vở bài tập toán lớp 5 bài 108

Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 109 | Luyện Tập Chung | Trang 28 – 29
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 109 | Luyện Tập Chung | Trang 28 – 29

Với giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 5 trang 27 Bài 108: Luyện tập luyện hoặc, cụ thể canh ty học viên đơn giản dễ dàng coi và đối chiếu lời nói giải kể từ ê biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện nhập VBT Toán 5. Mời chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 108

Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 5 trang 27 Bài 108: Luyện tập

Video giải Vở bài bác tập luyện Toán lớp 5 trang 27 Bài 108: Luyện tập

Vở bài bác tập luyện Toán lớp 5 Tập 2 trang 27 Bài 1: Viết số đo tương thích nhập dù trống không :

Cạnh của hình lập phương

2m

1m5cm

Diện tích một phía của hình lập phương

Diện tích toàn phần của hình lập phương

Lời giải

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương sở hữu cạnh 2m là:

(2 × 2) × 4 = 16 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương sở hữu cạnh 2m là:

(2 × 2) × 6 = 24 (m2)

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương sở hữu cạnh 1m 5cm là:

Đổi: 1m5cm = 1,05m

(1,05 × 1,05) × 4 = 4,41 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương sở hữu cạnh 1m 5cm là:

(1,05 × 1,05) × 6 = 6,615 (m2)

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương sở hữu cạnh dm là:

Diện tích toàn phần của hình lập phương sở hữu cạnh dm là:

Cạnh của hình lập phương

2m

1m5cm

Diện tích một phía của hình lập phương

16m2

4,41m2

Diện tích toàn phần của hình lập phương

24m2

Xem thêm: Những mẫu giày jordan cổ thấp không thể thiếu trong tủ đồ của bạn

6,615m2

Vở bài bác tập luyện Toán lớp 5 Tập 2 trang 27 Bài 2: Người tao thực hiện một chiếc vỏ hộp ko nắp vày bìa cứng hình trạng lập phương sở hữu cạnh 1,5dm. Hỏi diện tích S bìa cần thiết dùng làm thực hiện vỏ hộp vày bao nhiều đề-xi-mét-vuông (không tính mép dán)?

Lời giải

Diện tích một phía của hình lập phương:

(1,5 × 1,5) = 2,25 (dm2)

Diện tích bìa nên dùng làm thực hiện vỏ hộp là:

2,25 × 5 = 11,25 (dm2)

Đáp số: 11,25dm2

Vở bài bác tập luyện Toán lớp 5 Tập 2 trang 27 Bài 3: Diện tích toàn phần của hình lập phương loại nhất là 54cm2, diện tích S toàn phần của hình lập phương loại nhị là 216cm2. Hỏi cạnh của hình lập phương loại nhị nhiều năm bộp chộp bao nhiêu phiên cạnh của hình lập phương loại nhất?

Lời giải

Diện tích một phía hình lập phương :

54 : 6 = 9 (cm2)

Cạnh hình lập phương loại nhất là :

9 : 3 = 3 (cm)

Diện tích một phía hình lập phương:

216 : 6 = 36 (cm2)

Cạnh hình lập phương loại nhị là :

36 : 6 = 6 (cm)

Diện tích một phía hình lập phương loại nhất là:

54 : 6 = 9 (cm2)

Vì 9 = 3 × 3 nên cạnh của hình lập phương loại nhất là 3cm.

Diện tích một phía hình lập phương loại nhị là:

216 : 6 = 36 (cm2)

Vì 36 = 6 × 6 nên cạnh của hình lập phương loại nhị là 6cm.

Độ nhiều năm cạnh của hình lập phương loại nhị bộp chộp phỏng nhiều năm cạnh của hình lập phương loại nhất số phiên là:

6 : 3 = 2 (lần)

Xem thêm: slavery là gì

Đáp số: 2 lần

Bài giảng Toán lớp 5 trang 27 Bài 108: Luyện tập

Bạn đang được coi bài bác viết: Vở bài bác tập luyện Toán lớp 5 Tập 2 trang 27 Bài 108: Luyện tập. tin tức vì thế iranembassy.org.vn tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Rate this post