turn away là gì

Bản dịch của "turn away" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: turn away là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo dõi văn cảnh của "turn away" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "turn away" nhập một câu

They say it could help ease traffic congestion during rush hour and possible push up profits which may turn away possible fare increases.

We are baffled by its very simplicity, but shall we turn away from it for that reason?

Xem thêm: incentive là gì

One border agent that can turn away from an operation can have significant long-term effects.

Eventually the escorting fighters, low on fuel, turn away, while the bombers continue alone.

Xem thêm: citizen là gì

The two routes turn away from the creek and head northeast through residential areas with some businesses.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "turn away":

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "turn away" nhập giờ đồng hồ Việt