why là gì

Công cụ cá nhân
 • /wai/

  Thông dụng

  Phó từ

  Tại sao, vì như thế sao
  why was he late?
  sao anh ấy cho tới muộn?
  why not?
  tại sao không?
  That's the reason why
  Đó là nguyên do vì như thế sao
  not to lớn know why
  không biết bên trên sao

  Danh kể từ, số nhiều whys

  Lý vì thế, nguyên do bên trên sao

  Thán từ

  Sao!, thế nào!
  why, it's quite easy!
  sao, thiệt là dễ!

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tại sao

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  call , ground , justification , necessity , occasion , reason , wherefore , argument , proof , aim , ambition , design , over , goal , intent , mark , meaning , object , objective , point , purpose , target , view , cause , how , motive , mystery

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Xem thêm: simulated là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: photoshoot là gì