vở bài tập toán lớp 5 bài 92

Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 92 | Luyện Tập | Trang 6 – 7
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 92 | Luyện Tập | Trang 6 – 7

Với giải vở bài bác luyện Toán lớp 5 trang 6, 7 Bài 92: Luyện luyện hoặc, cụ thể chung học viên dễ dàng và đơn giản coi và đối chiếu tiếng giải kể từ ê biết phương pháp thực hiện bài bác luyện vô VBT Toán 5. Mời chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 92

Giải vở bài bác luyện Toán lớp 5 trang 6, 7 Bài 92: Luyện tập

Video giải Vở bài bác luyện Toán lớp 5 trang 6, 7 Bài 92: Luyện tập

Vở bài bác luyện Toán lớp 5 Tập 2 trang 6 Bài 1: Viết số đo tương thích vô dù trống:

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

1,8 dm

1,3 dm

0,6 dm

Lời giải

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

1,8 dm

1,3 dm

0,6 dm

Vở bài bác luyện Toán lớp 5 Tập 2 trang 6 Bài 2: Một thửa ruộng hình thang sở hữu lòng bé bỏng 26m, lòng to hơn lòng bé bỏng 8m, lòng bé nhiều hơn độ cao 6m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng ê ?

Lời giải

Đáy rộng lớn của thửa ruộng hình thang là:

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

Xem thêm: line up là gì

26 – 6 = đôi mươi (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

600m2 gấp100m2 số chuyến là:

600 : 100 = 6 (lần)

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng đó:

6 × 70,5 = 423 (kg)

Đáp số : 423kg

Vở bài bác luyện Toán lớp 5 Tập 2 trang 6 Bài 3: a) Một hình thang sở hữu diện tích S 20m2, lòng rộng lớn 55dm và lòng bé bỏng 45dm. Tính độ cao của hình thang.

b) Tính tầm nằm trong nhị lòng của một hình thang, hiểu được diện tích S hình thang tự 7m2 và độ cao tự 2m.

Lời giải

a) Đổi: 20m2 = 2000 dm2

Tổng lòng rộng lớn và lòng bé bỏng hình thang là:

55 + 45 = 100 (dm)

Chiều cao của hình thang là:

2000 × 2 : 100 = 40 (dm)

b) Trung bình nằm trong nhị lòng hình thang là:

7 : 2 = 3,5 (m)

Đáp số: a) 40dm;

b) 3,5 m.

Vở bài bác luyện Toán lớp 5 Tập 2 trang 7 Bài 4: Viết số tương thích vô vị trí chấm:

Cho hình chữ nhật ABCD sở hữu những độ cao thấp như hình vẽ mặt mũi :

Diện tích phần tô đậm của hình chữ nhật là: ………cm2

Lời giải

Chiều cao của tam giác tự chiều rộng lớn hình chữ nhật ABCD nên độ cao tam giác ABCD là 4cm.

Cạnh lòng của tam giác:

8 – (2 + 2) = 4 (cm)

Diện tích phần tô đậm là:

4 × 4 : 2 = 8 (cm2)

Đáp số: 8cm2

Xem thêm: library nghĩa là gì

Vậy số tương thích điền vô vị trí chấm là 8.

Bài giảng Toán lớp 5 trang 6, 7 Bài 92: Luyện tập

Bạn đang được coi bài bác viết: Vở bài bác luyện Toán lớp 5 Tập 2 trang 6, 7 Bài 92: Luyện tập. tin tức được tạo nên tự Cấp 2 Thống Nhất tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.