vở bài tập toán lớp 5 bài 116

Câu 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài xích luyện (SBT) Toán 5 luyện 2. 1. quý khách hàng Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau

1. quý khách hàng Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau :

10% của 120 là 12

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 116

5% của 120 là 6

Vậy : 15% của 120 là 18

a. Theo phương pháp tính của doanh nghiệp Dung, hãy viết lách số phù hợp nhập địa điểm chấm nhằm lần 35% của 80:

……. % của 80 là ……….

…….% của 80 là ……….

…….% của 80 là ………..

…….% của 80 là ………

b. Nêu phương pháp tính tương tự động như bên trên nhằm lần 22,5% của 240 :

……..% của 240 là ………

……..% của 240 là ………

……..% của 240 là ………

……..% của 240 là ………

……..% của 240 là ………

2. Thể tích của hình lập phương bé bỏng vì thế 125cm3 và vì thế \({5 \over 8}\) thể tích của hình lập phương rộng lớn. Hỏi :

a. Thể tích của hình lập phương rộng lớn vì thế từng nào Xác Suất thể tích của hình lập phương bé bỏng ?

b. Thể tích của hình lập phương rộng lớn vì thế từng nào xăng-ti-mét khối ?

3. quý khách hàng Hoa xếp những hình lập phương nhỏ đem cạnh 1cm trở thành hình mặt mũi. Hỏi :

a. Hình mặt mũi đem từng nào hình lập phương nhỏ ?

b. Nếu tô những ở mặt ngoài của hình mặt mũi thì diện tích S cần thiết tô vì thế từng nào xăng-ti-mét vuông ?

4. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp chính :

Biết     có thể tích là 1cm3. Thể tích của hình bên dưới đấy là :

A. 27cm3

B. 21cm3

C. 18cm3

D. 15cm3

1.

a. 10% của 80 là 8

20% của 80 là 16

30% của 80 là 24

Xem thêm: antarctica là gì

5% của 80 là 4

35% của 80 là 28

b. 10% của 240 là 24

20% của 240 là 48

2% của 240 là 4,8

0,5% của 240 là một,2

22,5% của 240 là 54

2.

Bài giải

Tỉ số Xác Suất thể tích hình lập phương rộng lớn đối với thể tích hình lập phương bé bỏng :

 \({8 \over 5} \times 100\%  = 160\% \)

Thể tích của hình lập phương rộng lớn :

125 ⨯ 160% = 20000 (cm3)

Đáp số : a. 160% ; b. 20000cm3

3.

a. Nhìn hình tớ thấy đem đôi mươi hình lập phương nhỏ.

b. Để tô những ở mặt ngoài của hình bên trên thì tớ cần thiết tô 12 mặt mũi rộng lớn và 4 mặt mũi nhỏ.

Diện tích của 12 mặt mũi rộng lớn là :

2 ⨯ 2 ⨯ 12 = 48 (cm2)

Diện tích của 4 mặt mũi nhỏ cũng chính là diện tích S 2 mặt mũi rộng lớn :

2 ⨯ 4 = 8 (cm2)

Diện tích cần thiết tô là :

48 + 8 = 56 (cm2)

4.

Hình lập phương mặt mũi được ghép vì thế :

3 ⨯ 3 ⨯ 2 = 18 hình

Xem thêm: woven là gì

Thể tích hình mặt mũi là :

18 ⨯ 1 = 18cm3

Vậy lựa chọn đáp án C.