take it easy là gì

Bạn đang xem: take it easy là gì

Chào chúng ta,

Tiếng Anh với cụm kể từ “take it easy” rất rất hoặc. Take it easy Có nghĩa là kể từ từ thôi, dễ dàng và đơn giản thôi, tự do thôi…

Khi các bạn thao tác gì cơ vượt lên mức độ vượt lên mệt nhọc, bè bạn hoàn toàn có thể bảo bạn: “Take it easy”.

Khi với người thì thầm hài chọc các bạn, và các bạn lạnh lẽo phẫn nộ nổi khùng lên, bè bạn tiếp tục nói: “Take it easy. He was just joking.”

Khi thì thầm chủ yếu trị nằm trong bè bạn, các bạn lạnh lẽo vượt lên la lối đùng đùng, bè bạn tiếp tục nói: “Come on, take it easy, man! We’re just discussing.”

Đây là 1 trong những cụm kể từ sử dụng rất rất thông thường xuyên trong thời gian ngày. Và chúng ta cũng nên sử dụng nó nhiều.

Take it easy Có nghĩa là các bạn vẫn nghiêm túc (serious) về sự các bạn đang được rằng hoặc đang khiến, tuy nhiên chớ với vượt lên serious đến mức độ thực hiện các bạn dịch và căng, hoặc thực hiện người không giống dịch và căng theo đòi các bạn.

Xem thêm: Chia sẻ cách check giày Jordan thật giả siêu đơn giản đến bạn

Nói theo đòi Bát Nhã Tâm Kinh là “nghiêm chỉnh nhưng mà ko nghiêm túc, ko nghiêm túc nhưng mà nghiêm chỉnh chỉnh”. Tức là nghiêm chỉnh chỉnh tuy nhiên nhưng mà vô chấp, ko nghiêm túc đến mức độ chấp nhập cơ nhằm nhưng mà căng, nhằm nhưng mà tạo ra nổi xung, nhằm nhưng mà gây lộn, nhằm thực hiện bản thân và người không giống căng.

Lỗi của đa số người tất cả chúng ta là lúc tất cả chúng ta nghiêm túc với điều gì cơ, tất cả chúng ta thông thường trở nên độc đoán: với bè bạn thảo luận thì chắc chắn nên thắng cho tới vày được, với con cháu thì nghiền buộc con cháu nên theo đòi ý bản thân, với nhân viên cấp dưới thì bắt nhân viên cấp dưới nên tuân theo ý bản thân, và nhiều lúc đối với cả trái đất bản thân chẳng làm cái gi được thì tôi cũng làu bàu phàn nàn và bất mãn đối với cả thế giới…

Các các bạn, take it easy. Đừng vướng giắt, chớ bám víu, chớ vượt lên căng, chớ vượt lên mệt… Dù đời với thiệt thì đời cũng vẫn rất rất phù du.

Chúc chúng ta luôn luôn take it easy.

Mến,

Hoành

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.iranembassy.org.vn

Xem thêm: exchange là gì

Tư duy tích rất rất từng ngày

Tác giả

Bình luận