.

Tác giả

Ann Nguyễn

Nhà trị hành

Elight Learning English

Logo trị hành

Elight Learning English

Advertisement

Advertisement

Tin tức

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng đắn nhất!

Tên

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng đắn nhất!

Mô tả

Cấu trúc suggest là 1 trong những cấu tạo câu phổ cập nhập giờ đồng hồ Anh. Nó được dùng Khi tất cả chúng ta ham muốn lời khuyên làm cái gi tê liệt hoặc lời khuyên vật gì tê liệt. Cấu trúc suggest rất có thể cút nằm trong được cả danh động kể từ và mệnh đề. Hãy coi nội dung bài viết nhằm mò mẫm hiểu những cách sử dụng của cấu tạo này.

Tác giả

Ann Nguyễn

Nhà trị hành

Elight Learning English

Logo trị hành

Elight Learning English

#1. I _____ that you go đồ sộ the doctor as soon as possible.

suggestion

suggestion

advice

advice

recommend

recommend

#2. Laura _____ going out đồ sộ eat.

advise

advise

suggested

suggested

recommendation

recommendation

#3. Could I give you a piece of _____ ?

advice

advice

recommendation

recommendation

advise

advise

#4. People drive during snowstorms but meteorologists _____ against it.

recommendation

recommendation

advice

advice

suggest

suggest

#5. May I _____ a red wine with this dish?

recommended

recommended

suggest

suggest

advised

advised

#6. My parents lượt thích đồ sộ _____ mạ about my life.

suggest

suggest

advise

advise

recommend

recommend


⇒ Xem thêm: Cấu trúc would rather, would prefer, prefer  

Khoá học tập trực tuyến ELIGHT ONLINE được thi công dựa vào quãng thời gian dành riêng cho tất cả những người mất mặt gốc. Quý khách hàng rất có thể học tập từng khi từng điểm rộng lớn 200 bài học kinh nghiệm, cung ứng kỹ năng và kiến thức trọn vẹn, dễ dàng và đơn giản thu nhận với cách thức Gamification.

Khoá học tập trực tuyến dành riêng cho:

☀ Các các bạn mất mặt gốc Tiếng Anh hoặc mới mẻ chính thức học tập Tiếng Anh tuy nhiên chưa tồn tại quãng thời gian thích hợp.

☀ Các các bạn với quỹ thời hạn hạn hẹp vẫn ước muốn xuất sắc Tiếng Anh

☀ Các mình muốn tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân sách học tập Tiếng Anh vẫn đạt hiệu suất cao cao

Advertisement

Tin tức

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng đắn nhất!

Tên

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng đắn nhất!

Mô tả

Cấu trúc suggest là 1 trong những cấu tạo câu phổ cập nhập giờ đồng hồ Anh. Nó được dùng Khi tất cả chúng ta ham muốn lời khuyên làm cái gi tê liệt hoặc lời khuyên vật gì tê liệt. Cấu trúc suggest rất có thể cút nằm trong được cả danh động kể từ và mệnh đề. Hãy coi nội dung bài viết nhằm mò mẫm hiểu những cách sử dụng của cấu tạo này.

Tác giả

Ann Nguyễn

Nhà trị hành

Xem thêm: pronounce là gì

Elight Learning English

Logo trị hành

Elight Learning English