Tổng hợp

theme park là gì

Ein Freizeitpark ist entweder ein dauerhaft angelegter Vergnügungspark, der auf einem größeren Gelände mehrere Attraktionen – Fahrgeschäfte (Karussells, Autoscooter, Achterbahnen usw.), Schaubuden, Shows, Ausstellungen, Museen – vereinigt oder eine Parkanlage mit erweiterten Möglichkeiten, wie diversen Freizeitanlagen (z. B. Spielplätze, Minigolf oder Kletterwände), zur Freizeitgestaltung und Erholung. Ein Themenpark ist ein Vergnügungspark, bei dem die Gebäude und Attraktionen auf einem oder mehreren Themen basieren. Im Vergleich zu temporären Volksfesten sind Freizeitparks stationär und gebaut für einen längerfristigen Betrieb.

firms là gì

/''''fɜ:rm'''/ , Hãng, công ty, Chắc, rắn chắc, Vững chắc; bền vững, Nhất định, không thay đổi, Mạnh mẽ, Kiên quyết, vững vàng, không chùn bước,

prevent là gì

Cấu truc prevent trong tiếng Anh bao gồm các bài tập thực hành, các công thức ngữ pháp và ví dụ cụ thể. Cùng Step Up học ngữ pháp tiếng Anh theo chủ đề.

geometric là gì

LernPOSTER "Geometrie" | Mehrsprachige Kinderbücher! Multilingual, Bilingual, Visuell (seit 2005) Bilderbuch, Kamishibai, Lernposter | 231

tend to là gì

Cấu trúc Tend to là một dạng cấu trúc chỉ xu hướng, bài viết sau đây sẽ cung cấp những kiến thức liên quan đến cấu trúc này.

remote là gì

Tra từ 'remote' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.

tragedy là gì

1. a very sad event or situation, especially one involving death or suffering…

note là gì

Tra từ 'note' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.

turn around là gì

Website học Tiếng Anh online trực tuyến số 1 tại Việt Nam. Hơn 14000+ câu hỏi, 500+ bộ đề luyện thi Tiếng Anh có đáp án.Truy cập ngay chỉ với 99k/ 1 năm, Học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

simultaneous là gì

Từ điển mở Wiktionary