thuốc nổ tnt được điều chế trực tiếp từ

You are viewing the article: Thuốc nổ TNT được pha trộn thẳng kể từ C6H5CH3 – C6H5CH3 rời khỏi TNT | Bostonenglish.edu.vn at iranembassy.org.vn

C6H5CH3 rời khỏi TNT

Điều chế dung dịch nổ TNT (2, 4, 6-Trinitrotoluen)

Thuốc nổ TNT được pha trộn thẳng kể từ C6H5CH3 được bostonenglish biên soạn chỉ dẫn chúng ta biết phương pháp viết lách phương trình pha trộn dung dịch nổ TNT (2, 4, 6-Trinitrotoluen). Hy vọng tư liệu tiếp tục hữu ích chung chúng ta học viên vô quy trình học hành thực hiện bài bác tập luyện.

Bạn đang xem: thuốc nổ tnt được điều chế trực tiếp từ

c6h5ch3 rời khỏi tnt

c6h5ch3 rời khỏi tnt

 Phương trình pha trộn dung dịch nổ TNT

 C6H5CH3 + 3HNO3 → 3H2O + C6H2CH3(NO2)3

Điều chế dung dịch nổ TNT

Điều khiếu nại phản xạ xảy ra

Nhiệt chừng, xúc tác H2SO4 đặc

Thuốc nổ TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được pha trộn vày phản xạ của toluen với láo lếu phù hợp bao gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc, vô ĐK đun nóng

Thông tin cậy tăng về phương trình hóa học

Phản ứng cho HNO3 (axit nitric) tác dụng vói C6H5CH3 (Toluen) tạo thành H2O (nước) ,vô ĐK hóa học xúc tác H2SO4

Phương trình muốn tạo rời khỏi hóa học HNO3 (axit nitric) (nitric acid)

NH4NO3 → 9H2+ 2HNO3 + 4N2 H2+ 3NO2 → 2HNO3 + NO 6Fe(NO3)2 + 9H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + 4H2+ 10HNO3 + NO

Phương trình muốn tạo rời khỏi hóa học C6H5CH3 (Toluen) ()

C6H6 + CH3Cl → HCl + C6H5CH3 2Na + C6H5Br + CH3Br → C6H5CH3 + 2NaBr 2H2 + C6H5CHO → H2+ C6H5CH3

Phương trình muốn tạo rời khỏi hóa học H2O (nước) (water)

3NH4NO3 + CH2 → 7H2+ 3N2 + CO2 2H2+ 3O2 → 2H2+ 2SO2 2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2+ 6NH3 + Ba3(PO4)2

Bạn đang được coi nội dung bài viết tại: https://iranembassy.org.vn/

Phương trình muốn tạo rời khỏi hóa học C6H2CH3(NO2)3 (Thuốc nổ TNT)

(TNT; Tolit; Trilit; Trotyl; Trinitrotoluene; 2,4,6-Trinitrotoluene; Tritol; alpha-TNT; NCI-C-56155; Tolite; 1-Methyl-2,4,6-trinitrobenzene; 2-Methyl-1,3,5-trinitrobenzene; 1,3,5-Trinitro-2-methylbenzene)

3HNO3 + C6H5CH3 → 3H2+ C6H2CH3(NO2)3

Bài tập luyện liên quan

Câu 1. Thuốc nổ TNT được pha trộn thẳng từ

A. benzen

B. metyl benzen.

C. vinyl benzen.

D. p-xilen.

Đáp án B

Bạn đang được coi nội dung bài viết tại: https://iranembassy.org.vn/

Câu 2. Đun rét 230 gam toluen với lượng dư hỗn hợp HNO3 đặc (xúc tác H2SO4 đặc), chiếm được m gam 2, 4, 6 – trinitrotoluen (thuốc nổ TNT). Giả thiết hiệu suất của tất cả quy trình tổ hợp là 80%. Giá trị của m là

A. 454,0

B. 550,0

C. 687,5

D. 567,5

Đáp án A

Đáp án chỉ dẫn giải

Phương trình phản ứng:

