walk out là gì


Trang trước

Bạn đang xem: walk out là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Walk out sở hữu 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Walk out

Ý nghĩa của Walk out là:

 • Bỏ việc vì như thế sở hữu giành giật chấp với nhốt đốc

Ví dụ cụm động kể từ Walk out

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Walk out:

- The workers WALKED OUT because they felt that safety wasn't being handled correctly. Công nhân vứt việc bởi vì chúng ta cảm nhận thấy sự an toàn và đáng tin cậy ko được trấn áp đúng chuẩn.

Nghĩa kể từ Walk out

Ý nghĩa của Walk out là:

 • Bỏ chuồn một cơ hội tức giận vì như thế các bạn ko lý tưởng

Ví dụ cụm động kể từ Walk out

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Walk out:

- The film was a bore so sánh I WALKED OUT halfway through. Bộ phim này vô cùng ngán nên tôi vẫn loại bỏ khi nửa chừng.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Walk out bên trên, động kể từ Walk còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Walk away from

 • Cụm động từ Walk away with

 • Cụm động từ Walk back from

 • Cụm động từ Walk in on

 • Cụm động từ Walk into

 • Cụm động từ Walk off

 • Cụm động từ Walk off with

 • Cụm động từ Walk on

  Xem thêm: pronounce là gì

 • Cụm động từ Walk out

 • Cụm động từ Walk out on

 • Cụm động từ Walk through

 • Cụm động từ Walk up


Trang trước

Trang sau  

w-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác luyện C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất

  Xem thêm: walk out là gì