C6H5CH3 + 3HNO3 overset{H2SO4_{đặc} ,t^{circ } }{rightarrow}C6H2(NO2)3CH3 + 3H2O (1)

gam: 92 → 227

gam: 230.80% → x

Theo phương trình và fake thiết tao thấy lượng TNT (2,4,6-trinitrotoluen) tạo ra trở thành kể từ 230 gam toluen với hiệu suất 80% là :

x = 230.80%.227/92 = 454

Bạn đang được coi nội dung bài viết tại: https://iranembassy.org.vn/

Câu 3. Khi cho tới toluen ứng dụng với HNO3 (H2SO4/t0) bám theo tỉ trọng 1:3 chiếm được thành phầm mang tên gọi là

A. dung dịch nổ TNT

Xem thêm: affect là gì

B. 2,4,6-trinitrotoluen

C. Nitrobenzen

D. cả A,B

Đáp án D

Câu 4. Hỗn phù hợp A bao gồm propin và một ankin X sở hữu tì lệ mol 1:1. Lấy 0,3 mol A ứng dụng với AgNO3 vô NH3 dư chiếm được 46,2 gam kết tủa. Ankin X là?

A. CH≡C-CH2-CH3

B. CH3−C≡C−CH3

C.  CH≡CH

D. CH≡C-CH2-CH2-CH3

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Phương trình phản ứng

C3H4 → C3H3Ag

0,15 → 0,15

→ A cũng tạo ra kết tủa với AgNO3/NH3

CnH2n-2 → CnH2n-2-aAga

0,15 → 0,15

mCnH2n−2−aAga = 46,2−22,05 = 24,15gam

→MCnH2n−2−aAga = 24,15/0,15 = 161

→ A chứa chấp tối nhiều 1 links tía đầu mạch => a = 1

=> 14n – 2 + 107 = 161 => n = 4

CTCT của A: CH≡C-CH2-CH3

Đáp án nên cần chọn là: A

Bạn đang được coi nội dung bài viết tại: https://iranembassy.org.vn/

Câu 5. Câu này sau đây thể hiện xác định về polime là sai?

A. Polime không mờ khá được.

B. Polime không tồn tại nhiệt độ nhiệt độ chảy chắc chắn.

C. Thủy tinh nghịch cơ học là vật tư vô trong cả, giòn và thông thường bền.

D. Đa số polime ko tan trong những dung môi thường thì.

Đáp án chỉ dẫn giải 

A, B, D đích thị, tự polime sở hữu lượng phân tử rộng lớn, được kết cấu vày nhiều đôi mắt xích tạo ra trở thành.

C sai vì thế thủy tinh nghịch cơ học là loại hóa học mềm, bền theo thời gian, cứng, vô trong cả.

→ Đáp án C

Xem thêm: quảng cáo tiếng anh là gì

—————————-

Trên phía trên VnDoc.com vẫn trình làng cho tới độc giả tài liệu: Thuốc nổ TNT được pha trộn thẳng kể từ C6H5CH3. Để sở hữu sản phẩm cao hơn nữa vô học hành, VnDoc van nài trình làng cho tới chúng ta học viên tư liệu Hóa học tập lớp 10, Giải bài bác tập luyện Hóa học tập lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề đua học tập kì 1 lớp 11, đề đua học tập kì 2 lớp 11 tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Bostonenglish.edu.vn cũng chung trả lời những yếu tố sau đây:

  • c6h5ch3 + hno3 tỉ trọng 1:1
  • TNT tracking
  • Điều chế dung dịch nổ TNT kể từ toluen
  • Điều chế dung dịch nổ TNT kể từ đá vôi
  • TNT được pha trộn thẳng từ
  • Giá dung dịch nổ TNT
  • Điều chế TNB kể từ benzen
  • xét sơ đồ gia dụng phản xạ x y tnt (thuốc nổ). x và hắn là những
See more articles in the category: Wiki